Binecuvântare

Binecuvântare

Apocalipsa 22:6-11

Apocalipsa 22: 7: ,,Şi iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!”

            Fericirea, binecuvântarea, este o favoare divină. Domnul Isus promite binecuvântare celor ce citesc și păzesc Cuvântul Lui. Citești Cuvântul în mod regulat? Îl pui la inimă? Îl păzești? Ce experiențe ai tu cu Domnul? Ce faci ca să păstrezi Cuvântul viu și lucrător în viața ta? Cum plănuiești să continui să citești Cuvântul și să-l aplici? Ai primit fericire, binecuvântare de la Domnul pentru că ai citit și ai păzit Cuvântul? Vom fi răsplătiţi pentru credincioşia noastră. Apostolul Pavel a spus la sfârşitul vieţii sale: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Timotei 4:7-8).

Următorul eveniment în calendarul lui Dumnezeu este revenirea Domnului Isus. Numai Lui I se cuvine toată închinarea. Este foarte ușor să ne depărtăm de adevărata închinare. Care sunt ispitele care te împiedecă să I te închini numai Domnului? Oamenii? Banii? Închinarea trebuie direcționată numai și numai către Dumnezeu! Ioan a avut descoperiri extraordinare și după ce le-a auzit şi le-a văzut, s-a aruncat la picioarele îngerului, care i le-a arătat, ca să i se închine lui. Îngerul imediat l-a avertizat și i-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 22:9). Cum este închinarea ta? Unde este mintea și inima ta uneori la închinare? Te vei ruga Domnului să te ajute să nu te gândești la alte lucruri când stai în prezența Lui? Te vei ruga pentru cei ce slujesc prin cântare, rugăciune sau Cuvânt? Cum vei ajuta la păstrarea unității în biserica ta?

            Ce anume face ca Biblia să fie cartea care spune adevărul? Îngerul i-a spus lui Ioan:  „Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate.” De ce cuvintele Bibliei sunt vrednice de crezare și adevărate? Pentru că Cel credincios și Adevărat este Autorul acestei Cărți? Pentru că Hristos este Adevărul? Pentru că Dumnezeu este Creatorul? Cum ai explica unor oameni interesați că Biblia este adevărată de la prima pagină până la ultima și fiecare cuvânt este important?

Cuvântul lui Dumnezeu dă înțelepciune, putere, călăuzire, speranță. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă credință. Prin credință moștenim viața veșnică. Vrei să scrii experiențele pe care le ai atunci când citești și păzești Cuvântul lui Dumnezeu? Ce te-a învățat Dumnezeu astăzi sau săptămâna aceasta? Cum ai pus în aplicare?

Doamne, Îți mulțumesc pentru Cuvântul Tău care mă binecuvântează!

Advertisement

One thought on “Binecuvântare

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s