Binecuvântare sau povară? (1)

ANA TATAR ANDRAS

 

Sunt eu o binecuvântare sau o povară pentru păstorul meu?

11 pray 

Evrei 13:7, 17 ,,Aduceţi-vă aminte de

mai marii voştri,

care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.”

Sunt eu o binecuvântare sau o povară pentru păstorul meu?

Îmi doresc eu, ca să fiu mai mult decât un membru înscris în registrul bisericii?

Realizez eu că Dumnezeu se uită la fiecare lucrare, cuvânt, gând, atitudine etc., din viaţa mea?

Mă gândesc eu că voi da socoteală înaintea scaunului de judecată al lui Cristos pentru purtarea mea (2 Corinteni 5:10; Romani 14:10; 1 Corinteni 3:11-15)?

Trebuie…

View original post 433 more words

Binecuvântare sau povară? (2)

ANA TATAR ANDRAS

1 pastorEvrei 13:7, 17 ,,Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.”

*

Sunt eu o binecuvântare sau o povară pentru păstorul meu?

Cum pot să fiu o binecuvântare pentru păstorul meu?

1.

În loc să-l critic pot să mă rog pentru el. Când credincioşii s-au rugat pentru Petru, Domnul l-a scos din închisoare (Fapte 12:5-11). Pavel a spus că a fost binecuvântat de rugăciunile credincioşilor (2 Corinteni 1:11; Filipeni 1:19).

Biblia ne spune în Filipeni 4:6 să ne rugăm pentru toate lucrurile. Păstorul se roagă pentru mine. Mă rog şi…

View original post 38 more words

Să facem ceea ce iubim

Este important să facem ceea ce iubim, pentru că cel mai distrugător stres este cel cauzat de o muncă pe care nu o iubim. Frustrarea contribuie la acest stres, căci facem lucrul pe care îl credem neimportant, care nu ne îmbogățește nici pe noi și nici pe alții și, acest lucru demoralizează.

Lucrul trebuie să fie în acord cu valorile dorite. De asemenea, lucrul care ne ține în domeniile în care nu ne descurcăm, în slăbiciunile noastre (munca pământului și creșterea animalelor – pentru mine) ne ia bucuria de viață și dăunează sănătății. Nimeni nu poate face acest lucru pe timp îndelungat și să câștige.

Când lucrăm în domeniile tari, cele iubite, pentru care ne-am pregătit și suntem fericiți să le facem, primim energie. Este important cum vedem căderile noastre în toate domeniile vieții. Greșelile care ne amenință ne arată punctele slabe, pe când greșelile care ne provoacă la acțiune arată punctele tari.

Găsește metoda pentru tine ca să ai grijă de trupul tău. Dacă ești prea înceată, poți deveni leneșă. Dacă alergi mai tare decât poate trupul tău, poți să te arzi. Echilibru este esențial. Acceptă valoarea pe care o are trupul tău în orice perioadă a vieții.

Ai grijă de sănătatea ta!

Mângâietorul

Mângâietorul

Ioan 14:26  Dar Mângîietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Ioan 15:26  Când va veni Mângîietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

Ioan 16:13  Când va veni Mângîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

2 Corinteni 1:3-7

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângîieri,

4  care ne mângîie în toate necazurile noastre, pentruca, prin mângîierea cu care noi înşine Suntem mângîiaţi de Dumnezeu, să putem mângîia pe cei ce se află în vreun necaz!

5  Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângîiere.

6  Aşa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângîierea şi mântuirea voastră; dacă suntem mângîiaţi, suntem pentru mângîierea voastră, care se arată prin faptul că răbdaţi aceleaşi suferinţe ca şi noi.

7  Şi nădejdea noastră pentru voi, este neclintită, pentru că ştim că, dacă aveţi parte de suferinţe, aveţi parte şi de mângîiere.

Credință sau necredință?

Necredința pune bariere între noi și Dumnezeu, pe când credința Îl pune pe Dumnezeu între noi și greutățile vieții. Alege să îți dezvolți credința prin rugăciune și Cuvânt. Credința înseamnă să credem ce nu vedem și să așteptăm răsplata: să vedem ce credem. Credința vede ce e nevăzut de necredință. Nimeni nu îmi poate lua credința din inimă.  Proverbe 3:5-6 ne spune: ,,Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.”

Doamne, Îți mulțumesc pentru credința pe care Tu mi-ai dăruit-o și Te rog să mă ajuți în fiecare zi să trăiesc prin credință.