Mândrie sau umilinţă?

humbleIsaia 26:5-6

„El

a răsturnat pe cei ce locuiau pe înălţimi, El a plecat cetatea îngâmfată; a doborât-o la pământ şi a aruncat-o în ţărână. Ea este călcată în picioare, în picioarele săracilor, sub paşii celor obijduiţi.”

 *

Este o cetate îngâmfată a cărei cădere este hotărâtă. Domnul o va doborî la pământ şi o va arunca în ţărână. Mândria, îngâmfarea, trufia, fudulia sunt păcate. Dumnezeu va distruge pe toţi cei care nu renunţă la aceste păcate.

Este mândria cel mai grav, greu, mare, păcat?

Problemele noastre: frica de alţii (cum ne văd) şi resentimentul faţă de critică izvorăsc din mândrie. Ne îngrijorăm despre ce vor zice alţii despre noi şi despre ceea ce o să se întâmple cu noi. Dacă în centrul vieţii noastre este Domnul (nu noi), trăim fără îngrijorări. Acceptăm tot ce ne dă El. Nu avem nimic de ascuns, nu pretindem că suntem alţii, suntem transparenţi.

Mândria este o închinare la sine. Uneori ne consumăm timpul pentru mândria lumii (carieră, bani, frumuseţe fizică etc.). Opusul mândriei este umilinţa. Căutarea umilinţei este cel mai bun lucru (leac), este sănătate fizică şi spirituală. Duhul Sfânt ne ajută să învingem mândria.

Se vorbeşte mult de  cele şapte păcate: pofta rea, nestăpânirea, lăcomia, uciderea, mânia, invidia şi mândria. Se spune că mândria le generează pe toate. Tu ce crezi?

Opusul lor este păstrarea curăţiei morale, stăpânirea de sine, mulţumirea, diligenţa, răbdarea, bunătatea şi umilinţa.

Mândria creează conflicte, umilinţa vindecă rănile.

Mândria este vrăjmăşie cu Dumnezeu şi cu oamenii. Este competiţie, rebeliune, egoism, bârfă, nemulţumire, invidie, poftă rea, neiertare. Este mândrie când privim pe alţii de sus în jos, este mândrie când privim pe alţii de jos în sus prin bârfă.

Practică umilinţa ca să învingi mândria. Este o alegere pe care trebuie să o facem.  Alege să ierţi, să iubeşti, să dai, să te pocăieşti, să cauţi pacea şi armonia etc.

Temperamentul te duce la conflicte. Mândria te ţine acolo.

Mândria este cauza tuturor problemelor în viaţă. Mândria ne face artificiali, umilinţa ne face reali.

Umilinţa aduce pace interioară. Ce cauţi: mândria sau umilinţa?

Doamne, păzeşte inima mea de mândrie!

Advertisement

Cum te rogi pentru copilul tău ca să biruiască neiertarea?

„Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 

Doamne,

Te rog ajută-l pe copilul meu să biruiască neiertarea alegând iertarea. Descopere-i iertarea Ta faţă de el, eliberarea şi bucuria pe care i-ai dat-o şi dorinţa Ta de a-i ierta pe cei ce greşesc. Învaţă-l să se roage pentru toţi care au nevoie de iertare şi să ierte pe părinţi (sunt imperfecţi), pe fraţi, surori, unchi, mătuşi, verişori, vecini, colegi, prieteni, bunici, duşmani şi chiar pe el însuşi. Ajută-l să înţeleagă că iertarea nu ne dă dreptate ci ne face liberi, ne dă încredere în Dumnezeu că El face dreptate, ne dă înţelegerea că Dumnezeu cunoaşte adevărul, că El este singurul care ştie toată istoria fiecărei persoane, că judecata nu este a noastră şi cine nu iartă este în întuneric, nu ştie unde merge pentru că întunericul l-a orbit (1 Ioan 2:10-11). Descopere-i unde trăieşte în întuneric şi dă-i har să aleagă iertarea şi pocăinţa. Întoarce-i privirea înainte ca să uite ce este în urmă şi să alerge spre ţintă (Filipeni 3:13-14) pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu în Isus Cristos. Fereşte-l de amărăciune, resentimente şi mânie care pun un zid de despărţire între rugăciune şi Dumnezeu, pentru ca rugăciunile lui să fie ascultate. Mă rog ca să nu învinovăţească pe altul niciodată ci să rămână în recunoaşterea adevărului care aduce eliberare în viaţa lui.

Doamne, binecuvântează toate relaţiile lui. Descoperă-i că relaţia corectă cu Tine îl va ajuta să preţuiască pe toţi cei din jurul lui, iubind şi iertând cu uşurinţă.

 

Domnul să-ţi asculte rugăciunea!