Ce este încrederea aceasta pe care te bizui?

8 iunieIsaia 36

Isaia 36:4b

„Ce este

încrederea aceasta

pe care

te bizui?”

 

Cine a fost Ezechia?

Ezechia a fost împăratul la Ierusalim. El s-a încrezut în Domnul şi a avut succes în lucrul lui. Sanherib, împăratul Asiriei, a cucerit cetăţile întărite ale lui Iuda şi voia să cucerească şi Ierusalimul. A încercat să înşele pe Ezechia spunând că nu are de ales decât să se predea. În vorbirea lui, Sanherib părea înţelept, dar nu era. Pe cine a atacat el de fapt? Pe Ezechia? Nu, ci pe Dumnezeu. A zis poporului: Nu vă încredeţi în Dumnezeu pentru ajutor, căci Dumnezeu mi-a zis să vin împotriva voastră şi să vă nimicesc. Acest lucru nu era adevărat. A mai zis: nu vă încredeţi în Ezechia, ci încredeţi-vă în mine căci vă ofer pacea; nu vă încredeţi în vorbele lui Ezechia care zice că Domnul va aduce izbăvire. Sanherib a vorbit despre Dumnezeu fără să aibă respect faţă de El. Vai de cei ce iau în deşert  (fără respect) Numele lui Dumnezeu!

Poporul a tăcut şi nu a răspuns trimişilor împăratului Sanherib.

Cum reuşeşte lumea astăzi, ca să ne întoarcă ochii de la încrederea noastră în promisiunile lui Dumnezeu, spre încrederea în promisiunile oamenilor?

Aşa se întâmplă şi astăzi, ca în trecut. Oamenii încep să creadă că ei au soluţii şi răspunsuri la problemele vieţii. Vrem şi noi uneori ca să fim importanţi, bogaţi, populari etc., ca şi alţii pe care îi vedem în lume. Alegem uneori ca să nu ne încredem în Domnul şi în planul Lui pentru viaţa noastră.

Cine te ameninţă pe tine? Te învinuieşte cineva? Învinuieşti tu pe cineva?

Cum te amăgeşte cineva cu vorbirea lui? Are propuneri de pace, dar o inimă rea?

Cine vorbeşte folosind Numele lui Dumnezeu fără respect?

Cunoşti oameni care batjocoresc Numele lui Dumnezeu?

Ai auzit vreodată pe cineva spunând: Încredeţi-vă în mine, nu în Dumnezeu?

Vrei ca oamenii să se încreadă în tine sau în Dumnezeu? Crezi că tu ai soluţiile cele mai bune? Îi chemi pe oameni la credinţa ta sau la credinţa în Dumnezeu?

Care este răspunsul tău când alţii te batjocoresc?

Doamne, ajută-mă să mă încred în Tine când sunt ameninţată de duşman. Nu mă lăsa să stau de vorbă cu duşmanul. Pune pe inima mea rugăciunea.

 

Doamne, fereşte-mi inima de confuzie

când sunt ameninţată de duşman!

 

Advertisement

E iarnă

Autor: Maria Luca

1 ChristmasE iarnă iar în calendar,
Din nou decembrie-a venit
Şi va aduce sărbători…
Va fi pământu-mpodobit.

*

Din nou vor străluci lumini
Şi s-or cânta colinde, mii…
Dar oare unde este Domnul,
Ce S-a născut din veşnicii?

*

Va ninge iar… va fi zăpadă,
Şi mulţi copii s-or bucura…
Dar undeva, în frig, afară
Isus mai stă la uşa ta!

N-ai vrea acuma să-I deschizi
Să intre-n casa ta, Mesia?
O, câtă pace vei cunoaşte
Şi cât de sfântă bucuria!

Deschide-ţi inima creştine,
Şi fă din ea un loc frumos…
Acolo iarăşi să Se nască
Al lumii Împărat, Cristos!

E iarnă iar în calendar…
Pământul e în sărbătoare…
Crăciunul va veni curând,
Dar Pruncul… Pruncul unde-I oare?

Vulcan-1-12-2012
Mary

Ziua aceea

Isaia 2

*

Isaia 2:11b

*

„Numai

Domnul

va fi înălţat

în ziua aceea.”

