Nunta Mielului

Nunta Mielului

Apocalipsa 19:6-10

Apocalipsa 19:7a, 10b: ,,Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului… Lui Dumnezeu închină-te!”

            Ai auzit de nunta Mielului? Acest subiect este iubit de toți creșinii care așteaptă acest eveniment. Mirele este Hristos. Mireasa este Biserica, credincioșii. Pentru prima dată în Biblie găsim scrisă declarația lui Dumnezeu față de poporul Lui în cartea Exod 6:7: ,,Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă Egiptenii.”

            Pavel ne spune că o căsătorie de pe pământ este o imagine a relației credinciosului cu Dumnezeu: Efeseni 5:25-33: ,,Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără sbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup”. Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). Încolo fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat.”

            La nunta Mielului toată atenția cade asupra Mirelui care Își iubește Mireasa (Biserica) într-un mod perfect și complet. Ca și credincioși, noi suntem păcătoși și nu merităm așa o dragoste perfectă, dar Domnul Isus ne face sfinți. Prin jertfa Lui, El ne-a iertat și ne-a răscumpărat. El Și-a dat viața pentru noi, așa de mult ne-a iubit. Niciodată nu ne uită. Niciodată nu ne abandonează. Domnul a pregătit faptele bune în care să umblăm. Faptele noastre bune nu sunt biletul pentru eternitate, căci noi am fost salvați prin har, prin credință. Faptele noastre se referă la slujirea noastră în umilință, smerenie. Frumusețea Miresei lui Hristos nu se compară cu frumusețea femeii adultere descrisă în Apocalipsa 18. Frumusețea Miresei lui Hristos este o imagine a credincioșiei spirituale pe când frumusețea femeii adultere este o imagine a necredincioșiei spirituale.

Invitația la nunta Mielului este pentru fiecare. Noi așteptăm cu drag nunta Mielului. Vom fi împreună cu Domnul Isus pentru totdeauna. Va fi unitate desăvârșită. Va fi o răscumpărare totală. Nu va mai fi ură. Nu va mai fi rău, ci numai părtășie perfectă. Ce mare nădejde! Ce măreață așteptare! Ce glorioasă întâlnire! Domnul Isus Se va întoarce ca să învingă pe dușmani și să Își ia Mireasa, ca împreună să sărbătorească o veșnicie. Biserica Domnului Îl așteaptă pe Mire, căutând sfințenia și părtășia cu cei aleși și prețioși Domnului.

Doamne, Te rog ajută-mă să caut pacea și sfințirea!

Advertisement

One thought on “Nunta Mielului

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s