Doamne, mă predau

i

Geneza 32:22-32

Geneza 32:28: ,,Apoi a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu); căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni şi ai fost biruitor.”

Iacov s-a luptat cu oamenii şi cu Dumnezeu. Dumnezeu S-a luptat cu Iacov. Cum te lupţi tu cu oamenii şi cu Dumnezeu? Cum experimentezi tu lupta lui Dumnezeu cu tine? Cât de important este pentru tine ca să păstrezi căile tale, metodele tale, interesele tale? La ce crezi că trebuie să renunți? Care este răspunsul tău faţă de Domnul, când îţi cere să cedezi?

Când ne luptăm cu Dumnezeu, pierdem întotdeauna. Iacov a pierdut lupta, dar, de fapt, a biruit când s-a predat Domnului. Când ajungem la capătul resurselor noastre, ne dăm seama că suntem nimic fără Dumnezeu.

Dumnezeu îl întreabă pe Iacov dacă ştie cine este: ,,Care este numele tău?”. Oare nu ştia Dumnezeu ce nume are Iacov? Cu douăzeci de ani în urmă, tatăl lui l-a întrebat pe Iacov: ,,Care este numele tău?”, şi el a răspuns:  „Esau”. Acum, el recunoaşte că numele lui este Iacov (înşelătorul) şi este gata să se întoarcă la Dumnezeu, de aceea, Dumnezeu îi schimbă numele în „Israel” (cel ce se luptă cu Dumnezeu). Eşti gata să recunoşti cine eşti? Te predai? Recunoşti vinovăţia ta, păcatul tău, rebeliunea ta? Vrei să-L laşi pe Dumnezeu în controlul vieţii tale? El este gata să ne dea nume noi, o identitate nouă, atunci când recunoaştem cine suntem, atunci când ne mărturisim păcatul şi ne pocăim.

Predarea totală implică o renunţare totală. Până când nu renunţăm total la ceea ce este omenesc, nu putem fi folosiţi de Dumnezeu. Cele mai minunate lucruri se întâmplă în viaţa noastră atunci când renunţăm la noi înşine şi Îl lăsăm pe Dumnezeu să preia controlul. Cum lucrează Dumnezeu în viaţa ta ca să zdrobească mândria, aroganţa, egoismul, lăcomia, făţărnicia, lenevia, răutatea, invidia etc.? Care sunt încercările prin care treci: boală, relaţii dificile, lipsuri de tot felul, pierderi etc.? Păcatul duce la faliment, la capătul puterilor şi al resurselor. Când te vei preda total Domnului?

Doamne, mă predau azi Ţie, cu toată fiinţa mea!

Mântuit sau răzvrătit?

Isaia 1

*

Isaia 1:10a

*

„Ascultaţi

*

Cuvântul

*

Domnului.”

*

 

Toate păcatele pot fi iertate ca rezultat al schimbării atutudinii noastre faţă de Domnul şi cerinţele Lui. Este încă timp, astăzi este încă har să ne întoarcem la Domnul.

Domnul vrea restaurarea noastră. De fapt este mai interesat de curăţirea şi restaurarea noastră decât de pedeapsă. El nu doreşte moartea păcătosului ci împăcarea lui cu El.

Atenţia noastră trebuie să fie la Domnul nu la conducătorii, judecătorii şi sfetnicii de pe pământ. Este o mare diferenţă între conducătorii lumii şi Dumnezeu. Numai Dumnezeu este Suveran, Atotputernic, Domnul oştirilor (cereşti şi pământeşti).

Oferta iertării Lui este încă la dispoziţia noastră. Ce alegem?

Unde vei pune numele tău: în versetul 27 (mântuit) sau în versetul 28 (răzvrătit)?

Isaia 1:27 ne spune: „Cei ce se vor întoarce la Dumnezeu, vor fi mântuiţi.”

Isaia 1:28 ne spune: „Dar pieirea va atinge pe toţi cei răzvrătiţi şi păcătoşi şi cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri.”

Care este alegerea ta? Care este răspunsul tău?

Doamne, mulţumesc că ai răbdare cu mine şi mă chemi mereu la ascultare de Tine. Tu vrei binele meu. Tu vrei să mă salvezi nu să mă pedepseşti. Harul Tău mă îndeamnă la pocăinţă. Mulţumesc că mă iubeşti şi mă ierţi. Cred că Tu eşti Suveran, Atotputernic şi tot ce faci este drept. Atenţia mea va fi la Tine şi doresc ca alegerile mele zilnice să Te onoreze pe Tine.

Doamne, restaurează inima mea!