Semne înfricoșătoare

Semne înfricoșătoare

Apocalipsa 6:12-17

Apocalipsa 6: 16-17: ,,Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?”

Pecetea a șasea ne duce cu gândul la imaginea sfârșitului. Intensitatea și magnitudinea semnelor au crescut într-o așa măsură încât universul întreg tremură. Ioan a văzut un mare cutremur de pământ. Ce îți spune un cutremur de pământ? Judecata lui Dumnezeu? Te înfricoșează scena descrisă în aceste versete?

Cutremurul de pământ pe care l-a văzut Ioan a fost urmat de întuneric. Luna s-a prefăcut în sânge, soarele s-a făcut negru, stelele au căzut din cer pe pământ și cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Această prezentare (figurativ sau literar) ne arată o catastrofă majoră și un necaz anormal peste pământ. Sfințenia lui Dumnezeu este demonstrată prin puterea Lui asupra naturii, care va aduce un haos și o confuzie, o agitație și o turbulență de nedescris. Toate acestea vor însoți judecata lui Dumnezeu asupra răului. Păcatul a afectat creația întreagă a Domnului (Isaia 34:4; 24:18-19; Ezechiel 38:19-20; Ioel 2:10; 2:30-31; Ieremia 4: 23-26).

Ce știi despre ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu? Ioan listează toate categoriile din societatea umană: împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi, care vor fi terorizați de ceea ce se va întâmpla. Ei se vor ascunde în peşteri şi în stâncile munţilor. Vor căuta locuri unde să se adăpostească. Vor vorbi cu munții și cu stâncile și vor fi gata să fie omorâți și striviți. Vor căuta să se ascundă de fața Domnului, de Cel ce șade pe scaunul de domnie. Este tristă această descriere, pentru că deși panica i-a cuprins pe locuitorii pământului, ei nu caută ajutor de la Domnul prin pocăință și credință, ci aleargă să găsească refugiu în munți și stânci.

Toți cei ce întorc spatele lui Dumnezeu cheamă stâncile să cadă peste ei ca să-i acopere și să nu fie posibil să vadă fața Domnului, sfințenia și dreptatea Lui. Judecata lui Dumnezeu împotriva necredincioșilor va fi așa de grozavă, că cei ce se ascund de frica Domnului vor spune: ,,Cine poate sta în picioare?” Nimeni!!! Singurul fel în care cineva poate sta în picioare în prezența Dumnezeului cel Sfânt, este primirea, acceptarea neprihănirii lui Hristos. Nu sunt aceste judecăți înfricoșătoare destul de puternice să ne determine să ne pocăim și să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima?! Din nefericire, cartea Apocalipsa ne dezvăluie adâncimea răzvrătirii omului, care preferă mai degrabă să refuze oferta lui Dumnezeu și să-și urmeze calea plăcerilor de o clipă a păcatului. Lumea și cu poftele ei vor lovi cu teroare în inimile păcătoșilor și ziua mâniei Domnului îi va găsi nepregătiți.

Cum poate Mielul lui Dumnezeu să fie plin de mânie? De obicei mieii sunt blânzi, dar aici Mielul lui Dumnezeu Își descoperă mânia împotriva tuturor celor ce au refuzat harul Lui. Mânia Lui este o dorință sfântă de a opri răul și o acțiune de dreptate, așa încât sfințenia să triumfe. Dumnezeu este sfânt, plin de dragoste, dar și drept. Domnul Isus este și Jertfa pentru păcat (pentru cei ce se pocăiesc), dar și Judecătorul (pentru cei ce refuză pocăința).

Doamne, Îți mulțumesc pentru harul Tău!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s