15 Noiembrie

15 Noiembrie

Geneza 38:1-30

Geneza 38: 26a: ,,Iuda le-a cunoscut şi a zis: „Ea este mai puţin vinovată decât mine.”

Ce mare contrast între Iosif şi Iuda! Poate din cauza vinovăţiei şi durerii lui, poate din cauza suferinţei tatălui său, care nu voia să fie mângâiat pentru pierderea lui Iosif, Iuda a plecat curând de acasă şi s-a căsătorit cu o femeie din Canaan şi, mai târziu, ajunge într-un şi mai mare păcat. În ciuda circumstanţelor grele, Iosif a rămas curat, căci a dorit acest lucru cu orice preţ. Pericolul în care putea să cadă poporul lui Israel, prin faptul că se amestecau cu canaaniţi, era real. Fără intervenţia lui Dumnezeu, poporul Israel ar fi dispărut sau ar fi devenit un popor idolatru. În acest capitol, Dumnezeu ne arată că este o nevoie urgentă ca poporul, familia lui Iacov, să plece în Egipt, ca să fie salvată naţiunea Israel. Iosif era deja în Egipt şi viitorul familiei lui Iacov era în Egipt, pentru o perioadă de patru secole.

Pentru că Iuda nu şi-a împlinit responsabilitatea faţă de Tamar, nora lui, Tamar, ca şi Iacov, a folosit o strategie păcătoasă ca să obţină un lucru valoros. Totuşi, Tamar nu-L cunoştea pe Domnul aşa cum Îl cunoştea Iacov, care a avut descoperiri dumnezeieşti.

Se pare că Iuda nu a fost conştient de ipocrizia lui când a rostit sentinţa gravă pentru Tamar. Ca şi David, când a fost confruntat de Natan proorocul (2 Samuel 12:5) cu privire la păcatul lui, şi Iuda, prin judecata lui severă, a fost convins de păcatul lui. Tamar a folosit aproape aceleaşi vorbe pentru Iuda, vorbele pe care le-a folosit acesta atunci când a prezentat tatălui său cămaşa lui Iosif plină de sânge: ,,Vezi ale cui sunt, dacă recunoşti…”. Ca şi David, Iuda s-a pocăit repede şi, în mod public, şi-a acceptat vina. Acest lucru a fost un punct de întoarcere pentru el.

Doamne, vreau să seamăn mai mult cu Iosif, păstrându-mă curată cu orice preţ. Tu mă vei ajuta să mă păzesc de o purtare ca şi a lui Iuda. Nu vreau să fug în locuri greşite din cauza vinovăţiei sau a durerii, nu vreau să alerg după ajutor la oameni care nu aparţin poporului Tău.

Te rog, descopere-mi stategiile păcătoase ca să mă feresc de ele, căci doresc să obţin lucruri valoroase prin metode cinstite, acceptate de Tine.  Îți mulţumesc pentru că Tu mă ajuţi să mă feresc de ipocrizie, ca să nu rostesc judecăţi grave asupra altora. Mă pocăiesc repede de orice rău, de orice pare rău şi Te urmez.

Doamne, păzeşte-mă de resentimente,  judecăţi şi prejudecăţi, căci doresc să am relaţii bune cu toţi cei din jurul meu.

Doamne, zideşte în mine o inimă curată, pune în mine un Duh nou şi statornic!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s