Psalmul 91

Ioan 17

Ioan 17:20a   

,,Şi mă rog…“

Doamne,
mă bucur să stau sub ocrotirea Celui Prea Înalt şi să mă odihnesc la umbra Celui Atotputernic. Zic despre Domnul: ,,El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!“

Da, El mă scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei. El mă va acoperi cu penele Lui şi mă va ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui.

Nu trebuie să mă tem nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua-n amiaza mare, pentru că mă tem de Tine, Apărătorul meu. O mie să cadă alături de mine, şi zece mii la dreapta mea, eu sunt în grija Ta. Voi privi cu ochii şi voi vedea răsplătirea celor răi.

Vreau să zic: ,,Domnul este locul meu de adăpost!“ şi fac din Cel Prea Înalt turnul meu de scăpare. De aceea, nu vreau să mă tem că o nenorocire mă va ajunge, că o urgie se va apropia de cortul meu.

Doamne, Te iubesc şi-Ţi mulţumesc că mă vei izbăvi, mă vei ocroti, mă vei ajuta să cunosc Numele Tău. Când Te voi chema, îmi vei răspunde. Vei fi cu mine în strâmtorare. Mă vei izbăvi şi eu Te voi proslăvi. Mă vei sătura cu viaţă lungă şi-mi vei arăta mântuirea Ta (Psalmul 91).

Domnul este Izbăvitorul tău!

Fiicele Tatălui

1 Ioan 3:1

,,Vedeţi ce

dragoste

ne-a arătat

Tatăl,

să ne numim

copii ai lui Dumnezeu!”

Doamne,

Tu eşti Tatăl tuturor celor ce vin la Tine. Ne bucurăm că suntem fiicele Tale. Venim la Tine cu mulţumire şi recunoştinţă pentru toate binecuvântările cereşti în Cristos.

Tu eşti bun cu noi şi bunătatea Ta ţine în veci. Mulţumim.

Tu eşti drept şi ne înveţi să ne îndreptăm căile. Mulţumim.

Tu eşti sfânt şi ne ajuţi să trăim în curăţie. Mulţumim.

Tu eşti atotputernic şi poţi să ne ajuţi în orice greu. Mulţumim.

Tu ne iubeşti cu o iubire veşnică şi necondiţionată. Mulţumim.

Tu eşti Izbăvitorul şi ne-ai salvat din împărăţia întunericului şi ne-ai aşezat în Împărăţia luminii. Mulţumim.

Tu ai trimis Mângâietorul, L-ai trimis pe Duhul Tău cel Sfânt în inima noastră ca să rodească: dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, blândeţe, înfrânarea poftelor şi umilinţă. Mulţumim.

Tu ne ierţi ori de câte ori cerem iertare şi ne mărturisim păcatele noastre. Mulţumim.

Tu eşti ajutorul nostru şi ne sfâtuieşti cum să biruim în luptele zilnice cu păcatul şi firea pământească. Tu ne înveţi cum să ne îmbrăcăm cu armura Duhului Sfânt ca să fim biruitoare. Mulţumim.

Ne bucurăm să petrecem timp în prezenţa Ta ca să ne umpli de puterea Duhului Sfânt ca să putem trăi viaţa de credinţă.

Vrem să trăim fără regrete.

Cum să trăim fără regrete?

  1. Discreţie! Să nu spunem lucruri despre alţii în absenţa lor pe care nu le putem spune în prezenţa lor.
  2. Rugăciune! Să fim în duhul rugăciunii cât se poate de mult, pentru orice lucru, orice relaţie sau persoană şi să ne rugăm pentru înţelepciune.
  3. Cuvântul Domnului! Să-l citim zilnic şi să medităm la ceea ce ne spune Domnul.

 

Tu eşti fiica Tatălui!