Aşteptări

Ioan 6:1-15

 „După aceea, Isus S-a dus dincolo de Marea Galileii, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după El, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Isus S-a suit pe munte şi şedea acolo cu ucenicii Săi. Paştele, praznicul iudeilor, erau aproape. Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut că o mare gloată vine spre El. Şi i-a zis lui Filip: „De unde vom cumpăra pâini ca să mănânce oamenii aceştia?“ Spunea lucrul acesta ca să-i încerce, pentru că ştia ce are de gând să facă. Filip I-a răspuns: „Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu două sute de lei nu ar ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele“. Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon  Petru, I-a zis: „Este aici un băieţel, care are cinci pâini de orz şi doi peşti, dar ce sunt acestea la atâţia?“ Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să şadă jos.“ În locul acela era multă iarbă. Oamenii au şezut jos, în număr de aproape cinci mii. Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor ce şedeau jos. De asemenea, le-a dat şi din peşte cât au voit. După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeţi fărâmiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.“ Le-au adunat deci şi au umplut douăsprezece coşuri cu fărâmiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toţi. Oamenii aceia când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, acesta este proorocul cel aşteptat în lume.“ Isus fiindcă ştia că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El singur.“

Dacă te duci după Isus, de ce te duci? Ce aşteptări ai de la Domnul? Aştepţi de la El să-ţi resolve toate lucrurile sau aştepţi de la El să te schimbe după inima Lui?

Domnul ne încearcă uneori ca să ne înveţe să gândim bine şi să acţionăm corect. El ştie că suntem fireşti dar suntem în şcoala Lui şi creştem în cunoştinţă şi înţelepciune.

Fillip s-a dovedit foarte firesc. „Noi nu avem!“ este lozinca multora.

Andrei vine cu o soluţie. „Avem“ spune el.

Cauţi tu soluţii spre rezolvarea cazului sau te plângi „că nu se poate“ sau „nu avem“?

Domnul să te facă o bună observatoare şi împlinitoare a nevoilor celor din jurul tău!

Domnul să-ţi dea cunoştinţa şi înţelepciunea Lui!

Crezi că ai putere asupra altora?

Ioan 19:10-17

,,Pilat I-a zis: ,,Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc şi am putere să-Ţi dau drumul?“ Isus i-a răspuns: ,,Nu ai avea nici o putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi dată de sus. De aceea, cine Mă dă în mâinile tale, are un mai mare păcat.“ De atunci, Pilat căuta să-I dea drumul. Dar Iudeii strigau: ,,Dacă dai drumul omului acestuia, nu eşti prieten cu Cezarul. Oricine se face pe sine împărat, este împotriva Cezarului.“ Când a auzit Pilat aceste vorbe, L-a scos pe Isus afară; şi a şezut pe scaunul de judecător în locul numit ,,Pardosit cu pietre“, iar în evreieşte, ,,Gabata.“ Era ziua pregătirii Paştelor, cam pe la ceasul al şaselea. Pilat a zis Iudeilor: ,,Iată Împăratul vostru!“ Dar ei au strigat: ,,Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!“ Pilat le-a zis: ,,Să-L răstignesc pe Împăratul vostru?“ Preoţii cei mai de seamă i-au răspuns: ,,Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul!“ Atunci L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus, şi L-au dus să-L răstignească. Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al ,,Căpăţânii“, care în evreieşte se cheamă ,,Golgota.“

Pilat a crezut că are putere. Ce crezi tu despre tine?

Crezi că eşti mai puternică decât alţii? De unde îţi vine puterea?

Crezi că puterea limbii contează înaintea Domnului?

De partea cui eşti când apare o neînţelegere?

Eşti de partea oamenilor sau de partea Adevărului?

Cine vrea să scoată cărbuni aprinşi cu mâna altuia?

Poate cunoşti pe cineva în casa ta, între vecini, la lucru, la şcoală sau la biserică, care se poartă aşa. Cum te rogi pentru ei?

Ce faci tu când eşti tratată de alţii aşa cum Domnul a fost tratat de Pilat şi iudei? Cum te rogi pentru tine?

Doamne, Tu te porţi cu mine cu o bunătate pe care nu o înţeleg. Mulţumesc pentru Cuvântul Tău care îmi mângâie inima. Tu mă ajuţi să-mi duc crucea în fiecare zi. Tu îmi dai putere să tac atunci când este greu. Tu îmi dai putere să-mi stăpânesc gura când sunt ispitită să cred că am putere asupra altora. Vreau să stau de partea Adevărului.

Doamne, mulţumesc că mă iubeşti cu o dragoste perfectă. Şi eu Te iubesc.

Domnul să te ajute să-ţi duci crucea până la capăt!