Ziua Domnului și pocăința (5)

5

*Ioel 1-3

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

Dumnezeu răspunde când omul se pocăiește. Dragostea cea adâncă și protectoare a lui Dumnezeu are grijă de cel ce se întoarce cu credință și pocăință. Dumnezeu îi păzește pe cei ce Îi aparțin. Ca un tată care își întinde mâinile ca să-l cuprindă pe copilul pe care îl iubește, tot așa Dumnezeu are brațele deschise pentru toți cei ce vin la El. Poate ai trăit departe de Dumnezeu pentru o bună bucată de vreme, sau poate toată viața ta. Poate ai participat la serviciile bisericii dar nu te-a interesat Cuvântul lui Dumnezeu. Poate suferi consecințele depărtării de El. Dumnezeul cel sfânt și drept este bun și bunătatea Lui te cheamă la pocăință. Domnul mustră și disciplinează pe cine iubește, tocmai ca să câștige inimile celor iubiți pentru veșnicie. El vrea ca să ne binecuvânteze. El vrea să ne ierte și să ne restaureze. Nu zăbovi oricare ar fi situația ta. Smerește-te înaintea Lui ca să primești restaurare pentru tot restul vieții tale.

Dumnezeu a promis Duhul Sfânt tuturor celor ce răspund chemării Lui. El este autorul Scripturii. El dă și susține viața. El călăuzește și influențează poporul Domnului. El ne dă putere să-L mărturisim pe Hristos.

Domnul este bun și iubitor și ne primești așa cum suntem și vrea să ne dea un viitor și o nădejde dacă ne pocăim cu adevărat. Ai venit înaintea Domnului cu pocăință reală când El ți-a vorbit? Ai realizat că Dumnezeu este sfânt și tu ești păcătoasă? Ai înțeles că păcatul tău a pus un zid de despărțire între tine și Dumnezeu și ai meritat moartea? Ai crezut că Domnul Isus Hristos este calea de împăcare cu Tatăl Ceresc? Ai răspuns chemării Lui la mântuire? Acesta este primul pas al pocăinței. Apoi urmează o viață de practică și învățătură care dezvoltă gânduri,  atitudini, purtare, vorbe și reacții după voia lui Dumnezeu. Pocăința trebuie să fie o parte importantă în viața fiecărui credincios. Pocăința este o parte a creșterii noastre în asemănare cu Hristos. Cuvântul pe care îl folosim aici îl definim ca sfințire. Sfințirea este un proces care durează toată viața. Este un mod de viață pentru cel credincios. Cât de mult răspunzi lui Dumnezeu când prin Cuvântul Lui îți atrage atenția asupra vreunui păcat? Îți vorbește Dumnezeu cu privire la păcatele tale? Îl auzi? Cum răspunzi? Cu pocăință?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s