Cartea ,,Ce contează în viață?”

Ar putea fi o imagine cu unul sau mai mulţi oameni şi text care spune „cE CONTEAZĂ IN VIATĂ? പ്രവ ANA TĂTAR ANDRAS CĂUTĂM ȘI DEZVOLTĂM ADEVĂRATELE VALORI RISOPRINT Cluj-Napoca 2021”

Informatii: unde găsiți cărtile “Ce contează in viață?” și “Pasiune și Compasiune“:

In Romania: Simona Badea, Facebook (Badea Simonna) si email: Contact.simonabadea@gmail.com

In Europa: Georgiana Dărăban, Facebook, email: geogina2009@yahoo.com si text message: 00324 975 000 18

In America: Ana Tatar Andras, email: anatatar@yahoo.com

****

****

Cartea ,,Pasiune și Compasiune”

Ar putea fi o imagine cu text care spune „ANA TÃTAR ANDRAS Pasiune Compasiune și GEORGIANA DÃRÃBAN”
Advertisement

Sănătatea

Sănătatea emoțională este foarte importantă deoarece dă
echilibru minții și trupului. Stăpânirea emoțiilor negative și a
reacțiilor greșite este un obicei bun și dacă este practicat zilnic,
poate adăuga sănătate trupului. Cuvântul lui Dumnezeu și
rugăciunea pot da o minte sănătoasă care poate ajuta la luarea
deciziilor cu privire la îmbunătățirea sănătății în trup. Tit 2:1-8:
,,Tu însă, vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura
sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici
de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în
răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare
cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să
înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere
să-şi iubească bărbaţii şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa
curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse
bărbaţilor lor, ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui
Dumnezeu. Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie
cumpătaţi, şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate
privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de
vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul
să rămână de ruşine, şi să nu poată să spună nimic rău de
noi.”
Deci: vorbirea cu har, învățătura Scripturilor, credința,
dragostea, răbdarea, purtarea bună, curăția, bunătatea, hărnicia,
smerenia, cumpătarea, exemplul personal pot contribui la
sănătatea și echilibrul minții și al trupului.

Binecuvântare sau povară? (1)

ANA TATAR ANDRAS

 

Sunt eu o binecuvântare sau o povară pentru păstorul meu?

11 pray 

Evrei 13:7, 17 ,,Aduceţi-vă aminte de

mai marii voştri,

care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.”

Sunt eu o binecuvântare sau o povară pentru păstorul meu?

Îmi doresc eu, ca să fiu mai mult decât un membru înscris în registrul bisericii?

Realizez eu că Dumnezeu se uită la fiecare lucrare, cuvânt, gând, atitudine etc., din viaţa mea?

Mă gândesc eu că voi da socoteală înaintea scaunului de judecată al lui Cristos pentru purtarea mea (2 Corinteni 5:10; Romani 14:10; 1 Corinteni 3:11-15)?

Trebuie…

View original post 433 more words

Binecuvântare sau povară? (2)

ANA TATAR ANDRAS

1 pastorEvrei 13:7, 17 ,,Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.”

*

Sunt eu o binecuvântare sau o povară pentru păstorul meu?

Cum pot să fiu o binecuvântare pentru păstorul meu?

1.

În loc să-l critic pot să mă rog pentru el. Când credincioşii s-au rugat pentru Petru, Domnul l-a scos din închisoare (Fapte 12:5-11). Pavel a spus că a fost binecuvântat de rugăciunile credincioşilor (2 Corinteni 1:11; Filipeni 1:19).

Biblia ne spune în Filipeni 4:6 să ne rugăm pentru toate lucrurile. Păstorul se roagă pentru mine. Mă rog şi…

View original post 38 more words

Să facem ceea ce iubim

Este important să facem ceea ce iubim, pentru că cel mai distrugător stres este cel cauzat de o muncă pe care nu o iubim. Frustrarea contribuie la acest stres, căci facem lucrul pe care îl credem neimportant, care nu ne îmbogățește nici pe noi și nici pe alții și, acest lucru demoralizează.

Lucrul trebuie să fie în acord cu valorile dorite. De asemenea, lucrul care ne ține în domeniile în care nu ne descurcăm, în slăbiciunile noastre (munca pământului și creșterea animalelor – pentru mine) ne ia bucuria de viață și dăunează sănătății. Nimeni nu poate face acest lucru pe timp îndelungat și să câștige.

Când lucrăm în domeniile tari, cele iubite, pentru care ne-am pregătit și suntem fericiți să le facem, primim energie. Este important cum vedem căderile noastre în toate domeniile vieții. Greșelile care ne amenință ne arată punctele slabe, pe când greșelile care ne provoacă la acțiune arată punctele tari.

Găsește metoda pentru tine ca să ai grijă de trupul tău. Dacă ești prea înceată, poți deveni leneșă. Dacă alergi mai tare decât poate trupul tău, poți să te arzi. Echilibru este esențial. Acceptă valoarea pe care o are trupul tău în orice perioadă a vieții.

Ai grijă de sănătatea ta!

Mângâietorul

Mângâietorul

Ioan 14:26  Dar Mângîietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Ioan 15:26  Când va veni Mângîietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

Ioan 16:13  Când va veni Mângîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

2 Corinteni 1:3-7

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângîieri,

4  care ne mângîie în toate necazurile noastre, pentruca, prin mângîierea cu care noi înşine Suntem mângîiaţi de Dumnezeu, să putem mângîia pe cei ce se află în vreun necaz!

5  Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângîiere.

6  Aşa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângîierea şi mântuirea voastră; dacă suntem mângîiaţi, suntem pentru mângîierea voastră, care se arată prin faptul că răbdaţi aceleaşi suferinţe ca şi noi.

7  Şi nădejdea noastră pentru voi, este neclintită, pentru că ştim că, dacă aveţi parte de suferinţe, aveţi parte şi de mângîiere.