Crezi în puterea rugăciunii?

Ioan 16

Ioan 16:23b 

,,Adevărat, adevărat vă spun

că orice veţi cere de la Tatăl,

în Numele Meu,

vă va da.“

 

Biruieşte prin rugăciune!

Doamne, Tatăl meu ceresc,

Tu mi-ai spus atâtea lucruri ca să mă ajuţi să mă pregătesc pentru situaţii care vor veni în viaţa mea. Tu nu vrei ca eu să cad în ceasul încercării, când cei ce nu Te cunosc pe Tine îmi vor face rău. Când va veni acel ceas ajută-mă să-mi amintesc adevărul şi să cer prezenţa Duhului Tău cel Sfânt în ajutor. Nu vreau ca întristarea să-mi cuprindă inima. Dacă mă voi plânge şi mă voi tângui şi lumea se va bucura, vreau să-mi amintesc promisiunea Ta că îmi vei preface întristarea în bucurie.

Tată, mulţumesc că L-ai trimis pe Duhul Tău cel Sfânt care dovedeşte lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.

Mă bucur să ştiu că stăpânitorul lumii acesteia este judecat.

Mulţumesc pentru toată călăuzirea şi descoperirea pe care mi-o dă Mângâitorul trimis de Tine. Te rog să nu mă laşi în confuzie în ce priveşte descoperirea primită de la Tine prin Duhul Tău cel Sfânt. Nu mă lăsa să am întrebări nebune şi căutări nesănătoase. Vreau să înţeleg desluşit ce-mi spui.

Mulţumesc că am pace când Tu îmi vorbeşti. Mă bucur că am îndrăzneală să merg înainte prin tot felul de necazuri, cu ochii aţintiţi spre Tine care ai biruit lumea şi spre ziua întâlnirii cu Tine.

Ochii mei Te vor vedea în ziua aceea şi nu voi mai avea nici o întrebare.

 

Inima mea se va bucura şi nimeni nu îmi va răpi bucuria!

 

 

Advertisement

Ce îţi aminteşti când eşti întristată?

Ioan 16:5-22

 ,,Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis şi nimeni din voi nu Mă întreabă: ,,Unde Te duci?“ Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl şi nu Mă veţi mai vedea: în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi. Tot ce are Tatăl, este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi. Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea; apoi iarăşi peste puţină vreme, Mă veţi vedea, pentru că Mă duc la Tatăl.“ La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: ,,Ce înseamnă cuvintele acestea: ,,Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea; şi: ,,Apoi iarăşi peste puţină vreme Mă veţi vedea?“ Şi: ,,Pentru că Mă duc la Tatăl?“ Ei ziceau deci: ,,Ce înseamnă aceasta: ,,Peste puţină vreme?“ Nu ştim ce vrea să spună.“ Isus a cunoscut că voiau să-L întrebe, şi le-a zis: ,,Vă întrebaţi între voi ce înseamnă cuvintele: ,,Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea;“ şi: ,,Apoi iarăşi peste puţină vreme Mă veţi vedea?“ Adevărat, adevărat vă spun că, voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. … Tot aşa şi voi: acum sunteţi plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăşi, inima vi se va bucura, şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.“

 

Uneori adevărul doare şi inima este întristată. Ori de câte ori inima ta este întristată, aminteşte-ţi că avem un Mângâietor care ne călăuzeşte în tot adevărul. El ne va descoperi lucrurile viitoare. Nu vom înţelege toate lucrurile pentru că suntem limitaţi, dar într-o zi vom înţelege tot, inima noastră se va bucura şi nimeni nu va putea să răpească bucuria noastră.

Ce faci când inima ta este întristată?

 

Domnul a trimis Mângâietorul în viaţa ta!