Ziua Domnului și pocăința (8)

8Ziua Domnului și pocăința

Ioel 1-3

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

Avertizările cu privire la judecata lui Dumnezeu sunt urmate de cuvintele harului. Dumnezeul care judecă este Dumnezeul care salvează pe toți cei ce cheamă Numele Lui. Secole după ce a vorbit profetul Ioel, a venit Fiul lui Dumnezeu, Mesia, ca să trăiască și să moară pentru toți cei vinovați. La cruce a luat toată povara omenirii, toată judecata lui Dumnezeu asupra Lui, dar după înviere toți cei ce se încred în El primesc o viață nouă. Domnul Isus este izbăvirea despre care vorbește profetul Ioel. Toate promisiunile lui Dumnezeu față de poporul Lui sunt adevărate: toți cei ce cred în Domnul Isus Hristos vor fi mântuiți și vor fi scăpați în Ziua Judecății.

Cartea profetului Ioel ne dezvăluie zilele sfârșitului într-o intensitate crescândă. Dumnezeu controlează destinul națiunilor. Dumnezeu a promis să-i pună la încercare pe opresori pentru ceea ce au făcut poporului lui Dumnezeu. Imaginea pe care profetul Ioel o prezintă este înspăimântătoare: națiunile lumii se vor aduna  ca să facă război cu poporul Domnului.

Isaia 2:4: ,,El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare; aşa încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa războiul.” Mica 4:3: ,,El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; nici un neam nu va mai trage sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa să facă război.” Apocalipsa 16:14-16: ,,Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. „Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!” Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon.” Bătălia este sigură și nu este nici o îndoială cu privire la verdictul dat. Când Dumnezeu judecă națiunile, nu este scăpare pentru nimeni. Judecata lui Dumnezeu va fi globală.

În acea zi teribilă, nu va mai fi timp pentru decizia de a-L urma pe Domnul. Timpul hotărârilor este acum. Toate lucrurile pe care le cunoaștem noi vor avea un sfârșit. Dumnezeu nu este fără putere, nici pasiv cu privire la Cuvântul Lui și la poporul Lui. El este în mod real implicat și răul nu-I va sta împotrivă. Unde vei fi în acea zi? Chiar dacă pământul și cerurile se vor cutremura, Domnul va fi un refugiu pentru poporul Lui, o cetate de adăpost pentru cei credincioși. Un viitor strălucit îi așteaptă pe cei ce sunt ai lui Hristos. Dumnezeu va avea grijă ca promisiunile Lui să se împlinească.

Doamne, Îți mulțumesc pentru promisiunile Tale minunate cu privire la viitorul celor credincioși.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s