*

 

Cum defineşti ziua Domnului?

Ioel 2:11, Zaharia 14:9, Maleahi 3:2-3, spun că ziua Domnului este o zi înfricoşată, o zi în care Domnul va fi Împărat înălţat peste tot pământul, o zi în care va fi o mare curăţire pe care o va face Domnul în viaţa celor aleşi, ca ei să aducă daruri neprihănite.

Zilele din urmă au început odată cu naşterea Domnului Isus. Noi trăim în zilele din urmă. Isaia vorbeşte despre zilele din urmă (încă în viitor) când în Ierusalim va fi tronul de domnie pentru o mie de ani (Isaia 2:2). Domnul Isus se va întoarce la Ierusalim unde va fi centrul mondial de guvernare şi de închinare a naţiunilor pământului. Naţiunile vor merge la Ierusalim pentru că El va învăţa pe poporul Lui legile Lui, ca să umble pe căile Lui, în ascultare de El.

Ce mare bucurie şi speranţă că va veni ziua când toate naţiunile vor fi învăţate de Domnul să umble în căile Lui! Nu va mai fi război şi toate resursele pământului vor fi folosite în scopul păcii.

De ce te duci tu la biserică? Care este motivul? Ca să înveţi căile Domnului? Ca să înveţi ascultarea de El?

Domnul este Învăţător pentru credincioşi şi Judecător pentru necredincioşi. Nu va fi pace pe pământ până nu va veni Domnul. Domnul Isus este sursa păcii. El este Prinţul păcii.

Doamne Isuse, mulţumesc pentru pacea pe care mi-o dai ori de câte ori ascult de învăţăturile Tale din Sfintele Scripturi. Vreau să cunosc căile Tale. Vreau să umblu în ascultare de Tine pentru ca în ziua aceea să recunosc domnia şi înălţarea Ta ca Stăpân şi Suveran peste întreg pământul.

Doamne, inima mea este bucuroasă când mă gândesc la ziua Domnului!

 Tu, Doamne, eşti înălţat!

Aşteptări

Ioan 6:1-15

 „După aceea, Isus S-a dus dincolo de Marea Galileii, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după El, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Isus S-a suit pe munte şi şedea acolo cu ucenicii Săi. Paştele, praznicul iudeilor, erau aproape. Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut că o mare gloată vine spre El. Şi i-a zis lui Filip: „De unde vom cumpăra pâini ca să mănânce oamenii aceştia?“ Spunea lucrul acesta ca să-i încerce, pentru că ştia ce are de gând să facă. Filip I-a răspuns: „Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu două sute de lei nu ar ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele“. Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon  Petru, I-a zis: „Este aici un băieţel, care are cinci pâini de orz şi doi peşti, dar ce sunt acestea la atâţia?“ Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să şadă jos.“ În locul acela era multă iarbă. Oamenii au şezut jos, în număr de aproape cinci mii. Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor ce şedeau jos. De asemenea, le-a dat şi din peşte cât au voit. După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeţi fărâmiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.“ Le-au adunat deci şi au umplut douăsprezece coşuri cu fărâmiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toţi. Oamenii aceia când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, acesta este proorocul cel aşteptat în lume.“ Isus fiindcă ştia că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El singur.“

Dacă te duci după Isus, de ce te duci? Ce aşteptări ai de la Domnul? Aştepţi de la El să-ţi resolve toate lucrurile sau aştepţi de la El să te schimbe după inima Lui?

Domnul ne încearcă uneori ca să ne înveţe să gândim bine şi să acţionăm corect. El ştie că suntem fireşti dar suntem în şcoala Lui şi creştem în cunoştinţă şi înţelepciune.

Fillip s-a dovedit foarte firesc. „Noi nu avem!“ este lozinca multora.

Andrei vine cu o soluţie. „Avem“ spune el.

Cauţi tu soluţii spre rezolvarea cazului sau te plângi „că nu se poate“ sau „nu avem“?

Domnul să te facă o bună observatoare şi împlinitoare a nevoilor celor din jurul tău!

Domnul să-ţi dea cunoştinţa şi înţelepciunea Lui!

Este trecutul tău îngropat?

