Mesajul Domnului Isus

Mesajul Domnului Isus

Apocalipsa 16:1-21

Apocalipsa 16:15: „Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!”

Domnul Isus vorbește despre revenirea Lui, marele eveniment spre care se îndreaptă istoria. Mesajul Domnului este puternic și personal. Este cea de-a treia binecuvântare: ferice de cine veghează și își păzește hainele. Credinciosul trebuie să fie alert pentru că Domnul va veni dintr-odată, ca un hoț – adică pe neașteptate, fără nici o avertizare. Nimeni nu știe ziua sau ora, ci numai Tatăl (Matei 24:43; Marcu 13:32-37; 1 Tesaloniceni 5:2; 2 Petru 3:10). Domnul Isus a promis binecuvântări celor ce-L așteaptă, celor ce veghează și sunt gata să-L întâmpine. Ești gata? Îl aștepți pe Domnul Isus? Veghezi și te păzești de rău?

Domnul Isus ne cere să ne păstrăm hainele cu noi, ca nu cumva să fim găsiți goi la venirea Lui. Îmbrăcămintea noastră este caracterul nostru și viața transformată de Domnul (Apocalipsa 3:4, 8; 19:8). Cei ce s-au predat Domnului și Salvatorului sunt iertați de păcatele lor, sunt îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos și declarați drepți de Însuși Dumnezeu (Galateni 3:26-27). De fapt a fi gata pentru revenirea Domnului Isus înseamnă a te pocăi de păcatele săvârșite, a crede Cuvântul și a primi mântuirea oferită de Domnul Isus.

Domnul Isus ne poruncește să ne îmbrăcăm în caracterul Lui. Romani 13:11-14: ,,Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne desbrăcăm, deci, de faptele întunericului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, ca să-i treziţi poftele.” Și Petru ne scrie: 1 Petru 1:13: ,,De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.”

            Și Ioan a așteptat ziua revenirii Domnului: 1 Ioan 2:28: ,,Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală, şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” Ioan ne îndeamnă să căutăm curăția: 1 John 3:1-3: ,,Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.”

Doamne, ajută-mă să veghez ca să fiu gata pentru Împărăția Ta!

Advertisements

Cântarea victoriei

Cântarea victoriei

Apocalipsa 15:1-4

Apocalipsa 15:4: ,,Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt, şi toate Neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”

            Cum găsești speranță și stabilitate într-o lume care generează mai multă perplexitate decât claritate? Cum își găsește sufletul tău odihnă când opresiunea și nedreptatea par că au câștigat? Unde alergi când relațiile se complică și păcatul orbește? Închinarea înaintea lui Dumnezeu ne asigură echilibru pentru viața de fiecare zi într-o lume plină de confuzii. Îți ațintești tu privirea și gândirea la Dumnezeu și la caracterul Lui, de bunăvoie și cu bucurie? Îți ancorezi mintea și sufletul în adevărul etern? Intenționezi să petreci timp în meditație cu privire la cine este Dumnezeu, cum lucrează El, care sunt promisiunile Lui? Închinarea față de Dumnezeu ne asigură echilibru spiritual  pentru că ne dă putere să mergem înainte prin complexitatea vieții.

            Cartea Apocalipsa ne dă o speranță adevărată prin suferințele vieții, în timp ce așteptăm revenirea glorioasă a Domnului Isus Hristos. Adevărul că Dumnezeu este drept, ne mângâie. Va judeca răul și va stabiliza pe poporul Lui trecut prin încercări grele. Judecata finală a lui Dumnezeu va lovi mai adânc decât orice rău personal sau orice pierdere umană sau materială. Realitatea teribilă a judecății finale va face ca închinătorii adevărați să declare victoria Domnului Isus și sacrificiul Lui suprem.

Noi toți merităm pedeapsa pe care cei rebeli o vor primi pentru că nu vor să se pocăiască, dar suntem salvați pentru că acceptăm faptul că pentru noi a purtat Domnul pedeapsa. Nu-i de mirare că cei credincioși au izbucnit în laudă pentru mântuirea pe care au primit-o prin credință. În mijlocul judecății terifiante, poporul Domnului care este în viață declară și înalță domnia lui Dumnezeu și judecata Lui dreaptă. În timp ce devastarea finală se întâmplă pe pământ, în cer se desfășoară o închinare cerească. Cel ce stă pe tron biruiește și distruge răul pentru totdeauna. Judecata vine peste cei ce cu încăpățânare refuză orice oportunitate de pocăință și nu vor să glorifice pe Cel Sfânt. Îngerii în ceruri și poporul Domnului pe pământ se închină și laudă pe Cel ce judecă drept.

Sunt oameni care se tem de Dumnezeu dar nu I se închină. Mulți nu cunosc cântarea lui Moise și cântarea Mielului. Cum cânți tu cântarea lui Moise și cântarea Mielului? Cum slăvești numele Domnului?

