Relația cu Dumnezeu

Relația cu Dumnezeu

,,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.” Deuteronom 6:5

Relația cu Dumnezeu Creatorul, Tatăl ceresc este cea mai minunată experiență. Când acest lucru devine mod de viață, omul se schimbă, se transformă și devine o binecuvântare pentru cei din jur.

Cine nu și-ar dori relații de calitate?

Relația cu Dumnezeu primează relației cu cei din jur. Dumnezeu este suprem și perfect și de la El învățăm orice lucru bun. Relația cu El ne îmbogățește pe toate planurile. Se vorbește foarte mult despre relația cu Dumnezeu, dar puțini sunt cei ce o au și o dezvoltă zilnic. Biblia ne spune cine este Dumnezeu, cine este omul, cine este Domnul Isus Hristos, cine este Duhul Sfânt și ce avem de făcut ca oameni. Dacă citim Biblia și credem adevărul despre Dumnezeu, începem să Îl iubim, căci înțelegem dragostea Lui față de noi. Cuvântul lui Dumnezeu devine viață pentru noi și luăm decizii bune. Pe măsură ce citim Cuvântul și ne rugăm, facem progrese în relația cu Dumnezeu, Cel care ne descoperă adevărul despre noi: suntem păcătoși și în fiecare zi avem nevoie de o reînnoire în relația cu El. În fiecare zi începem ziua cu gândul la Cel ce ne-a dat ziua și viața, ca să trăim cu folos. Învățăm să depindem de Domnul, să ne încredem în El prin greutățile vieții. Suntem în școala Lui până la sfârșitul vieții. Dumnezeu este Tatăl celor credincioși și dorește o relație de calitate cu noi. De fapt noi, copiii Lui, suntem cei mai fericiți pentru că avem un Tată perfect, bun, iubitor, drept, sfânt.

Cum ai aprecia relația ta zilnică cu Domnul?

Doamne, Îți mulțumesc că mă ajuți să prețuiesc relația cu Tine și mă bucur că ești Tatăl meu care zilnic îmi poartă de grijă, cu care zilnic pot fi în legătură!

Fragment din cartea Pasiune și Compasiune by Ana Tătar Andras

Advertisement

Bucură-te ! (1)

love*

Isaia 54

Isaia 54:1a „Bucură-te!”

Este aceasta o poruncă? Este o încurajare? Cum reactionezi la această încurajare?

De ce să ne bucurăm? Sunt multe lucruri de care se bucură oamenii.

Eu mă bucur de harul Domnului faţă de mine; mă bucur de relaţia mea cu Domnul şi de poruncile Lui care mă învaţă cum să trăiesc. Mă bucur pentru familia mea şi pentru biserica mea. Mă bucur pentru toate binecuvântările cereşti şi pământeşti pe care mi le-a dat Domnul.

Care sunt cele trei imagini folosite pentru descrierea harului şi relaţiei lui Dumnezeu cu poporul Lui din acest capitol?

Prima imagine este imaginea unei femei: femeia fără copii (v. 1), femeia părăsită, izgonită şi întristată de bărbatul ei (v.6) şi cetatea nenorocită, bătută de furtună şi nemângâiată (v.11).

În vremurile vechi, femeia lipsită de copii şi părăsită de bărbat, era în nesiguranţă şi neiubită, în ruşine, fără protecţie şi fără viitor. Mesajul profetului pare neobişnuit, Isaia spune că această femeie o să se bucure şi o să cânte. Fără copii, femeia era considerată nesemnificativă, dar ea va avea copii şi nu puţini. Dumnezeu spune acestei femei: Nu te teme! Ridică-ţi ochii! Eu te voi restaura!

În suferinţa Mântuitorului, pedeapsa a fost purtată, de aceea există bucurie şi cântare.

Care este promisiunea lui Dumnezeu?

Ea va avea mulţi copii. Dumnezeu poate face ceva din nimic. Nu există limite în creşterea poporului.

Ea va fi iubită cu o dragoste veşnică. Ruşinea, mânia, mustrarea vor fi înlocuite cu îndurarea şi compasiunea. Un legământ veşnic de pace va fi stabilit.

Ea va fi împodobită, întărită, va fi la adăpost, va trăi în linişte, va avea putere asupra împotrivitorilor, va propăşi, va avea protecţie, moştenire şi mântuire.

Care este imaginea care te reprezintă şi care crezi că este promisiunea Domnului pentru tine?

Ce anume din ceea ce învăţăm despre Dumnezeu în acest capitol  este un motiv de bucurie şi cântare? Ce anume dă bucurie şi cântare în viaţa ta?

Este cântarea ta însoţită de bucurie?

Darul fără de plată al lui Dumnezeu este un motiv de bucurie şi cântare!

Doamne, inima mea este plină de bucurie şi cântare!

Pace şi încredere

peaceIsaia 26:3-4

„Celui cu inima tare

Tu-i chezăşuieşti pacea;

da, pacea, căci se încrede în Tine.

Încredeţi-vă în Domnul pe vecie,

căci Domnul Dumnezeu este

Stânca veacurilor.”

*

Cum ai descrie tu cetatea lui Dumnezeu? Cum ai descrie tu o minte sănătoasă?

Ce înseamnă să ai o minte sănătoasă şi care sunt beneficiile ei?

O minte sănătoasă este o minte ancorată în Dumnezeu, o minte structurată prin cunoştinţa atributelor lui Dumnezeu, o minte care nu se mută dintr-un loc în altul, o minte fixată pe ţintă. Este o nouă reorientare de percepţie a lumii. Cheia este încrederea în Dumnezeu, trăirea într-o permanentă conştienţă a puterii Prinţului Păcii.

