Ajutor divin

spiritFaptele Apostolilor 1:8  

,,Ci voi veţi primi o putere,

când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi,

şi-Mi veţi fi martori

în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria

şi până la marginile pământului.”

*

Petru şi Pavel strălucesc în lucrarea lor pentru că nu stau singuri ci au suport în jurul lor: Ioan, Ştefan, Filip, Barnaba, Iacov, Apolo, Priscila, Aquila şi Lidia. Luca este prieten cu Pavel. Când toţi l-au părăsit pe Pavel, Luca a stat lângă el (2 Timotei 4:11). Scrierile lui Luca sunt pline de citate din Vechiul Testament. Ele reflectă viziunea lui Pavel aşa de mult că sunt numite scrieri pauline. Prin ochii doctorului Luca vedem grija lui Pavel pentru noii convertiţi. Luca nu menţionează numele lui, nu spune ,,eu” ci spune noi, nouă (Fapte 16:10, 16; 20:5).

Faci tu lucrarea Domnului cu umilinţă?

Atragi atenţia asupra ta?

Luca era un om al rugăciunii. În momentele critice primeşte ajutor divin şi călăuzire divină ca răspuns la rugăciune.

Oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt Îl măresc pe Domnul pentru lucrările Lui minunate. În orice situaţie din viaţă, nu numai în success, ci chiar în mijlocul persecuţiei, în mijlocul problemelor din biserică, creştinii umpluţi de Duhul Sfânt Îl laudă pe Domnul.

Luca condamnă păcatul lăcomiei şi a iubirii de bani. Minciuna este pedepsită. Păcatele legate de lucrurile materiale sunt cauza căderilor spirituale.

Cum te rogi Domnului ca să-ţi vezi păcatele materiale şi să te laşi de ele?

Succesul spiritual şi binecuvântarea sunt rezultatul opunerii păcatului lăcomiei şi poftelor rele.

Cum te rogi ca să te opui păcatului lăcomiei şi al poftelor rele?

Te rogi Domnului pentru oameni puternici spirituali în jurul tău?

 

Domnul să pună lângă tine oameni care să fie un suport spiritual!

 

Advertisement

Ajutor Divin

*

AJUTOR DIVIN

*

Ne-ajuți în orice-mprejurare
De soarta noastră te-ngrijești
Din cea mai cruntă încercare
Ne scoți, ne dai eliberare,
Ne dai și haine preoțești.

*

În drumeția spre Cetate
Multe capcane întâlnim
Dar brațul Tău le ia pe toate,
Le-aruncă în pustietate
Cu Tine, Tată, ne unim.

*

Poverile ce mult apasă
Și ne-ndoiesc de-atâtea ori
Tu le ridici; ce mult Îți pasă!
Și ne inviți apoi la masă
Și ne numești învingători.

*

Vârtejuri iuți vin să ne-nghită
Dar le calmezi imediat
Iubirea Ta e dovedită.
Din starea cea nenorocită
De-atâtea ori ne-ai ridicat.

*

Blocați în labirintul rece
Credeam că nu mai sunt ieșiri
Dar pe la ceasul unsprezece
Am constatat ce se petrece:
Ne-ai dat din nou însuflețiri,

*

Și-urmând Lumina-Ți penetrantă
Acel infern l-am părăsit
Și am urcat, apoi, pe-o pantă
Spre o dumbravă captivantă
Unde răcoare am găsit.

*

Împresurați fiind de-armate
Îndoctrinate cu minciuni
Au fost, rapid, împrăștiate
În spațiile înnoptate.
O, ce lucrări și ce minuni!

*

Când ființa nu funcționează
La parametrii necesari
(Mai bine zis ea dormitează)
Vorbirea-Ți ne înviorează
Să fim, iar, harnici gospodari.

*

Ne-ajuți…ne-ajuți. Ce fericire!
Prezența Ta în noi e far
Îți vom aduce mulțumire
Și-aici și sus, în strălucire
În cel mai minunat hotar.

*

Geoirge Cornici