Domnul Isus înaintea lui Pilat

Ioan 6:4 

*

„Paştele,

*

praznicul Iudeilor

*

era aproape.“

*

Marcu 14:53-15:15  ne prezintă Judecata Domnului

Domnul Isus nu a făcut nimic rău.
Dumnezeu era în control. Planul Lui a fost ca Isus să moară.

Marcu 15:1-15
 
„Dimineaţa, preoţii cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii şi tot Soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus şi L-au dat în mâinile lui Pilat. Pilat L-a întrebat: „Eşti Tu împăratul iudeilor?“ „Da, sunt“, i-a răspuns Isus. Preoţii cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri. Pilat L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei!“ Isus n-a mai dat nici un răspuns, lucru care a mirat pe Pilat. La fiecare praznic al Paştelor, Pilat le slobozea un întemniţat pe care-l cereau ei. În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarăşii lui din pricina unui omor pe care-l săvârşiseră într-o răscoală. Norodul s-a suit şi a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna. Pilat le-a răspuns: „Voiţi să vă slobozesc pe Împăratul Iudeilor?“ căci pricepuse că preoţii cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui. Dar preoţii cei mai de seamă au aţâţat norodul să-i ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Dar ce voiţi să fac cu acela pe care-Lnumiţi Împăratul Iudeilor?“ Ei au strigat din nou: „Răstigneşte-L!“ „Dar ce rău a făcut?“ a zis Pilat. Însă ei au început să strige şi mai tare: „Răstigneşte-L!“ Pilat a vrut să facă pe placul norodului şi le-a slobozit pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit.“

Ai fost pedepsită fără să fi fost vinovată?
Ai pedepsit pe cineva fără să ştii adevărul?
Ai participat la sfatul celor răi împotriva altora?
Ai curajul să aperi pe cei nevinovaţi?
Ce influienţă are asupra ta mulţimea care caută să facă rău?
*

Domnul să îţi dea înţelepciune ca să ştii când să răspunzi sau să taci!

A venit ceasul

Ioan 6:4  „Paştele, praznicul Iudeilor, erau aproape. “

Marcu 14:41b-50 Arestarea Domnului.

„Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă, haideţi să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Şi îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece şi împreună cu el a venit o mulţime de oameni cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă, de cărturari şi de bătrâni. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta, Acela este. Să-L prindeţi şi să-L duceţi sub pază.“ Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus şi I-a zis: „Învăţătorule!“ şi L-a sărutat mult. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Isus şi L-au prins. Unul din cei ce stătea lângă El, a scos sabia, l-a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea. Isus a luat cuvântul şi a zis: „Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege ca să Mă prindeţi. În toate zilele am fost la voi şi învăţam pe oameni în Templu şi nu M-aţi prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile.“ Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.“

Sunt anumite momente în viaţă când rămânem singuri.
Ce faci tu când eşti singură? Ce faci când cineva te trădează?
Ce faci când prietenele tale te părăsesc?
Ce fel de prietenă eşti tu? Pe cine ai părăsit?
Cum îţi aperi şi cum îţi protejezi prietenele?

Domnul să te păzească de vânzători!

Tu rămâi lângă Isus!

Pe cine biciuieşti acum?

Ioan 19:1-9

,,Atunci Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L biciuiască. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de El şi ziceau: ,,Plecăciune, Împăratul Iudeilor!“ şi-I dădeau palme. Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis Iudeilor: ,,Iată că vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nici o vină în El.“ Isus a ieşit afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. ,,Iată omul!“ le-a zis Pilat. Când L-au zărit preoţii cei mai de seamă şi aprozii au început să strige: ,,Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!“ Pilat le-a zis: ,,Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu găsesc nici o vină în El.“ Iudeii i-au răspuns: ,,Noi avem o Lege, şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.“ Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică. A intrat iarăşi în odaia de judecată şi i-a zis lui Isus: ,,De unde eşti Tu?“  Dar Isus nu i-a dat nici un răspuns.“

De câte ori L-ai biciuit pe Domnul prin păcatul tău? Sau de câte ori I-ai dat palme prin neascultarea ta?

Pe cine biciuieşti acum prin purtarea ta? Cui dai palme prin vorbirea ta?

Cum înţelegi tu ura oamenilor? Uneori ura oamenilor din jurul nostru ne spune că trebuie să murim (să renunţăm, să cedăm, să tăcem, etc.)

Mulţi oameni se ţin de lege, dar legea omoară, şi ajung stăpâniţi de frică.

Domnul Isus a venit pe pământ ca să moară pentru noi, căci ne-a iubit. Dragostea Lui topeşte frica din inimile noastre căci dragostea desăvârşită alungă teama.

Doamne, mulţumesc că mă iubeşti cu o dragoste perfectă. Şi eu Te iubesc pentru că Tu mă ajuţi să trăiesc fără vină şi fără frică.

 

Domnul să te găsească fără vină şi fără frică!