Pe cine sfătuieşti?

Ioan 21:15-17

 *

Ioan 21:16b 

*

,,Paşte

oiţele

Mele.“

*

Cum îi hrăneşti tu pe alţii?

Iată cum îl sfătuieşte Pavel pe Tit să-i hrănească pe alţii (Tit 2:1-10):

,,Vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă.

Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare.

Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să înveţe pe alţii ce este bine, să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii, să fie cumpătate, cu viaţă curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.

Sfătuieşte-i de asemenea pe tineri să fie cumpătaţi şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate privinţele. Iar în învăţătură dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată spune nimic rău de noi.

Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăpânilor lor; să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.“

Domnul să te ajute să fii cumpătată în toate lucrurile!

A venit ceasul

Ioan 6:4  „Paştele, praznicul Iudeilor, erau aproape. “

Marcu 14:41b-50 Arestarea Domnului.

„Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă, haideţi să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Şi îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece şi împreună cu el a venit o mulţime de oameni cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă, de cărturari şi de bătrâni. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta, Acela este. Să-L prindeţi şi să-L duceţi sub pază.“ Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus şi I-a zis: „Învăţătorule!“ şi L-a sărutat mult. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Isus şi L-au prins. Unul din cei ce stătea lângă El, a scos sabia, l-a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea. Isus a luat cuvântul şi a zis: „Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege ca să Mă prindeţi. În toate zilele am fost la voi şi învăţam pe oameni în Templu şi nu M-aţi prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile.“ Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.“

Sunt anumite momente în viaţă când rămânem singuri.
Ce faci tu când eşti singură? Ce faci când cineva te trădează?
Ce faci când prietenele tale te părăsesc?
Ce fel de prietenă eşti tu? Pe cine ai părăsit?
Cum îţi aperi şi cum îţi protejezi prietenele?

Domnul să te păzească de vânzători!

Tu rămâi lângă Isus!