Crezi că ai putere asupra altora?

Ioan 19:10-17

,,Pilat I-a zis: ,,Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc şi am putere să-Ţi dau drumul?“ Isus i-a răspuns: ,,Nu ai avea nici o putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi dată de sus. De aceea, cine Mă dă în mâinile tale, are un mai mare păcat.“ De atunci, Pilat căuta să-I dea drumul. Dar Iudeii strigau: ,,Dacă dai drumul omului acestuia, nu eşti prieten cu Cezarul. Oricine se face pe sine împărat, este împotriva Cezarului.“ Când a auzit Pilat aceste vorbe, L-a scos pe Isus afară; şi a şezut pe scaunul de judecător în locul numit ,,Pardosit cu pietre“, iar în evreieşte, ,,Gabata.“ Era ziua pregătirii Paştelor, cam pe la ceasul al şaselea. Pilat a zis Iudeilor: ,,Iată Împăratul vostru!“ Dar ei au strigat: ,,Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!“ Pilat le-a zis: ,,Să-L răstignesc pe Împăratul vostru?“ Preoţii cei mai de seamă i-au răspuns: ,,Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul!“ Atunci L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus, şi L-au dus să-L răstignească. Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al ,,Căpăţânii“, care în evreieşte se cheamă ,,Golgota.“

Pilat a crezut că are putere. Ce crezi tu despre tine?

Crezi că eşti mai puternică decât alţii? De unde îţi vine puterea?

Crezi că puterea limbii contează înaintea Domnului?

De partea cui eşti când apare o neînţelegere?

Eşti de partea oamenilor sau de partea Adevărului?

Cine vrea să scoată cărbuni aprinşi cu mâna altuia?

Poate cunoşti pe cineva în casa ta, între vecini, la lucru, la şcoală sau la biserică, care se poartă aşa. Cum te rogi pentru ei?

Ce faci tu când eşti tratată de alţii aşa cum Domnul a fost tratat de Pilat şi iudei? Cum te rogi pentru tine?

Doamne, Tu te porţi cu mine cu o bunătate pe care nu o înţeleg. Mulţumesc pentru Cuvântul Tău care îmi mângâie inima. Tu mă ajuţi să-mi duc crucea în fiecare zi. Tu îmi dai putere să tac atunci când este greu. Tu îmi dai putere să-mi stăpânesc gura când sunt ispitită să cred că am putere asupra altora. Vreau să stau de partea Adevărului.

Doamne, mulţumesc că mă iubeşti cu o dragoste perfectă. Şi eu Te iubesc.

Domnul să te ajute să-ţi duci crucea până la capăt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s