Doamne, Dumnezeule Atotputernice, mari şi minunate sunt lucrările tale! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al Neamurilor! Mă tem de Tine cu o teamă sfântă și slăvesc Numele Tău. Cred că numai Tu eşti Sfânt. Cred că într-o zi toate Neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale cele drepte au fost arătate!

Doamne, vreau să fiu între închinătorii adevărați care declară victoria Ta!

Vestirea judecății Lui

Vestirea judecății

Apocalipsa 14:6-13

Apocalipsa 14: 7: ,,El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

            Te-ai rugat astăzi ca să ai o teamă sfântă față de Domnul, să-I dai slavă din toată inima și să I te închini pentru tot ce a creat? Cum te pregătești ca să răspunzi celor ce nu cred în judecata dreaptă a lui Dumnezeu? Cum ai răspunde celui ce spune că Dumnezeu este bun și nu va pedepsi păcatul? Cum explici sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu? Fără aceste calități, Dumnezeu nu poate fi bun. De aceea El a hotărât o zi când va judeca orice formă de rău și va îndrepta lucrurile. Astăzi este ziua mântuirii. În această viață, îndurarea Lui ne cheamă la pocăință. Păcatul trebuie confruntat, altfel dragostea este superficială.

Nu ne place subiectul iadului, dar realitatea lui trebuie cunoscută. Este iadul o realitate, un loc pentru pedeapsă veșnică? Apocalipsa 14: 11: ,,Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!” Toată Scriptura confirmă realitatea oribilă a unei pedepse fără sfârșit, în iad. Domnul Isus Însuși ne avertizează despre relitatea iadului mai mult decât alții (Matei 5:22; 13:42, 49-50; 18:9; 22:13; 23:15; 25:30). Dacă totuși nu ești convinsă de realitatea sumbră a adevărului despre iad, întreabă-L pe Domnul Isus și cere-I să te convingă pe măsură ce citești Cuvântul Lui. Luca 12:4: ,,Vă spun vouă, prietenii Mei: să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi.”

Pare mai ușor să urmăm gândirea lumii, care este de fapt împotriva lui Dumnezeu. Totuși, rezultatul este durere, anxietate, răzvrătire etc., care începe aici în lumea noastră și continuă într-o formă mărită în eternitate. Această realitate de care nu putem scăpa, ne cheamă pe noi credincioșii să îndurăm suferințele de acum cu răbdare și să-I rămânem credincioși lui Hristos. Lumea întotdeauna se va opune martorilor credincioși care Îl ascultă pe Hristos, dar nu există îndoială cu privire la sfârșit: Dumnezeu va birui. Dacă ești descurajată și ți-e greu să perseverezi, să înduri greutățile vieții, ascultă mesajul lui Ioan ca să fii încurajată: Apocalipsa 14:13: ,,Şi am auzit un glas din cer, care zicea: „Scrie: Ferice de acum încolo de morţii, care mor în Domnul!” -„Da” zice Duhul „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” Primește odihna lui Hristos, chiar prin suferință. Lucrează cu credincioșie până la sfârșit. Fii credincioasă până la moarte și vei primi cununa vieții.

Doamne, păzește-mă de gândirea lumii!

Vestirea judecății

Vestirea judecății

Apocalipsa 14:6-13

Apocalipsa 14: 7: ,,El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

            Primul înger vestește Evanghelia eternă, Evanghelia Domnului Isus, Cel care a plătit pentru păcatele noastre. El ne-a răscumpărat și ne-a așezat în locurile cerești ca să avem o relație de părtășie cu Tatăl ceresc. Dumnezeu este Creatorul, și de aceea, are tot dreptul să judece omenirea. Are autoritate asupra tuturor lucrurilor. El face regulile după care trebuie să trăim. El dă porunci clare cu privire la viață și relații. Și totuși, El ne urmărește pe noi ca să ne facă bine și ne iubește cum nimeni altcineva nu o poate face. Îți place mai mult să faci tu regulile? Adaugi sau scazi la Cuvântul Domnului? Este Domnul Isus singura ta speranță?

Dar vine și judecata. Al doilea înger anunță că Babilonul cade. Cine este Babilonul? Este un simbol al popoarelor fără Dumnezeu? Este un sistem de guvernare? Sunt cei care se împotrivesc lui Dumnezeu? Noi toți vrem dreptate, chiar dacă toți suntem vinovați. Nu vrem să suferim, nici fizic, nici emoțional și nici mental. Vrem să experimentăm sănătate și bogăție în toate domeniile vieții.  Dar numai Dumnezeu este sursa lucrurilor  bune. Acum, Dumnezeu ne oferă mântuirea, dar după judecată nu există a doua șansă. Acum, Domnul Isus este șansa noastră. Ce te ține departe de Domnul? Tuturor ne plac vacanțele și somnul dulce, dar nimic nu se compară cu odihna Domnului. Te vei ruga să te ții tare de Domnul prin toate furtunile vieții?

