Ziua Domnului și pocăința (6)

6Ziua Domnului și pocăința

*Ioel 1-3

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

Va veni o Zi a judecății. Singurul răspuns rezonabil înaintea judecății drepte a lui Dumnezeu este pocăința. Ce este pocăința? Nu este un răspuns ușuratic. Este o inimă zdrobită și deschisă față de Domnul, o recunoaștere că sunt un mare păcătos nu doar că am păcătuit. Păcatul mă afectează pe mine, pe alții și lovește în Dumnezeul cel Sfânt. Pocăința este o convingere și o reconoaștere a faptului că sunt păcătos. Este o durere mare pentru păcatul săvârșit și o întoarcere spre Dumnezeu. Ca să ne pocăim, trebuie să recunoaștem păcatul. Păcatul nu este un subiect popular în zilele noastre. Cred că noi acoperim păcatul și-i dăm alt nume: obiceiuri vechi, greșeli inocente, căderi accidentale, mod de viață, alegere, drepturi, libertăți. Avem o mare capacitate să ascundem păcatul.

Ioel ne chemă să jelim pentru păcatul nostru, căci suntem într-o stare jalnică și să ne întoarcem la Dumnezeu. Când ne întoarcem la Dumnezeu, Cel plin de har și milă, bogat în bunătate, încet la mânie și plin de răbdare, relația noastră cu El este restaurată, chiar mai mult: suntem răsplătiți (2:25). Domnul ne dă timp de restaurare. Ne dă ocazia să recuperăm din ce am pierdut. Ai pierdut timpul în trecut? Eu am pierdut mult timp cu alte lucruri în loc să mă ocup cu vestirea pocăinței și credinței în viața mea și a altora. Nu m-am rugat mai mult. Nu m-am bucurat îndeajuns de mântuirea pe care am primit-o în dar. Am fost nemulțumită uneori. Am fost neglijentă câteodată. Am fost rătăcită în gândurile mele. Am fost neatentă în relații. Am condamnat, am vorbit de rău pe alții, am fost mândră și nesupusă.

Ai avut ani trăiți în zadar? Cum ți-a fost tinerețea? Cum ți-a fost căsătoria? Cum ți-ai crescut copiii? Cum te-ai purtat în relații cu părinții? Cum te-ai purtat în relații cu frații de credință? Cum te-ai purtat la școală și la locul de muncă? Care a fost relația ta cu vecinii? Poate chiar acum îți risipești viața cheltuind bani pe nimicuri, petrecând timp fără folos, gândind numai la lucrurile pământești, căutând faimă și poziție în societate, luptând pentru relații care nu îți fac bine, alegând calea cea largă, plănuind răul etc. Sau poate că le lași condusă de sentimente negative: răutate, ură, invidie, mândrie, fățărnicie, lăcomie, nemulțumire, amărăciune, iuțime, minciună, răzvrătire, egoism etc. Cum te vei pocăi de vreunul din aceste păcate? Bucuria și mulțumirea sunt daruri de la Dumnezeu și nu pot fi găsite decât în relația cu El. Să ne trezim și să ne pocăim. Să ne întoarcem fața spre El în fiecare zi și să căutăm valorile Lui.

Doamne, Tu ești sărbătoarea mea. Te rog ajută-mă să mă bucur de mântuirea pe care Tu mi-ai dăruit-o și să mă pregătesc pentru Ziua Judecății prin pocăință și credință, în fiecare zi.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s