În Gheţimani

Ioan 6:4  ,,Paştele, praznicul iudeilor, erau aproape.”

Învaţă pe copilul tău sau al altora ce sărbătorim la ,,Paşte”, prin citirea din Scriptură.

Marcu 14:32-50  Arestarea Domnului

Domnul Isus a ştiut ce se va întâmpla dar nu a fugit nici nu s-a ascuns.
Domnul Isus a vrut să facă voia Tatălui.

Marcu 14:32-41a

,,S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Gheţimani. Şi Isus le-a zis ucenicilor Săi: ,,Şedeţi aici până Mă voi ruga.” L-a luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi a început să Se înspăimânteze şi să Se mâhnească foarte tare. El le-a zis: ,,Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneţi aici şi vegheaţi.” Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela. El zicea ,,Ava”, adică ,,Tată”, ,,Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă. Depărtează de la Mine paharul acesta. Totuşi, facă-Se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.” Şi a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind. Şi i-a zis lui Petru: ,,Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost înstare să veghezi? Veghiaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” S-a dus iarăşi şi S-a rugat, zicând aceleaşi cuvinte. Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă. În sfârşit a venit a treia oară şi le-a zis: ,,dormiţi de acum şi odihniţi-vă!

Domnul Isus a avut trei prieteni foarte apropiaţi faţă de care şi-a deschis inima.
Ai tu cel puţin o persoană la care poţi fugi după ajutor?
Ce înseamnă să veghezi?
Recunoşti că rugăciunea şi vegherea ne ajută să nu cădem în ispită?
Domnul Isus a zis Tatălui: ,,Tată, facă-se voia Ta”.
Cauţi tu voia Tatălui sau voia ta este mai importantă?

Pregăteşte sărbătoarea cu rugăciune! Veghează şi te roagă ca să nu cazi în ispită!

Meditează la moartea şi învierea Domnului!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s