Beneficiile unei minţi sănătoase sunt pace şi încredere.

În Filipeni 4:6-8 vedem o minte sănătoasă: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.”

De ce crezi că formarea şi dezvoltarea unei minţi sănătoase care se încrede în Domnul este necesară şi de ajutor? Ce vei face tu ca să dezvolţi o minte sănătoasă? Te vei ruga? Va fi atenţia ta la Dumnezeu? Vei căuta să păstrezi în minte adevărul? Vei citi Biblia cu voce tare, proclamând puterea Cuvântului peste tine? Te vei înconjura cu oameni credincioşi care te ajută să rămâi pe cale? Vei cânta laudă şi mulţumire?

Ai tu această pace descrisă mai sus? Este multă agitaţie în viaţa ta? L-ai marginalizat pe Prinţul Păcii în viaţa ta? Unde ai nevoie de pace în viaţa ta? În toate domeniile vieţii? În toate relaţiile? În toate locurile?

Pacea vine de la Dumnezeu. Nu este lipsa conflictelor sau a problemelor.  Nu are nimic de a face cu circumstanţele vieţii, ci numai cu relaţia cu Dumnezeu. El este sursa stabilităţii şi securităţii pentru cei credincioşi care aleg să se împace cu El.

Cum primim pace? Când atenţia noastră e la El? Când inima noastră bate pentru El? Când El este în centrul atenţiei noastre? Astăzi?

Dumnezeu ne dă putere ca să avem o viziune corectă despre lume şi circumstanţele vieţii.

Să ne încredem în El, Stânca veacurilor. El netezeşte calea Lui sub paşii noştri.

Doamne, inima mea este plină de pace şi încredere în Tine!

Frumuseţe

Ioan 6:22-40

*

Ioan 6:24b

*

„S-au dus

să-L caute pe

Isus.“

*

Cine este Dumnezeu pentru tine? De ce Îl cauţi? Pentru lucruri materiale?

Unde cauţi satisfacţie şi securitate? Care sunt ambiţiile tale?

Unde îţi cheltuieşti energiile, banii, timpul?

Domnul Isus, Pâinea Vieţii, este sursa vieţii veşnice.

Care este hrana ta de bază?

Ce anume te hrăneşte? Ce te satură?

Te satură pe tine prezenţa Domnului, Pâinea Vieţii?

După cine sau după ce însetezi tu?

Curg din tine izvoare de apă vie?

Minunile lui Dumnezeu arată spre Fiul Lui.

Lucrarea lui Dumnezeu este credinţa în Fiul.

Credinţa în Fiul dă satisfacţie şi siguranţă în viaţă.

Numai Cuvântul Domnului care este împlinit în viaţă, va dăinui veşnic.

Adevărata satisfacţie şi siguranţă vin din relaţia omului cu Dumnezeu.

Lucrurile materiale aduc o satisfacţie de scurtă durată.

Cunoşti pe cineva care este mulţumit, fară să fie în voia Domnului?

Care crezi că este astăzi voia Domnului pentru tine?

Voia Domnului este ca să mă hrănesc cu Pâinea Vieţii în fiecare zi.

Isus a zis: „Eu sunt Pâinea Vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată“. Fie acest lucru adevărat în viaţa ta în fiecare zi!

Cine se hrăneşte zilnic cu Pâinea Vieţii dezvoltă o frumuseţe interioară care se vede şi în exterior.

Podoaba ta să fie o inimă curată!

Cum te rogi pentru copilul tău ca să biruiască neiertarea?

„Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 

Doamne,

Te rog ajută-l pe copilul meu să biruiască neiertarea alegând iertarea. Descopere-i iertarea Ta faţă de el, eliberarea şi bucuria pe care i-ai dat-o şi dorinţa Ta de a-i ierta pe cei ce greşesc. Învaţă-l să se roage pentru toţi care au nevoie de iertare şi să ierte pe părinţi (sunt imperfecţi), pe fraţi, surori, unchi, mătuşi, verişori, vecini, colegi, prieteni, bunici, duşmani şi chiar pe el însuşi. Ajută-l să înţeleagă că iertarea nu ne dă dreptate ci ne face liberi, ne dă încredere în Dumnezeu că El face dreptate, ne dă înţelegerea că Dumnezeu cunoaşte adevărul, că El este singurul care ştie toată istoria fiecărei persoane, că judecata nu este a noastră şi cine nu iartă este în întuneric, nu ştie unde merge pentru că întunericul l-a orbit (1 Ioan 2:10-11). Descopere-i unde trăieşte în întuneric şi dă-i har să aleagă iertarea şi pocăinţa. Întoarce-i privirea înainte ca să uite ce este în urmă şi să alerge spre ţintă (Filipeni 3:13-14) pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu în Isus Cristos. Fereşte-l de amărăciune, resentimente şi mânie care pun un zid de despărţire între rugăciune şi Dumnezeu, pentru ca rugăciunile lui să fie ascultate. Mă rog ca să nu învinovăţească pe altul niciodată ci să rămână în recunoaşterea adevărului care aduce eliberare în viaţa lui.

Doamne, binecuvântează toate relaţiile lui. Descoperă-i că relaţia corectă cu Tine îl va ajuta să preţuiască pe toţi cei din jurul lui, iubind şi iertând cu uşurinţă.

 

Domnul să-ţi asculte rugăciunea!