Dacă Dumnezeu este bun, de ce permite suferința?

Multe dintre noi avem această întrebare. Crucea lui Hristos ne ajută să începem să înțelegem răspunsul lui Dumnezeu la problema suferinței. Pe cruce, Domnul Isus a suferit fizic, mental, emoțional, spiritual, la intensitate maximă.

Evrei 2:9: ,,Dar pe Acela care a fost făcut „pentru puţină vreme mai pe jos decât îngerii” adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o; pentruca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi.
10  Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate, şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor.
11  Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce Sunt sfinţiţi, sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească „fraţi”
12  când zice: „Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării.”
13  Şi iarăşi: „Îmi voi pune încrederea în El.” Şi în alt loc: „Iată-Mă, Eu şi copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu!”
14  Astfel, deci, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentruca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,
15  şi să izbăvească pe toţi aceia, care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor.
16  Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam.
17  Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.
18  Şi prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce Sunt ispitiţi.

Choices

How many decisions/choices have we already made this morning? There are choices in our life that make a difference.
There is no choice more life altering than whether or not we believe in Jesus. To accept or reject Jesus is a monumental decision and has eternal consequences: eternal life or eternal separation from God.
We are responsible for our choices.
Lord, help me make the right choices every moment.

Will you …?

Will you respond to  Jesus’ self-sacrificing love, showing His love and living in His will, instead of trying to fight against Him in confusion concerning His purpose?

The world is broken and unfair. What God considers good and wise, the world considers foolish.  This means conflict for the believer.

Will your light shine in the darkness and bring  glory to God?

Will you deliberately choose to be conformed to His likeness by submitting to the circumstances of God’s choice for you?

God holds us responsible for our choices but sovereignly accomplishes His purposes.

What choices did you make this week because you chose to listen to Jesus?

Mândrie sau smerenie? 20

20. Doamne, vreau să fiu smerită. Te rog să mă ierți și să mă izbăvești de mândrie. Schimbă viața mea. Recunosc că mă lupt cu unele atitudini descrise mai jos, dar doresc din toată inima să fiu smerită. Doamne, iartă-mă că am fost mândră de ceea ce am făcut. Iartă-mă pentru dorința mea de a fi apreciată și observată pentru lucrarea făcută. O, ce mare nevoie am de Tine! Ajută-mă să mă smeresc în toate domeniile vieții, ca Tu să fii onorat și Numelui Tăi să i se aducă slavă.