Eu sunt Domnul şi nu este altul !!!

1 Spirit*

Isaia 45:1-8

Isaia 45:5a

„Eu sunt Domnul şi nu este altul.”

*

Împăratul Cir nu a eliberat poporul Israel din robie pentru o răsplată.

Este uimitoare asemănarea împăratului păgân Cir cu Împăratul Isus Cristos.

Dumnezeu îl numeşte pe împăratul Cir, păstorul Meu.

Domnul Isus este Păstorul cel bun.

Dumnezeu îl numeşte pe împăratul Cir, unsul Meu.

Domnul Isus este Unsul Tatălui.

Scopul lui Dumnezeu este atins şi El foloseşte instrumentele (oamenii) pe care le alege.

Mesia a fost pus de o parte ca să facă o lucrare, a venit ca să aducă eliberare din robia păcatului.

Cir a fost ales de Dumnezeu să facă o lucrare, a adus eliberare pentru Israel. Toată asemănarea pare ciudată, dar Domnul i-a dat şansa lui Cir să ajungă la adevărata închinare. Toţi conducătorii acestei lumi sunt sub autoritatea lui Dumnezeu.

Domnul l-a luat pe Cir de mână şi l-a condus spre victorie. Toate uşile s-au deschis înaintea lui şi a stăpânit peste popoare, bucurându-se de averile şi bogăţiile lor. Dumnezeu l-a întărit pe Cir şi l-a folosit ca să elibereze poporul Israel, care era de fapt în centrul atenţiei lui Dumnezeu.

Dumnezeu se prezintă: „Eu sunt Domnul şi nu este altul”. Când suferinţă grea vine în viaţa noastră, ne punem întrebări şi avem îndoieli cu privire la puterea şi caracterul lui Dumnezeu. Să ne amintim că El are toată autoritatea şi toate lucrurile lucrează spre binele celor ce se încred în El.

Ce îţi vei aminti tu în ziua suferinţei?

Dumnezeu aduce bucurie şi eliberare, mântuire şi izbăvire (v.9). Când dreptatea învinge pe pământ, vin vremuri de înviorare de la Domnul, căci fără mântuire şi pace, nici pământul, nici oamenii nu prosperă.

Cauţi tu mântuirea, pacea şi bucuria?

Cauţi tu eliberarea, dreptatea şi vremurile de înviorare?

Cauţi tu neprihănirea? „Ferice de cei însetaţi după neprihănire căci ei vor fi săturaţi.” Matei 5:6

Cauţi tu pentru familia ta o atmosferă plăcută prin prezenţa Domnului între voi?

Cauţi tu să ai aceste calităţi pentru reputaţia ta? Sau pentru că Îl iubeşti pe Domnul?

Doamne, cred că Tu eşti Domnul şi nu este altul ca Tine: Suveran şi Atotputernic, Măreţ şi Minunat, Stăpân şi Domn peste întregul univers, Dătătorul oricărui lucru bun: pace, bucurie, mântuire, vremuri de înviorare, izbăvire.

Doamne, inima mea caută pacea şi bucuria!

Advertisement

La picioarele Lui

Ioan 12

Ioan 12:3

 „Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ,

a uns picioarele lui Isus şi I-a şters picioarele cu părul ei

şi s-a umplut casa de mirosul mirului.“

*

Ai văzut vreodată un tablou pictat cu acest subiect – Maria la picioarele Domnului?

Domnul Isus a apreciat mult darul Mariei. Arta este şi ea un dar. Pictura, sculptura, fotografia poate aduce multă bucurie. Nu trebuie să fii artist ca să te bucuri de artă. Dumnezeu Creatorul, primul Artist, a creat o lume a frumuseţilor, a creat omul cu abilitatea de a aprecia ce a făcut El. Părinţii vor ca şi copiii lor să crească în observarea şi aprecierea lucrurilor create, care reflectă frumuseţea lui Dumnezeu. Este bine ca în camerele copiilor să fie cărţi bune şi artă de calitate. Acest lucru le dezvoltă mai târziu gustul pentru artă, literatură şi muzică. Părinţii care sunt artişti au o uşurinţă la acest capitol dar pentru unii părinţi arta este un subiect dificil şi se tem chiar şi de o vizită la un muzeu. Să nu vă lăsaţi intimidaţi – puteţi să învăţaţi odată cu copilul. Contează mult să aveţi o inimă şi o minte deschisă spre învăţătură. Este important să apreciem munca şi creaţia altora.

