Vestirea judecății Lui

Vestirea judecății

Apocalipsa 14:6-13

Apocalipsa 14: 7: ,,El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

            Te-ai rugat astăzi ca să ai o teamă sfântă față de Domnul, să-I dai slavă din toată inima și să I te închini pentru tot ce a creat? Cum te pregătești ca să răspunzi celor ce nu cred în judecata dreaptă a lui Dumnezeu? Cum ai răspunde celui ce spune că Dumnezeu este bun și nu va pedepsi păcatul? Cum explici sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu? Fără aceste calități, Dumnezeu nu poate fi bun. De aceea El a hotărât o zi când va judeca orice formă de rău și va îndrepta lucrurile. Astăzi este ziua mântuirii. În această viață, îndurarea Lui ne cheamă la pocăință. Păcatul trebuie confruntat, altfel dragostea este superficială.

Nu ne place subiectul iadului, dar realitatea lui trebuie cunoscută. Este iadul o realitate, un loc pentru pedeapsă veșnică? Apocalipsa 14: 11: ,,Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!” Toată Scriptura confirmă realitatea oribilă a unei pedepse fără sfârșit, în iad. Domnul Isus Însuși ne avertizează despre relitatea iadului mai mult decât alții (Matei 5:22; 13:42, 49-50; 18:9; 22:13; 23:15; 25:30). Dacă totuși nu ești convinsă de realitatea sumbră a adevărului despre iad, întreabă-L pe Domnul Isus și cere-I să te convingă pe măsură ce citești Cuvântul Lui. Luca 12:4: ,,Vă spun vouă, prietenii Mei: să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi.”

Pare mai ușor să urmăm gândirea lumii, care este de fapt împotriva lui Dumnezeu. Totuși, rezultatul este durere, anxietate, răzvrătire etc., care începe aici în lumea noastră și continuă într-o formă mărită în eternitate. Această realitate de care nu putem scăpa, ne cheamă pe noi credincioșii să îndurăm suferințele de acum cu răbdare și să-I rămânem credincioși lui Hristos. Lumea întotdeauna se va opune martorilor credincioși care Îl ascultă pe Hristos, dar nu există îndoială cu privire la sfârșit: Dumnezeu va birui. Dacă ești descurajată și ți-e greu să perseverezi, să înduri greutățile vieții, ascultă mesajul lui Ioan ca să fii încurajată: Apocalipsa 14:13: ,,Şi am auzit un glas din cer, care zicea: „Scrie: Ferice de acum încolo de morţii, care mor în Domnul!” -„Da” zice Duhul „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” Primește odihna lui Hristos, chiar prin suferință. Lucrează cu credincioșie până la sfârșit. Fii credincioasă până la moarte și vei primi cununa vieții.

Doamne, păzește-mă de gândirea lumii!

Vestirea judecății

Vestirea judecății

Apocalipsa 14:6-13

Apocalipsa 14: 7: ,,El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

            Primul înger vestește Evanghelia eternă, Evanghelia Domnului Isus, Cel care a plătit pentru păcatele noastre. El ne-a răscumpărat și ne-a așezat în locurile cerești ca să avem o relație de părtășie cu Tatăl ceresc. Dumnezeu este Creatorul, și de aceea, are tot dreptul să judece omenirea. Are autoritate asupra tuturor lucrurilor. El face regulile după care trebuie să trăim. El dă porunci clare cu privire la viață și relații. Și totuși, El ne urmărește pe noi ca să ne facă bine și ne iubește cum nimeni altcineva nu o poate face. Îți place mai mult să faci tu regulile? Adaugi sau scazi la Cuvântul Domnului? Este Domnul Isus singura ta speranță?

Dar vine și judecata. Al doilea înger anunță că Babilonul cade. Cine este Babilonul? Este un simbol al popoarelor fără Dumnezeu? Este un sistem de guvernare? Sunt cei care se împotrivesc lui Dumnezeu? Noi toți vrem dreptate, chiar dacă toți suntem vinovați. Nu vrem să suferim, nici fizic, nici emoțional și nici mental. Vrem să experimentăm sănătate și bogăție în toate domeniile vieții.  Dar numai Dumnezeu este sursa lucrurilor  bune. Acum, Dumnezeu ne oferă mântuirea, dar după judecată nu există a doua șansă. Acum, Domnul Isus este șansa noastră. Ce te ține departe de Domnul? Tuturor ne plac vacanțele și somnul dulce, dar nimic nu se compară cu odihna Domnului. Te vei ruga să te ții tare de Domnul prin toate furtunile vieții?

Iadul este mai rău decât putem să-l descriem. Iadul nu este o glumă. Dumnezeu nu poate sta aproape de păcat. El permite fiecărui om să aleagă. Pentru cei ce nu vor să-L aleagă pe Dumnezeu, iadul este alegerea și locul lor, pentru că Dumnezeu nu este acolo. Cei răzvrătiți vor fi în iad pentru eternitate. Iadul este pedeapsa pentru păcatul celor ce vor să fie separați de Dumnezeu. Este o suferință fără de sfârșit. Acolo nu va mai fi răsărit de soare sau apus, nici fericire, bucurie, pace sau odihnă. Domnul Isus este singura cale de scăpare din iad. El a îndurat paharul mâniei lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii. A experimentat iadul ca noi să scăpăm de el.

Dumnezeu a pregătit o cale ca să fim salvați de mânia Lui: Domnul Isus Hristos. Suntem chemați să alegem Calea, Adevărul și viața, să ne transformăm prin puterea Duhului Sfânt ca să putem reflecta caracterul Domnului. Nu este ușor să-i iubim pe cei ce sunt greu de iubit. Este atâta ură și răutate, dar noi trebuie să iubim și să iertăm. Domnul ne va ajuta.

Doamne, Îți mulțumesc pentru odihna sufletească!