A venit ceasul

Ioan 6:4  „Paştele, praznicul Iudeilor, erau aproape. “

Marcu 14:41b-50 Arestarea Domnului.

„Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă, haideţi să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Şi îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece şi împreună cu el a venit o mulţime de oameni cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă, de cărturari şi de bătrâni. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta, Acela este. Să-L prindeţi şi să-L duceţi sub pază.“ Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus şi I-a zis: „Învăţătorule!“ şi L-a sărutat mult. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Isus şi L-au prins. Unul din cei ce stătea lângă El, a scos sabia, l-a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea. Isus a luat cuvântul şi a zis: „Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege ca să Mă prindeţi. În toate zilele am fost la voi şi învăţam pe oameni în Templu şi nu M-aţi prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile.“ Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.“

Sunt anumite momente în viaţă când rămânem singuri.
Ce faci tu când eşti singură? Ce faci când cineva te trădează?
Ce faci când prietenele tale te părăsesc?
Ce fel de prietenă eşti tu? Pe cine ai părăsit?
Cum îţi aperi şi cum îţi protejezi prietenele?

Domnul să te păzească de vânzători!

Tu rămâi lângă Isus!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s