Război în cer

Război în cer

Apocalipsa 12:7-12

Apocalipsa 12: 7-8, ,,Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.”

Balaurul este Satan. A vrut să ucidă Pruncul din Betleem (prin Irod). A vrut să-L distrugă în pustie prin ispitire, dar nu a reușit. La cruce a crezut că a învins, dar Dumnezeu L-a înviat din morți. El vrea să distrugă planul lui Dumnezeu, dar nu poate. Să nu subestimăm putere lui. Este foarte puternic și periculos, dar este învins de Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Satan are o misiune: să înșele lumea. Domnul ne protejează dându-ne armura Duhului Sfânt ca să putem ține piept tuturor uneltirilor lui Satan. Noi ne luptăm cu arme spirituale. Cât de consistentă ești în ceea ce privește îmbrăcarea ta cu armura Duhului Sfânt? Folosești această protecție? Te rogi ca să fii pregătită pentru luptă?

Doamne, Te rog, amintește-mi în fiecare dimineață să mă îmbrac cu toată armura Duhului Sfânt ca să nu cad în luptă, ci să biruiesc. Doamne, mă încing cu  adevărul; mă îmbrac cu platoşa neprihănirii; mă încalț cu rîvna Evangheliei păcii; iau scutul credinţei, cu care voi putea stinge toate săgeţile arzătoare și otrăvitoare ale celui rău; iau  coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu; fac în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri; veghez cu toată stăruinţa şi mă rog pentru mine și pentru alții.

Te surprinde faptul că balaurul se luptă cu îngerul Mihail și cu alți îngeri? Satan este furios pe îngerul Mihail pentru că el este unul din cei mai puternici îngeri și foarte prețuit de Domnul. Daniel 10:13; 21:1 ne spune cine este Mihail: ,,Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; şi iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.” ,,În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău.” Iuda spune în cartea lui că Mihail este arhanghel și a avut o dispută cu Satan în ceea ce privește trupul lui Moise.

Balaurul conduce o armată supranaturală a răului și aroganța lui îl împinge să se lupte cu forțele lui Dumnezeu. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei. Și pentru că Mihail și îngerii lui au fost mai puternici, au biruit, și l-au aruncat pe Satan și îngerii lui din cer. Câtă mângâiere și cât curaj ai când știi că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și l-a biruit pe Satan?

După această victorie în cer se aude o cântare de laudă: „Acum a venit mântuirea, puterea şi Împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.” Cum este închinarea ta? Cum este cântarea ta de laudă?

Doamne, ajută-mă în lupta spirituală!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s