Aşa vorbeşte Domnul…

1 God-speaks

*

Isaia 44:24-28

Isaia 44:24a „Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău.”

 *

Ce înseamnă „Aşa vorbeşte Domnul”? Ce înseamnă pentru tine „Eu sunt Domnul”?

Nimic nu se întâmplă fără cunoştinţa lui Dumnezeu; nici în cer, nici pe pământ. Toate evenimentele, toate consecinţele se desfăşoară după profeţia lui Dumnezeu. El cunoaşte tot viitorul. Este un singur Dumnezeu, unic şi stăpân peste tot şi toate. Istoria este în mâna Lui.

Cum te încurajează profeţiile împlinite ale lui Dumnezeu ca să fii tare în problemele vieţii?

Cum îţi măresc ele încrederea în Dumnezeu? Cum îţi creşte credinţa şi încrederea ta în Dumnezeu, ştiind că El are puterea să împlinească tot ce spune, toate profeţiile din Scriptură? Crezi tu că cineva are putere să controleze istoria?

Isaia vorbeşte despre viitorul poporului Israel dus în robie într-o ţară străină, într-o naţiune păgână din cauza neascultării lor de Dumnezeu. Poate Israeliţii se gândesc că Dumnezeu i-a abandonat, poate se gândesc ce să facă. Dumnezeu le aminteşte că după şaptezeci de ani de robie se vor întoarce în ţara lor.

Dumnezeu a ales pe împăratul Cir (păgân) ca să împlinească planurile Lui (v.28). Oare de ce un împărat păgân a fost ales de Dumnezeu ca să asculte de El? Ce ştii despre împăratul Cir?

2 Cronici 36:2-23 ne relatează faptul că Dumnezeu i-a vorbit lui Cir, i-a spus ce are de făcut.

Ezra 1:1-7 ne spune că împăratul a scris o proclamatie în favoarea poporului Israel.

Ezra 5:13 ne spune că împăratul Cir a poruncit să se zidească din nou Casa lui Dumnezeu.

Isaia 41:2-3 ne spune că împăratul Cir a fost ridicat (ales) de Dumnezeu să împărăţească.

Poate nu înţeleg planul lui Dumnezeu în totalitate, dar ştiu că El are un plan perfect pentru fiecare lucru mic sau mare. Ştiu că am ceva de făcut, de aceea, prin rugăciune, citirea Bibliei, relaţia cu alţii credincioşi cer: (1) discernământ de la El ca să aud ce doreşte ca să fac, şi apoi (2) să unesc cunoştinţa mea cu faptele şi acţiunile mele. Mulţi credincioşi Îl cunosc pe Dumnezeu (ştiu multe lucruri despre Dumnezeu), dar nu Îl slujesc, nu ştiu ce au de făcut.

Te surprinde faptul că Dumnezeu foloseşte credincioşi şi necredincioşi (păgânul Cir) ca să ducă la îndeplinire planul Lui? Pe cine foloseşte Dumnezeu în viaţa ta ca să-ţi atragă atenţia?

În viaţa cui te foloseşte Dumnezeu ca să împlinească planul Lui? Cum îţi vorbeşte Domnul?

 

Doamne, inima mea se bucură că mă foloseşti în Împărăţia Ta

ca să-Ţi împlineşti planurile!

 

Cum trăieşti rugăciunea ,,Tatăl nostru”?

Câtă importanţă are pentru tine  rugăciunea Domnului Isus?
Ioan 17

Ioan 17:20a   

,,Şi mă rog…“

Învaţă pe copilul tău sau al altora rugăciunea Domnului Isus.

,,Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău.
Vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi;
şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum iertăm şi noi greşiţilor noştri;
şi nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău.
Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!“ Matei 6:9b-13
Ce simte inima ta când rosteşti această rugăciune? Te gândeşti adânc la cuvintele pe care le rosteşti? Spui această rugăciune în grabă? Cunoşti înţelesul ei? Te cercetează Duhul Sfânt prin această rugăciune?
Tatăl nostru cel veşnic, care este în ceruri, are o Împărăţie unde se face voia Lui. Noi învăţăm aici pe pământ să cunoaştem şi să recunoaştem voia Lui.
El poartă de grijă nevoilor noastre zilnice, ştiind că avem nevoie de pâine. Trebuie să cerem pâine (şi aici se includ toate nevoile materiale cum sunt putere de lucru, fie că este plătit, fie că este neplătit (de exemplu: grădinărit, curăţenie, îngrijirea animalelor, etc.), înţelepciune, sănătate, hărnicie, oportunităţi, etc.).
Trebuie să cerem şi să dăm iertare.
Dumnezeu este Izbăvitorul nostru. Numai El ne poate scăpa de cel rău, numai El ne poate ierta păcatele căci are toată puterea în cer şi pe pământ.
Te-ai gândit vreodată să te rogi rugăciunea Domnului Isus (Tatăl nostru) în fiecare zi? Crezi că rugăciunea Tatăl nostru este numai pentru cei ce nu ştiu alte rugăciuni?
Te-ai gândit vreodată să te rogi rugăciuni din Psalmi, în fiecare zi? Simţi bucuria sau durerea din inima lui David, atunci când citeşti psalmii lui?
Te-ai gândit vreodată să te rogi rugăciuni cum simte inima ta, în fiecare zi? Spui Domnului zilnic bucuriile, mulţumirile şi durerile tale?
Ceri Domnului ca ucenicii: Doamne, învaţă-mă să mă rog!?

Domnul este Izbăvitorul tău!