Rugăciune pentru sănătatea familiei

Iacov 3:13-16

,,Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! Dar dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească (Greceşte: sufletească), drăcească. Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.”

Doamne, mulţumim că Tu ne dai o minte sănătoasă. Tu ne dai înţelepciune şi pricepere. Tu ne ajuţi să avem o purtare bună şi să facem fapte cu blândeţea înţelepciunii. Tu ne fereşti inima de pizmă (invidie) amară, de un duh de ceartă, de laudă deşartă şi minciună, care aduc boală sufletului şi trupului nostru. De la Tine aşteptăm o înţelepciune care vine de sus şi în care nu este tulburare şi fapte rele. Fereşte-ne de înţelepciunea lumii care ne poate duce la rău şi păstrează familia noastră sănătoasă în credinţă şi purtare.

Înţelepciunea care vine de sus să păstreze sănătatea familiei tale!

Tu fii înţeleaptă şi pricepută!