Bucură-te de creaţia lui Dumnezeu împreună cu copilul tău. Acasă, la ţară, în parc, în pădure, la munte, la mare sau oriunde ai fi, admiră tot ce vezi din creaţia lui Dumnezeu. Tot ce ne înconjoară este darul lui Dumnezeu pentru noi ca să ne bucurăm.

Încurajează-l pe copil să-şi folosească şi el talentele lui şi imaginaţia pentru creaţie. Învaţă-l să aducă un dar Domnului. Acesta va fi un pas mai aproape de Domnul care a creat toate lucrurile bune.

Bucură-te de creaţia lui Dumnezeu şi dă un dar Domnului!

Participi la bucuriile altora?

Ioan 2:1-11

„A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galilea. Mama lui Isus era acolo. Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus i-a zis: „Nu mai au vin. “ Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul.“ Mama Lui le-a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice.“ Şi acolo erau şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al iudeilor şi în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă.“  Şi le-au umplut până sus. „Scoateţi acum“ le-a zis El, „şi aduceţi nunului.“  Şi i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă care scoseseră apa, ştiau), l-a chemat pe mire şi i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun şi după ce oamenii au băut bine, atunci îl pune pe cel mai puţin bun. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.“  Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galilea. El Şi-a arătat slava Sa şi ucenicii Lui au crezut în El.“

Nunta este o bucurie. Participi tu la bucuriile altora sau îţi place singurătatea?

Mama Domnului a fost o bună observatoare a ceea ce se întâmplă în jur. Te rogi tu ca să fii o bună observatoare a lucrurilor din viaţa ta? Te rogi ca să vezi ce se întâmplă în casa ta? Sau la lucru? Sau la biserică? Dumnezeu poate să dezvolte această calitate şi să ne folosească spre folosul altora. Observaţiile noastre pot ajuta să se rezolve problema şi de aceea ne rugăm pentru înţelepciunea care vine de sus.

Mama Domnului nu a luat-o înaintea Fiului ca să rezolve ea problema. Tu ce faci? Aduci problemele tale înaintea Domnului sau te grăbeşti să le rezolvi tu?

Numai Domnul poate rezolva problema! Chiar şi pe cea mai mică.

Orice problemă rezolvată de Domnul măreşte credinţa noastră şi-L slăveşte pe El.

Domnul să te ajute să fii o bună observatoare a lucrurilor şi situaţiilor din jurul tău, pe care să le aduci înaintea Lui prin rugăciune.

 

Roagă-te Domnului pentru fiecare lucru!

 

O inimă recunoscătoare

Ioan 19
Aduci Domnului mulţumirile tale?
Ioan 19:39 

*

,,Nicodim

a venit şi el

*

şi a adus…“

*

Nicodim a adus la mormânt mir şi aloe, ca expresie a iubirii şi mulţumirii. Practică mulţumirea cu copilul tău.
Spune-i cum şi când să mulţumească. Ca să stabileşti obiceiuri bune trebuie timp. Spune copilului că aştepţi de la el să spună ,,mulţumesc“ ori de câte ori primeşte ceva (un lucru mic sau mare, un ajutor). Ajută-l să-şi amintească acasă mai mult decât între oameni.

Să nu fii descurajată sau nervoasă dacă nu-şi aduce aminte să mulţumească. Spune tu ,,mulţumesc“ câteodată, fără să atragi atenţia prin observaţii în public.
Dacă vei continua să-l înveţi cu dragoste şi vei aprecia când spune ,,mulţumesc“, vei avea roade.

Ceea ce părinţii doresc mai mult decât o vorbă, este o inimă recunoscătoare. Şi acest lucru se învaţă când vedem câte daruri minunate avem de la Domnul şi aducem mulţumire Domnului.