Ioan 19:39  ,,Nicodim a venit şi el…“

Nicodim a crezut că el Îl cunoaşte pe Dumnezeu, dar la sfârşitul vieţii s-a întâlnit cu adevărat cu El, în persoana Domnului Isus.

Doamne, vin şi eu înaintea Ta cu mulţumire.
Au trecut aşa de mulţi ani de când Te-am primit în viaţa mea ca Domn şi Mântuitor (33) şi am crezut tot timpul că Te-am iubit aşa de mult, dar Îţi mulţumesc că mi-ai descoperit că de multe ori am fost superficială, fără profunzime spirituală; deseori am fost departe de Tine când cu inima, când cu mintea.
Niciodată nu am înţeles aşa de profund moartea şi îngroparea Ta ca acum, când mă prăbuşesc în lacrimi înaintea Ta şi-Ţi mulţumesc că ai suferit pentru mine. Ai fost arestat şi tratat ca un tâlhar, ai fost bătut şi scuipat, ai fost dispreţuit şi răstignit pentru mine, pentru păcatele mele.

Doamne, Tu Te-ai născut să fii Împărat, şi ai venit în lume să mărturiseşti despre Adevăr. Vreau să aud şi să ascult glasul Tău!
Vreau să îngrop tot trecutul meu şi să trăiesc fiecare zi în planul Tău pentru mine, vestind Împărăţia Ta cu o inimă plină de bucurie şi recunoştinţă!

Domnul să-ţi dea o inimă plină de bucurie şi recunoştinţă!

Tu roagă-te să ai o inimă mulţumitoare!

Crezi că ai putere asupra altora?

Ioan 19:10-17

,,Pilat I-a zis: ,,Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc şi am putere să-Ţi dau drumul?“ Isus i-a răspuns: ,,Nu ai avea nici o putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi dată de sus. De aceea, cine Mă dă în mâinile tale, are un mai mare păcat.“ De atunci, Pilat căuta să-I dea drumul. Dar Iudeii strigau: ,,Dacă dai drumul omului acestuia, nu eşti prieten cu Cezarul. Oricine se face pe sine împărat, este împotriva Cezarului.“ Când a auzit Pilat aceste vorbe, L-a scos pe Isus afară; şi a şezut pe scaunul de judecător în locul numit ,,Pardosit cu pietre“, iar în evreieşte, ,,Gabata.“ Era ziua pregătirii Paştelor, cam pe la ceasul al şaselea. Pilat a zis Iudeilor: ,,Iată Împăratul vostru!“ Dar ei au strigat: ,,Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!“ Pilat le-a zis: ,,Să-L răstignesc pe Împăratul vostru?“ Preoţii cei mai de seamă i-au răspuns: ,,Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul!“ Atunci L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus, şi L-au dus să-L răstignească. Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al ,,Căpăţânii“, care în evreieşte se cheamă ,,Golgota.“

Pilat a crezut că are putere. Ce crezi tu despre tine?

Crezi că eşti mai puternică decât alţii? De unde îţi vine puterea?

Crezi că puterea limbii contează înaintea Domnului?

De partea cui eşti când apare o neînţelegere?

Eşti de partea oamenilor sau de partea Adevărului?

Cine vrea să scoată cărbuni aprinşi cu mâna altuia?

Poate cunoşti pe cineva în casa ta, între vecini, la lucru, la şcoală sau la biserică, care se poartă aşa. Cum te rogi pentru ei?

Ce faci tu când eşti tratată de alţii aşa cum Domnul a fost tratat de Pilat şi iudei? Cum te rogi pentru tine?

Doamne, Tu te porţi cu mine cu o bunătate pe care nu o înţeleg. Mulţumesc pentru Cuvântul Tău care îmi mângâie inima. Tu mă ajuţi să-mi duc crucea în fiecare zi. Tu îmi dai putere să tac atunci când este greu. Tu îmi dai putere să-mi stăpânesc gura când sunt ispitită să cred că am putere asupra altora. Vreau să stau de partea Adevărului.

Doamne, mulţumesc că mă iubeşti cu o dragoste perfectă. Şi eu Te iubesc.

Domnul să te ajute să-ţi duci crucea până la capăt!