Proverbe 23

23*

Proverbe 23

*

Tată ceresc, ajută-mă să ştiu cum să mă port dacă stau la masă la unul din cei mari; să iau seama ce am înainte; să-mi pun un cuţit în gât, dacă sunt prea lacom; să nu poftesc mâncările lui alese, căci sunt o hrană înşelătoare.

Ajută-mă să nu mă chinui ca să mă îmbogăţesc, să nu-mi pun priceperea în aceasta, căci abia ţi-ai aruncat ochii spre ea şi nu mai este; căci bogăţia îşi face aripi, şi, ca vulturul, îşi ia zborul spre ceruri.

Nu mănânc pâinea celui ce are ochiul rău şi nu poftesc mâncările lui alese, căci el este ca unul care îşi face socotelile în suflet. „Mănâncă şi bea” va zice el; dar inima lui nu este cu mine. Bucata pe care am mâncat-o, o voi vărsa şi cuvintele plăcute pe care le voi spune, sunt pierdute.

Nu vorbesc la urechea celui nebun, căci el nesocoteşte cuvintele înţelepte.

Nu mut hotarul văduvei şi nu intru în ogorul orfanilor, căci răzbunătorul lor este puternic: El le va apăra pricina împotriva mea.

Îmi deschid inima la învăţătură şi urechile la cuvintele ştiinţei.

Primesc mustrare, căci am nevoie de disciplinare ca să nu mor în păcatele mele şi  ca să îmi scot sufletul din locuinţa morţilor. Dacă-mi va fi inima înţeleaptă, cei din jur se vor bucura şi se vor veseli, când buzele mele vor spune ce este bine.

Nu îmi pizmuieşte inima pe cei păcătoşi, ci am totdeauna frică de Domnul; căci este o răsplată şi nu mi se va tăia nădejdea.

Ascult, ca să fiu înţelept; îmi îndrept inima pe calea cea dreaptă.

Nu sunt printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne, căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc şi aţipirea te face să porţi zdrenţe.

Ascult pe tatăl meu şi nu nesocotesc pe mama mea, când a îmbătrânit.

Cumpăr adevărul şi nu-l vând. Caut înţelepciunea, învăţătura şi priceperea, căci tatăl celui neprihănit se veseleşte şi cel ce dă naştere unui înţelept se bucură. Să se bucure tatăl meu şi mama ta, să se veselească cea care m-a născut.

Tată ceresc, Îţi dau inima mea şi să găsească plăcere ochii mei în căile Tale.

Păzeşte pe toţi fiii mei şi pe toţi fraţii mei de femei stricate, căci curva este o groapă adâncă şi străina o fântână strâmtă. Ea pândeşte ca un hoţ şi măreşte între oameni numărul celor stricaţi. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînţelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roşii? Ale celor ce întârzie la vin şi se duc să golească paharul cu vin amestecat; ale celor ce se uită la vin când curge roşu şi face mărgăritare în pahar, când alunecă uşor,  dar pe urmă, muşcă întocmai ca un şarpe şi înţeapă ca o viperă; ale celor a căror ochi se vor uita după femeile altora şi a căror inimă va vorbi prostii; ale celor care sunt ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg; ale celor care spun: „M-a lovit dar nu mă doare! M-a bătut dar nu simt nimic! Când mă voi trezi? Mai vreau vin!”.

Doamne, păzeşte pe toţi cei credincioşi de băuturi alcoolice şi pofte sexuale neîngăduite şi ajută-i să vadă consecinţele groaznice care îi aşteaptă pe cei neascultători de poruncile Tale.

*

Doamne, mă rog pentru familia mea şi biserica mea

să fim oameni curaţi,  credincioşi şi ascultători de poruncile Tale!

*

Advertisement

A mai trecut un an

1 bless*

A mai trecut un an

*

A mai trecut un an prin calendare
Dar şi prin viaţa noastră a trecut
Cu clipe dulci şi uneori…amare,
Dar nu ne-ngrijorează anul care
Vine cu vălul de necunoscut,
*

Căci Dumnezeu a fost dintotdeauna
La cârma bărcii şi va fi mereu,
Chiar dacă valurile bat întruna.
Cum să mă sperie ,atunci, furtuna
Când Cel ce e la cârmă-i Tatăl meu?

*

Nu ştim ce-aduce anul care vine
Dar optimismul mi-e- mpletit în crez
Căci Domnul este stâncă şi tărie,
De-aceea-n mâna Lui, cu bucurie,
Iubindu-vă, acum vă-ncredinţez.

*

La El cămările sunt veşnic pline
Din care toarnă binecuvântări,
La El găsim alin pentru suspine,
Şi-n zbuciumul care adesea vine,
Răspuns la nerostite întrebări.

*

La El e pace şi iubire sfântă,
La El e vindecare în dureri,
La El e bucuria care cântă,
Şi tot ce Dumnezeu binecuvântă
Va odrasli spre ceruri mângâieri.

*

Sunt multe, multe, sunt nenumărate…
Cerul e plin de binecuvântări
Şi pentru voi eu le doresc pe toate,
Din mâna Celui care vrea şi poate,
Într-un an nou pavat cu îndurări.

George Dirnu

 

Te vede cineva când plângi?