Mulţumeşte Domnului în fiecare seară pentru ce a făcut şi ţi-a dat peste zi. Mulţumeşte pentru protecţia lui Dumnezeu, pentru cei din jur, pentru frumuseţea naturii, etc.
Ajută-l pe copilul tău sau al altora să vadă bogăţia vieţii.
Când copilul nu e de faţă, roagă-te Domnului să dezvolte El în copil această calitate. Noi putem ajuta, dar Domnul este Cel ce schimbă inima.

Orice părinte îşi doreşte să crească un copil cu o inimă mulţumitoare care atunci când va creşte mare, va recunoaşte darul (Domnul Isus) şi va spune lui Dumnezeu (Dătătorul) ,,Mulţumesc“, din toată inima.

Domnul să-ţi dea o inimă recunoscătoare!

Tu învaţă să vezi şi să te bucuri de bogăţiile vieţii,

în fiecare zi!

 

Cum te rogi pentru relaţiile tale?


„Mare putere are rugăciunea

fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 

Cum te rogi tu?

Crezi în puterea rugăciunii?

Cum arată o rugăciune fierbinte?

Cunoşti un om neprihănit? A spus cineva despre tine că eşti neprihănită?

Numai rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere?

Doamne, călăuzeşte-mă în toate relaţiile mele. Pune-mă în relaţii cu credincioşi care trăiesc o viaţă de credinţă adevărată, care sunt plini de prezenţa Ta, care au o viziune pentru lucrarea Ta, care sunt puternici spiritual, care iubesc rugăciunea, care mă pot ajuta şi îndrepta pe calea Ta (Proverbe 12:26a). Învaţă-mă cum să aleg (nu după înfăţişare, bogăţie sau talente ci după dragostea şi frica lor faţă de Tine) şi să preţuiesc aceste relaţii, cum să mă rog pentru aceste relaţii ca să nu mă rătăcesc de la adevăr. Dă-mi discernământ şi putere să mă despart de cei ce au o influienţă negativă asupra mea. Vreau la rândul meu să fiu o prietenă bună pentru alţii: să spun adevărul în dragoste, să dau un sfat bun, să ajut pe alţii să crească în înţelepciune, să fiu acolo la nevoie, să iubesc, să ajut în probleme (Proverbe 17:17). Nu mă lăsa să mă însingurez căci vai de cine n-are pe nimeni (Eclesiastul 4:9:10). Singurătatea nu este sănătoasă. Păzeşte-mă de prieteni care îmi dau sfaturi rele, care sunt plini de mânie, de curvie, de răutate, necredincioşi, nebuni, schimbători, lipsiţi de respect. Dă-mi o inimă curată şi plină de dragoste în toate relaţiile mele. În special Te rog pentru cei de aproape. Mă rog ca Tu să aduci oameni de bine în viaţa mea. Nu vreau să mă bag cu forţa în viaţa nimănui. Caut mai mult calitatea relaţiilor mele decât cantitatea, pentru ca viaţa mea să fie o viaţă de calitate. Ajută-mă să rămân în echilibru şi cu o perspectivă sănătoasă prin toate relaţiile mele. Binecuvântează pe toţi prietenii mei. Pun toate relaţiile mele în mâna Ta. Facă-se voia Ta. În relaţiile mele dificile Te rog să-mi dai pace şi putere să mă rog ca Tu să domneşti cu puterea Ta între noi. Mă rog să aduci unitate şi schimbare, să rupi zidul de despărţire sau neînţelegere (Efeseni 2:13-15) ca Tu să poţi fi glorificat. În relaţiile mele cu familia mea şi familia soţului meu Te rog să aduci vindecare, restaurare, împăcare aşa cum este nevoie. În relaţii cu cei ce nu Te cunosc, fă-mă lumina Ta ca ei să se întoarcă la Tine cu pocăinţă. Binecuvântează toate femeile credincioase din viaţa mea şi ajută-ne ca să ridicăm standardul acolo unde vrei Tu să fie. Iertarea şi dragostea Ta să curgă printre noi şi spre alţii.

 Domnul să te facă o binecuvântare în toate relaţiile tale!

Domnul să te binecuvânteze cu relaţii sănătoase!

Domnul să pună oameni de bine în jurul tău!