Judecata finală

Judecata finală

Apocalipsa 20:11-15

Apocalipsa 20:12: ,,Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.”

            Sunt așa de multe lucruri care ne fascinează și ne prind atenția: galaxiile strălucitoare, adâncimile neexplorate ale oceanelor, progresul tehnologiei, nașterea unui copil etc. Viața în lumea noastră este un lucru minunat, dar vedem semne clare că s-a întâmplat ceva rău. Războaiele și răutatea ne distrug. Dezastrele naturale și bolile aduc moartea. Relațiile umane ne schimbă, se rup și se strică. Cele mai bune intenții duc adesea la rău. Lucrul care ar trebui să ne împlinească devine o povară sau idolatrie. Toate lucrurile se strică și aceasta nu numai din cauza iresponsabilității omului, ci în toate domeniile și la toate nivelele. Ce este greșit? Poate lumea să se schimbe în bine?

Dumnezeu a creat lumea ca să fie o casă perfectă, dar păcatul a distrus perfecțiunea. În loc să avem o relație continuă cu Dumnezeu, rebeliunea și înstrăinarea au cuprins pământul. Moartea și putreziciunea au ruinat creația (Geneza 3:16-19; Romani 5:12; 6:23). Consecințele păcatului au dovedit că păcatul este împotriva lui Dumnezeu și a caracterului Lui. Ca Dumnezeu să restaureze creația Lui, trebuie să judece păcatul.

În lumina judecății perfecte a lui Dumnezeu, îndurarea Lui strălucește. Imediat ce a intrat păcatul în lume, Dumnezeu a făcut o promisiune: Răscumpărătorul va veni ca să distrugă păcatul și pe Satan (Geneza 3:15). Domnul Isus Hristos l-a biruit pe Satan la cruce și a biruit moartea prin înviere (Coloseni 2:15). Când Domnul Isus va reveni pe pământ, îl va distruge pe Satan pentru totdeauna.

Ioan a văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Nu Îl descrie pe Cel ce ședea pe tron, dar descrie ce se întâmplă în prezența Lui: pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Pământul și cerul au fugit de Creatorul lor. Acesta este răspunsul omenirii căzute în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Lumea așa cum o cunoaștem noi azi, nu va mai fi, căci Ioan ne spune că nu s-a mai găsit loc pentru ceea ce a fost. Pentru că nu mai este loc, creația poate fugi. Dar, nici măcar o singură persoană nu se va putea ascunde de judecata lui Dumnezeu. Cu mințile noastre nu putem înțelege cum va fi o mulțime așa de vastă care va sta înaintea tronului lui Dumnezeu pentru judecată. Fiecare bărbat, fiecare femeie, fiecare copil va trebui să stea față în față cu Dumnezeul cel suveran și drept (Psalmi 62:12; Romani 2:6). Evrei 9:27: ,,Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata.” Dumnezeu nu va judeca pe nimeni în funcție de poziția, puterea sau faima pe care a avut-o. Nu va favoriza pe nimeni.

Doamne, Îți mulțumesc pentru îndurarea Ta față de mine!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s