Cum te rogi pentru copilul tău ca să biruiască neiertarea?

„Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 

Doamne,

Te rog ajută-l pe copilul meu să biruiască neiertarea alegând iertarea. Descopere-i iertarea Ta faţă de el, eliberarea şi bucuria pe care i-ai dat-o şi dorinţa Ta de a-i ierta pe cei ce greşesc. Învaţă-l să se roage pentru toţi care au nevoie de iertare şi să ierte pe părinţi (sunt imperfecţi), pe fraţi, surori, unchi, mătuşi, verişori, vecini, colegi, prieteni, bunici, duşmani şi chiar pe el însuşi. Ajută-l să înţeleagă că iertarea nu ne dă dreptate ci ne face liberi, ne dă încredere în Dumnezeu că El face dreptate, ne dă înţelegerea că Dumnezeu cunoaşte adevărul, că El este singurul care ştie toată istoria fiecărei persoane, că judecata nu este a noastră şi cine nu iartă este în întuneric, nu ştie unde merge pentru că întunericul l-a orbit (1 Ioan 2:10-11). Descopere-i unde trăieşte în întuneric şi dă-i har să aleagă iertarea şi pocăinţa. Întoarce-i privirea înainte ca să uite ce este în urmă şi să alerge spre ţintă (Filipeni 3:13-14) pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu în Isus Cristos. Fereşte-l de amărăciune, resentimente şi mânie care pun un zid de despărţire între rugăciune şi Dumnezeu, pentru ca rugăciunile lui să fie ascultate. Mă rog ca să nu învinovăţească pe altul niciodată ci să rămână în recunoaşterea adevărului care aduce eliberare în viaţa lui.

Doamne, binecuvântează toate relaţiile lui. Descoperă-i că relaţia corectă cu Tine îl va ajuta să preţuiască pe toţi cei din jurul lui, iubind şi iertând cu uşurinţă.

 

Domnul să-ţi asculte rugăciunea!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s