Ziua Domnului și pocăința (2)

Image result for the day of the lordZiua Domnului și pocăința

Ioel 1-3

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

Noi știm că, Cuvântul Domnului este adevărul. Ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Ne-a spus că vine Ziua Domnului. Când Domnul Isus va reveni, va fi judecată și eliberare. Aceasta nu este o speculație. Nu este o prezicere care s-ar putea întâmpla sau nu. Este o certitudine! Este o realitate! Este adevărul sobru cu care avem de-a face. Este cunoștința biblică la care trebuie să răspundem.  Ziua Domnului ne aduce în atenție judecata finală. Într-o zi mânia dreaptă a lui Dumnezeu va zdobi omul păcătos într-un fel catastrophic. Într-o zi, necunoscută nouă, Domnul va interveni ca să pedepsească pe cei răi care se împotrivesc adevărului într-un mod constant. Păcatul și răul nu vor triumfa pentru totdeauna. Dumnezeu va triumfa în mod absolut și final când își va desfășura judecata perfectă în Ziua Domnului. Judecata finală, Mânia lui Dumnezeu, Ziua judecății, Sfârșitul lumii, nu sunt subiecte iubite și populare. Nu mai auzim multe predici pe aceste subiecte. Nu prea se discută în lume. Nici nu ne place să ne gândim mult la aceste subiecte. Dar Dumnezeu nu vrea ca noi să spunem într-o zi: o, dacă aș fi știut …!

Domnul ne dă oportunitate ca acum, astăzi, să înțelegem acest adevăr cu privire la judecata finală. Judecata finală a lui Dumnezeu este dreaptă, sigură, oribilă și de nescăpat. Judecata lui Dumnezeu este dreaptă pentru că
Dumnezeu este drept. Tot ceea ce face Dumnezeu este drept dacă suntem de accord sau nu suntem. Dumnezeu este curat, pur în totalitate și perfect. Judecata finală a lui Dumnezeu este sigură pentru că Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu a plănuit Ziua Domnului în calendarul Lui și nu o schimbă. Pentru că Dumnezeu este suveran, El este în control în toate evenimentele lumii, oamenilor și situațiilor, El poate face aceste lucruri atunci când El spune că o să se întâmple. Dumnezeu va conduce totul ca să se întâmple exact așa cum vrea El. Judecata finală a lui Dumnezeu este oribilă și nimeni nu poate scăpa de ea. Apocalipsa 20:11-15: ,,Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” Te sperie acest pasaj? Nu este o veste bună acest pasaj. Este o veste nespus de tristă. Dumnezeu face un lucru plin de dragoste: ne spune adevărul prin Cuvântul Lui. Și noi trebuie să spunem adevărul, adevărul Lui. Nu este folositor, nici bine, nici dragoste, nici bunătate etc. să ignorăm adevărul, realitate lui Dumnezeu cu privire la judecata finală. Dumnezeu vrea să fim pregătiți, ca nimic să nu ne ia prin surprindere. Și eu vreau ca tu și cu mine să fim pregătite. Cum vei răspunde la acest adevăr sobru?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s