Închinarea față de Dumnezeu

Închinarea față de Dumnezeu

Apocalipsa 4:8b-11

Apocalipsa 4:11:  „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”

Glorie, onoare și mulțumiri să-I fie aduse Celui ce veșnic stă pe tron și domnește cu dreptate! Noi Îi dăm slavă Domnului când recunoaștem domnia Lui și când vestim bunătatea Lui. Noi Îi dăm slavă Domnului când ne închinăm cu reverență, când recunoaștem autoritatea Lui, când ne supunem Legilor Lui, când ne pocăim de păcatele noastre și când ascultăm de Cuvântul Lui. Dumnezeu este glorificat când poporul Lui susține cauza Lui în lume. Dumnezeu este onorat atunci când de bunăvoie și cu bucurie, petrecem timp în Cuvânt și rugăciune. Ți se pare că ești datoare să faci anumite lucruri pentru Dumnezeu sau din dragoste Îl slujești în fiecare zi? Cum te bucuri în prezența Domnului?

            Mulțumirea este o recunoștință activă față de Dumnezeu, pentru tot ceea ce face. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt merită închinarea noastră. Câtă mulțumire este în inima ta? Cât de recunoscătoare Îi ești Domnului pentru tot ceea ce a făcut în viața ta?

Te impresionează postura celor 24 de bătrâni? Când a fost ultima dată când ai căzut cu fața la pământ în închinare înaintea Celui Sfânt? Supunerea și închinarea celor 24 de bătrâni ne învață care trebuie să fie atitudinea noastră față de Cel ce stă pe tron. A cădea cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu este mult mai mult decât o poziție fizică. Recunoașterea măreției lui Dumnezeu nu ne dă o altă alternativă decât smerenia înaintea Celui ce este vrednic de adorare. A te pleca înaintea
Domnului înseamnă a părăsi mândria. Lauda la adresa lui Dumnezeu nu este un obicei sau un incident, ci este punctul central în viața celui credincios.

Închinarea înaintea lui Dumnezeu este recunoașterea faptului că Dumnezeu este totul și eu sunt nimic. Suntem într-o totală dependență de El. El este tot ceea ce noi nu suntem și are tot ceea ce noi nu avem. Ce este închinarea pentru tine? O transformare în toate domeniile vieții? Închinarea este o predare continuă, o practică de fiecare zi. Creștinii se închină atunci când se adună și cântă laudele lui Dumnezeu, citesc Cuvântul, se roagă și trăiesc în ascultare de Domnul.

Doamne, inima mea este plină de mulțumire pentru tot ce faci în viața mea!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s