Credincioşi adevărului sau necredincioşi?

25aIsaia 24:16b-23

*

Isaia 24:21a

„În ziua aceea,

Domnul

va pedepsi.”

*

 

Cei necredincioşi vor fi judecaţi de Dumnezeu. Groaza, groapa şi laţul vin peste cei ce-L resping pe Dumnezeu. Nu există scăpare pentru nimeni, fie individ fie naţiune. Pământul se va rupe, se va crăpa, se va sfărâma, vor fi cutremure masive. În zilele din urmă Satan şi îngerii lui răi vor fi pedepsiţi. Puterile omeneşti şi cereşti nu se pot lupta cu Cel Atotputernic.

Dumnezeu va învinge. Va distruge răul, va distruge autorităţile pământeşti şi pe Satan. Puterea Lui va fi văzută. Domnul oştirilor va împărăţi la Ierusalim. Puterea şi gloria Lui nu pot fi comparate cu nimic. Ce poţi spune despre puterea şi gloria lui Dumnezeu?

Eşti sigură că Dumnezeu va învinge şi că moartea va fi nimicită?

Crezi că nimic nu te poate despărţi de Domnul? Romani 8:37-39 ne spune: „Totuşi, în toate aceste lucruri, suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpînirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Cristos, Domnul nostru.”

Moartea nu are ultimul cuvânt. Este o separare momentană de cei dragi de pe pământ. Cred că vom descoperi că viaţa pe pământ a fost doar o fărâmă din eternitate.

În care domeniu din viaţa ta ai nevoie de prezenţa puterii şi a slavei lui Dumnezeu?

Unde ţi se descoperă Lumina?

Cu cine vei împărtăşi bucuria acestui adevăr că El va domni cu putere, va distruge răul pentru totdeauna şi noi Îl vom vedea?

Va veni judecata finală.

Ai luat în serios avertizările?

Eşti tu pregătită pentru ziua venirii Domnului?

Poate aceasta este ultima avertizare. Care este decizia ta?

Doamne, caut să rămân credincioasă Adevărului, până la sfârşit, ca să primesc cununa vieţii pe care Tu ai pregătit-o pentru toţi cei ce Te iubesc. Credincioşia este o mare valoare.

Mulţumesc că Tu mă ajuţi să caut valorile Tale nu succesul meu, căci îmi doresc să fiu o persoană plină de valorile Tale, nu o persoană care aleargă mereu după succes.

Doamne, inima mea este încrezătoare în Tine!

Advertisement

Psalmul 91

Ioan 17

Ioan 17:20a   

,,Şi mă rog…“

Doamne,
mă bucur să stau sub ocrotirea Celui Prea Înalt şi să mă odihnesc la umbra Celui Atotputernic. Zic despre Domnul: ,,El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!“

Da, El mă scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei. El mă va acoperi cu penele Lui şi mă va ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui.

Nu trebuie să mă tem nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua-n amiaza mare, pentru că mă tem de Tine, Apărătorul meu. O mie să cadă alături de mine, şi zece mii la dreapta mea, eu sunt în grija Ta. Voi privi cu ochii şi voi vedea răsplătirea celor răi.

Vreau să zic: ,,Domnul este locul meu de adăpost!“ şi fac din Cel Prea Înalt turnul meu de scăpare. De aceea, nu vreau să mă tem că o nenorocire mă va ajunge, că o urgie se va apropia de cortul meu.

Doamne, Te iubesc şi-Ţi mulţumesc că mă vei izbăvi, mă vei ocroti, mă vei ajuta să cunosc Numele Tău. Când Te voi chema, îmi vei răspunde. Vei fi cu mine în strâmtorare. Mă vei izbăvi şi eu Te voi proslăvi. Mă vei sătura cu viaţă lungă şi-mi vei arăta mântuirea Ta (Psalmul 91).

Domnul este Izbăvitorul tău!

Cântarea Mariei

Luca 2:46-55

,,Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul, şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt, şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie şi a înălţat pe cei smeriţi. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale.  A venit în ajutorul robului său Israel, căci Şi-a adus aminte de îndurarea Sa, cum făgăduise părinţilor noştri, faţă de Avraam şi sămânţa lui în veac.”

 

Poţi să spui şi tu ceea ce a spus Maria, mama Domnului?

Ce simte inima ta când rosteşti această cântare a Mariei?

Maria niciodată nu s-a pus deasupra Domnului şi nici deasupra altora. Smerenia a fost o calitate importantă pentru ea. Ultimele ei cuvinte,  rămase scrise în Evanghelia după Ioan capitolul 4:5b, la nunta din Cana din Galilea au fost: „Să faceţi orice vă va zice El”. Ea ne-a lăsat scris ce trebuie să facem. Atenţia noastră să fie la Domnul Isus şi să facem ce zice El.

Avea Maria, mama Domnului, nevoie de Mântuitor?

De ce zice ea: ,,Mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu”?

Adevărata închinare vine dinlăuntru: ,,Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu.”

Ce face sufletul tău?

Închinarea nu se bazează pe circumstanţele vieţii, nu depinde de calitatea vieţii, ci numai de relaţia omului cu Dumnezeu. Ai o relaţie vie cu Domnul?

Nimeni nu înţelege naşterea, întruparea Domnului până nu ajunge la o închinare în Duh şi Adevăr. Adevăraţii închinători se închină în Duh şi Adevăr (Ioan 4). Bucuria vine dinlăuntru. Este roada Duhului Sfânt.

Este pasiune pentru închinare înlăuntrul tău?

Ce te determină să te bucuri? Ce pasiune ai?

Ne răcim cu vremea? Ne pierdem pasiunea?

Când a fost ultima dată când a explodat bucuria dinlăuntrul tău în prezenţa Domnului?

Poţi spune ,,Paharul meu este plin de dă peste el”?!

Poţi să te bucuri chiar dacă nu primeşti nimic (nici un dar pământesc)?

Firea bate sufletul de multe ori. Bucuriile fireşti sunt scurte dar cele duhovniceşti dau sens şi valoare vieţii.

Bucură-te de Darul cel mai minunat! Domnul Isus este Darul cel mai minunat!

Numai cine se smereşte ajunge la adevărata închinare!

*

Domnul are o companie unde sunt primiţi numai cei smeriţi. Faci parte dintre ei? Mândria este închinare la ,,eu”. Cei egoişti nu ajung la o închinare în Duh şi Adevăr. Smerenia este închinare la Dumnezeu.

Maria a spus despre ea că este roaba Domnului. Ce spui tu despre tine?

Domnul Isus ne-a spus să învăţăm de la El, căci El este blând şi smerit cu inima. Ai ales măcar o dată să posteşti pentru ca Domnul să te ajute să fii smerită? Ai experimentat vreodată că foamea trupului este hrana sufletului?

Cum măreşte sufletul tău pe Domnul?

Cum creşte pasiunea ta pentru închinarea în Duh şi Adevăr?

Să nu pierdem ce este mai important. Maria a zis: ,,Mântuitorul meu”. Laudele sunt în inima celor ce au Mântuitor şi închinarea adevărată în Duh şi Adevăr se naşte atunci când Mântuitorul se naşte în inimă.

Spune ca şi Maria: „Sufletul meu măreşte pe Domnul, şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale.”

 

Merry Christmas!

Crăciun fericit!