23 Decembrie

23 Decembrie

Geneza 49:1-28

Geneza 49: 18: ,,În ajutorul Tău, nădăjduiesc, Doamne!”

Iacov se uită la fiii lui şi vede viitorul lor. Cu un ochi se uită în trecut şi cu celălalt, în viitor. Iată ce spune Iacov despre fiul lui, Aşer: „Cât despre Aşer, ,Aşer dă o hrană minunată; el va da bucate alese împăraţilor”.

Aşer înseamnă ,,fericit”. Dumnezeu a binecuvântat urmaşii lui Aşer. Ei au profitat de prosperitatea materială a canaaniţilor (care au fost o ispită pentru urmaşii lui Aşer). Ei au cunoscut fericirea şi confortul, dar puţini au cunoscut puterea Domnului şi puţini au cântat Domnului.

Psalmul 63:3-8, spune: ,,Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, de aceea, buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, deci, toată viaţa mea şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de nişte bucate grase şi miezoase şi gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze, când mi-aduc aminte de Tine în aşternutul meu şi când mă gândesc la Tine în timpul priveghiurilor nopţii. Căci Tu eşti ajutorul meu şi sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijineşte.”

Ce hrană dai tu altora? Bucate alese? Este prosperitatea materială o ispită pentru tine? Te interesează mai mult confortul şi fericirea decât puterea Domnului, ca să trăieşti o viaţă de credinţă? Cât de preţioasă este bunătatea Domnului pentru tine? Când a fost ultima dată când sufletul tău a fost săturat de prezenţa Domnului? Când a fost ultima dată când ai avut pe buze strigăte de bucurie pentru ceea ce a făcut Domnul în viaţa ta? La cine sau la ce te gândeşti în timpul privegherilor nopţii? Este sufletul tău lipit de Domnul? Cât de mult te ocupi de sufletul tău, ca să îl hrăneşti? Unde este nădejdea ta?

Când Domnul Isus Hristos S-a născut, o văduvă smerită din seminţia lui Aşer, Ana, a rămas credincioasă când cei mai mulţi erau necredincioşi. În Luca 2:36-38, este relatat: ,,Mai era acolo şi o proorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. A venit şi ea în acelaşi ceas şi a început să laude pe Dumnezeu şi să vorbească despre Isus tuturor celor care aşteptau mântuirea Ierusalimului.” Cât de mult îţi doreşti să Îi slujeşti lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni? Cât de mult Îl lauzi pe Dumnezeu? Cât de mult vorbeşti despre Isus celor care aşteaptă mântuirea? Cum te pregătești să spui celor din jurul tău despre nașterea Mântuitorului? Știi să prezinți nașterea Lui? Nașterea Domnului a fost prezentată în Scripturi, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Nimeni niciodată nu și-a prezentat nașterea în așa de multe detalii. Ce înseamnă pentru tine sărbătoarea nașterii Domnului? Dar pentru familia ta?

Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu! Pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, sunt ca un pământ sec, uscat şi fără apă! Te privesc prin credință, acolo unde locuiești, în locaşul cel Sfânt, pentru că vreau să-Ţi văd puterea şi slava (Psalmul 63). 

Doamne, Dumnezeul meu, sufletul meu Te aşteaptă!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s