Cântarea victoriei

Cântarea victoriei

Apocalipsa 15:1-4

Apocalipsa 15:4: ,,Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt, şi toate Neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”

            Cum găsești speranță și stabilitate într-o lume care generează mai multă perplexitate decât claritate? Cum își găsește sufletul tău odihnă când opresiunea și nedreptatea par că au câștigat? Unde alergi când relațiile se complică și păcatul orbește? Închinarea înaintea lui Dumnezeu ne asigură echilibru pentru viața de fiecare zi într-o lume plină de confuzii. Îți ațintești tu privirea și gândirea la Dumnezeu și la caracterul Lui, de bunăvoie și cu bucurie? Îți ancorezi mintea și sufletul în adevărul etern? Intenționezi să petreci timp în meditație cu privire la cine este Dumnezeu, cum lucrează El, care sunt promisiunile Lui? Închinarea față de Dumnezeu ne asigură echilibru spiritual  pentru că ne dă putere să mergem înainte prin complexitatea vieții.

            Cartea Apocalipsa ne dă o speranță adevărată prin suferințele vieții, în timp ce așteptăm revenirea glorioasă a Domnului Isus Hristos. Adevărul că Dumnezeu este drept, ne mângâie. Va judeca răul și va stabiliza pe poporul Lui trecut prin încercări grele. Judecata finală a lui Dumnezeu va lovi mai adânc decât orice rău personal sau orice pierdere umană sau materială. Realitatea teribilă a judecății finale va face ca închinătorii adevărați să declare victoria Domnului Isus și sacrificiul Lui suprem.

Noi toți merităm pedeapsa pe care cei rebeli o vor primi pentru că nu vor să se pocăiască, dar suntem salvați pentru că acceptăm faptul că pentru noi a purtat Domnul pedeapsa. Nu-i de mirare că cei credincioși au izbucnit în laudă pentru mântuirea pe care au primit-o prin credință. În mijlocul judecății terifiante, poporul Domnului care este în viață declară și înalță domnia lui Dumnezeu și judecata Lui dreaptă. În timp ce devastarea finală se întâmplă pe pământ, în cer se desfășoară o închinare cerească. Cel ce stă pe tron biruiește și distruge răul pentru totdeauna. Judecata vine peste cei ce cu încăpățânare refuză orice oportunitate de pocăință și nu vor să glorifice pe Cel Sfânt. Îngerii în ceruri și poporul Domnului pe pământ se închină și laudă pe Cel ce judecă drept.

Sunt oameni care se tem de Dumnezeu dar nu I se închină. Mulți nu cunosc cântarea lui Moise și cântarea Mielului. Cum cânți tu cântarea lui Moise și cântarea Mielului? Cum slăvești numele Domnului?

Doamne, Dumnezeule Atotputernice, mari şi minunate sunt lucrările tale! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al Neamurilor! Mă tem de Tine cu o teamă sfântă și slăvesc Numele Tău. Cred că numai Tu eşti Sfânt. Cred că într-o zi toate Neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale cele drepte au fost arătate!

Doamne, vreau să fiu între închinătorii adevărați care declară victoria Ta!

Advertisement

One thought on “Cântarea victoriei

Leave a Reply to dininimapentrutine Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s