Iată postul plăcut Mie !

1 fast*

Isaia 58:6-7

Isaia 58:6a ,,Iată postul plăcut Mie!”

*

Dumnezeu ne descoperă care este postul plăcut Lui:

Dezleagă lanţurile răutăţii! Orice rău care distruge libertatea trebuie oprit. Domnul Isus a iertat femeia vinovată (Ioan 8:1-11).

Deznoadă legăturile robiei! Dă la o parte orice fel de tratament inuman. Domnul Isus a acceptat dragostea unei femei păcătoase, chiar dacă fariseii au batjocorit-o (Luca 7:36-50).

Dă drumul celor asupriţi! Opreşte orice fel de apăsare, orice inegalitate între oameni. Domnul l-a eliberat pe îndrăcit (Marcu 5:1-20).

Rupe orice fel de jug! Nu ignora răul din societate. Domnul Isus  a vindecat orbul opunându-se legalismului fariseilor (Ioan 9).

Împarte-ţi pâinea cu cel flămând! Dă din mâncarea ta şi celui ce nu are. Domnul Isus a hrănit cinci mii de oameni (Matei 14:13-21).

Adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost! Ai grijă de cei ce n-au pe nimeni. Domnul Isus nu a avut o casă pe pământ, dar a promis o casă în cer tuturor celor ce-L urmează (Matei 8:20; Ioan 14:1-4).

Dacă vezi un om gol, acoperă-l! Dă haine celor ce nu au. Domnul Isus a îmbrăcat pe îndrăcitul care a fost gol (Marcu 5:14).

Nu întoarce spatele semenului tău! Ai grijă de cei din familia ta, chiar dacă este greu uneori. Domnul Isus a încredinţat-o pe mama Lui ucenicului Ioan ca să aibă grijă de ea (Ioan 19:26-27).

Care dintre aceste porunci sunt grele pentru tine? Care dintre aceste porunci sunt uşoare pentru tine?

Cum plănuieşti să practici postul plăcut Domnului?

 

Doamne, pune pe inima mea postul plăcut Ţie!