Ioan 20:10-18

,,Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt, şi a văzut doi îngeri în alb şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap şi altul la picioare. ,,Femeie“, i-au  zis ei, ,,pentru ce plângi?“ Ea le-a răspuns: ,,Pentru că L-au luat pe Dumnul meu, şi nu ştiu unde L-au pus.“ După ce a zis aceste vorbe, s-a întors, şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare, dar nu ştia că este Isus. ,,Femeie“, i-a zis Isus ,,de ce plângi? Pe cine cauţi?“ Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis: ,,Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.“ Isus i-a zis: ,,Marie!“ Ea s-a întors, şi I-a zis în evreieşte: ,,Rabuni!“ adică: ,,Învăţătorule!“ ,,Nu mă ţine“ i-a zis Isus, ,,căci încă nu m-am suit la Tatăl Meu, ci du-te la fraţii Mei, şi spune-le, că mă sui la Tatăl Meu, şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu, şi Dumnezeul vostru.“ Maria Magdalena s-a dus şi a vestit ucenicilor că L-a văzut pe Domnul, şi că i-a spus aceste lucruri.“

Unii oameni cedează uşor. Alţii nu se lasă până nu rezolvă o problemă sau află o soluţie. Ucenicii s-au dus acasă, dar Maria a rămas lângă mormânt şi plângea. Cineva te vede când plângi. De ce plângi?

Domnul i-a zis lui Ezechia: ,,Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile.“ 2 Împăraţi 20:5
David spune în Psalmul 56:8 ,,Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag. Pune-mi lacrimile în burduful Tău. Nu sunt ele scrise în cartea Ta?“
Psalmul 126:5 spune: ,,Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie.“
Ioan scrie în Apocalipsa 7:17 că ,,Dumnezeu va şterge orice lacrimă.“

Domnul să te mângâie când plângi!

Domnul ascultă rugăciunea ta şi vede lacrimile tale!

Crezi în puterea rugăciunii?

Ioan 16

Ioan 16:23b 

,,Adevărat, adevărat vă spun

că orice veţi cere de la Tatăl,

în Numele Meu,

vă va da.“

 

Biruieşte prin rugăciune!

Doamne, Tatăl meu ceresc,

Tu mi-ai spus atâtea lucruri ca să mă ajuţi să mă pregătesc pentru situaţii care vor veni în viaţa mea. Tu nu vrei ca eu să cad în ceasul încercării, când cei ce nu Te cunosc pe Tine îmi vor face rău. Când va veni acel ceas ajută-mă să-mi amintesc adevărul şi să cer prezenţa Duhului Tău cel Sfânt în ajutor. Nu vreau ca întristarea să-mi cuprindă inima. Dacă mă voi plânge şi mă voi tângui şi lumea se va bucura, vreau să-mi amintesc promisiunea Ta că îmi vei preface întristarea în bucurie.

Tată, mulţumesc că L-ai trimis pe Duhul Tău cel Sfânt care dovedeşte lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.

Mă bucur să ştiu că stăpânitorul lumii acesteia este judecat.

Mulţumesc pentru toată călăuzirea şi descoperirea pe care mi-o dă Mângâitorul trimis de Tine. Te rog să nu mă laşi în confuzie în ce priveşte descoperirea primită de la Tine prin Duhul Tău cel Sfânt. Nu mă lăsa să am întrebări nebune şi căutări nesănătoase. Vreau să înţeleg desluşit ce-mi spui.

Mulţumesc că am pace când Tu îmi vorbeşti. Mă bucur că am îndrăzneală să merg înainte prin tot felul de necazuri, cu ochii aţintiţi spre Tine care ai biruit lumea şi spre ziua întâlnirii cu Tine.

Ochii mei Te vor vedea în ziua aceea şi nu voi mai avea nici o întrebare.

 

Inima mea se va bucura şi nimeni nu îmi va răpi bucuria!

 

 

Cum accepţi curăţirea?

Ioan 15

Ioan 15:1b 

,,Tatăl meu este Vierul.”

 

Sfinte Tată,

mulţumesc pentru bucuria pe care Tu mi-ai dat-o să-mi doresc să rămân conectată cu Tine aşa cum viţa este conectată cu mlădiţa, ca să am viaţă. Ştiu că trebuie să mă curăţeşti şi că mă doare, dar vreau să mă supun ca să faci ceea ce hotărăşti că trebuie făcut în viaţa mea. Tu ştii mai bine de ce am nevoie şi Îţi mulţumesc că ai răbdare cu mine ori de câte ori sunt răzvrătită şi nu accept curăţirea.

Vreau să Îţi mulţumesc chiar cu lacrimi, când mă doare, pentru relaţiile cele mai dificile din viaţa mea, pentru că Tu nu greşeşti niciodată când laşi în viaţa noastră oameni răi. Prin cele mai grele relaţii Tu mă aduci la crucea Ta şi mă schimbi. Tu-mi descoperi răutatea din inima mea la care trebuie să renunţ.

Vreau să mă supun ca să rodeşti în mine pentru că eu nu ştiu cum să mă port. Sunt pierdută şi greşită. Am nevoie de Tine. Vino degrabă în ajutorul meu! Lasă viaţa Ta să curgă în mine ca să nu biruiască cel rău.

Ajută-mă să-mi amintesc că dragostea este jertfitoare.

Ajută-mă să-mi amintesc că Tu eşti cu mine şi mă aperi.

Adu-mi aminte că Tu ai suferit, Tu ai fost prigonit deşi ai făcut lucrări bune pe care nimeni nu le-a făcut.

Vreau bucuria Ta să devină bucuria mea.

Nădejdea şi mângâierea mea eşti Tu, care locuieşti în inima mea prin Duhul cel Sfânt. Mulţumesc că eşti ajutorul meu.

 

Domnul să fie ajutorul tău!