O altă perspectivă asupra Psalmului 23

psalm23-72Domnul este Păstorul meu

– Aceasta înseamnă Relaţie!

Nu voi duce lipsă de nimic

– Aceasta însemnă Provizie!

El mă paşte în păşuni verzi

– Aceasta înseamnă Odihnă!

El mă duce la ape de odihnă

– Aceasta însemnă Refacere, Prospeţime!

El îmi înviorează sufletul

– Aceasta înseamnă Vindecare!

Ei mă povăţuieşte pe cărări drepte,

– Aceasta este Călăuzire!

din pricina Numelui Său.

– Acesta este Scop!

 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii,

– Acesta este Test!

 nu mă tem de nici un rău,

– Aceasta este Protecţie!

căci Tu eşti cu mine.

– Aceata este Credincioşie!

Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.

– Aceasta este Disciplină!

 Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei;

– Aceasta este Speranţa!

 îmi ungi capul cu untdelemn

– Aceasta este Consacrare!

 şi paharul meu este plin de dă peste el.

– Aceasta este Abundenţă!

 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele

– Aceasta este Binecuvântare!

 şi voi locui în Casa Domnului

– Aceasta este Securitate, Siguranţă!

 până la sfârşitul zilelor mele.

– Aceasta este Eternitate!

Testul zilei

Genesa Geneza 22:1-2

,,După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă” a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune Eu.”

A venit ziua testului pentru Avraam. Dumnezeu i-a cerut pe fiul lui, pe singurul lui fiu, pe care-l iubea, pe Isaac.

Avraam L-a cunoscut pe Dumnezeu. Nu a fost în confuzie în ce priveşte cerinţa lui Dumnezeu deşi Dumnezeu niciodată nu a cerut jertfe umane.

Cum poţi să deosebeşti vocea lui Dumnezeu de alte voci?

Ce faci când Dumnezeu îţi cere ceva ieşit din comun?

Avraam a crezut pe Dumnezeu şi s-a bazat pe El. Inima lui a ales ascultarea de Dumnezeu.

Fiecare zi este o zi de testare a credinţei prin lucruri mici sau mari. Cui slujeşti astăzi? Ce spune credinţa ta despre relaţia ta cu Dumnezeu?

Vine o zi specială a testului când Dumnezeu îţi cere să îi dai Lui ce ai tu mai drag.

Ce ai tu mai drag pe lume?

Uită-te unde merg banii, timpul şi energiile tale, şi vei vedea interesul tău.

Îi vei da lui Dumnezeu ce ai tu mai drag?

Viaţa creştină este o renunţare treptată la lucrurile pământeşti. Dumnezeu ne învaţă lepădarea de sine, purtarea crucii şi slujirea.

Este acest lucru o coroană de spini?

Numai prin spini se ajunge la victorie! Fără luptă nu-i cunună!

Credinţa şi ascultarea lui Avraam au adus binecuvântare nu numai pentru el ci pentru întreaga omenire.

Ce va aduce ascultarea mea? Cum va lucra credinţa în inima mea?

Luptă-te lupta cea bună a credinţei!

Ascultă vocea Lui!