Iadul este mai rău decât putem să-l descriem. Iadul nu este o glumă. Dumnezeu nu poate sta aproape de păcat. El permite fiecărui om să aleagă. Pentru cei ce nu vor să-L aleagă pe Dumnezeu, iadul este alegerea și locul lor, pentru că Dumnezeu nu este acolo. Cei răzvrătiți vor fi în iad pentru eternitate. Iadul este pedeapsa pentru păcatul celor ce vor să fie separați de Dumnezeu. Este o suferință fără de sfârșit. Acolo nu va mai fi răsărit de soare sau apus, nici fericire, bucurie, pace sau odihnă. Domnul Isus este singura cale de scăpare din iad. El a îndurat paharul mâniei lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii. A experimentat iadul ca noi să scăpăm de el.

Dumnezeu a pregătit o cale ca să fim salvați de mânia Lui: Domnul Isus Hristos. Suntem chemați să alegem Calea, Adevărul și viața, să ne transformăm prin puterea Duhului Sfânt ca să putem reflecta caracterul Domnului. Nu este ușor să-i iubim pe cei ce sunt greu de iubit. Este atâta ură și răutate, dar noi trebuie să iubim și să iertăm. Domnul ne va ajuta.

Doamne, Îți mulțumesc pentru odihna sufletească!

Cântarea celor răscumpărați

Cântarea celor răscumpărați

Apocalipsa 14:1-5

Apocalipsa 14:3: ,,Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.”

Ioan se uită și Îl vede pe Mielul triumfător împreună cu cei 144 de mii, pe muntele Sionului. Ce splendoare și ce glorioasă viziune. Ce mare contrast între viziunea trecută când Ioan a văzut poporul lui Dumnezeu ucis în timp ce lumea se închina înaintea balaurului și a fiarei. Indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu avem motive să lăsăm compromisul în viețile noastre. Puterea lui Satan și fiara nu vor dura mult, dar cei ce se încred în Mielul lui Dumnezeu au o asigurare veșnică. Să ne păstrăm atenția la adevărata Țintă: Hristos și veșnicia Lui.

Ioan nu aude doar un zgomot, ci o cântare care se cântă în ceruri, și se aude pe pământ, pe muntele Sionului. Unde este Muntele Sionului? Cetatea Sionului a fost locul unde David a câștigat o bătălie când a cucerit Ierusalimul, dar treptat, Sionul a devenit nume pentru Ierusalim și chiar pentru toată națiunea; de asemenea este: locuința lui Dumnezeu, orașul lui Dumnezeu, muntele lui Dumnezeu, bucuria întregului pământ (2 Samuel 5:7: 1 Cronici 11:5; Psalmi 76:2; 132:13-18; 135:21; 48:1-2; Isaia 51:6). Profeții au spus că Mesia va veni pe Muntele Sionului ca să învețe popoarele să umble pe cărările drepte (Isaia 4:2-5; Mica 4:2). Sionul este atât locul cât și poporul  pe care Dumnezeu l-a sfințit, l-a eliberat, l-a asigurat și l-a înălțat. În Evrei 12:22, Sionul este cetatea Dumnezeului celui viu și Ierusalimul ceresc. Isaia 59:20 spune că Răscumpărătorul va veni din Sion pentru urmașii lui Iacov care se vor pocăi de păcatele lor.

Harul și puterea Domnului Isus este punctul central în viziunea lui Ioan. Acolo unde este Domnul Isus este și poporul Lui. Victoria Îi aparține Domnului Isus și poporului Lui. Cei 144 de mii au primit pe frunte numele Mielului și al Tatălui. Această inscripție este darul lui Hristos oferit bisericii credincioase din Filadelfia (Apocalipsa 3:12). Următoarea viziune pe care Ioan a avut-o a fost judecata teribilă a celor care au primit pecetea fiarei (666). Pecetea lui Dumnezeu protejează, dar pecetea Satanei distruge. Pecetea revelează inima fiecărei persoane și apartenența, în mod clar, ca să se știe fiecare cui aparține.

Cu ochii țină la Muntele Sionului, Ioan aude o cântare de laudă. Este o cântare nouă pe care îngerii nu o pot cânta, ci numai cei răscumpărați. O cântare nouă este o celebrare a măreției lui Dumnezeu. Cei răscumpărați înalță maiestatea, dragostea  și puterea Celui care răscumpără pe cei credincioși. Ioan descrie pe acești credincioși ca virgini. Acest lucru nu este o parte negativă în defavoarea femeilor și nici o descurajare cu privire la căsătorie. Dumnezeu este sfânt și El Își cheamă poporul la curăție sexuală (1 Corinteni 6:18-20), căci poporul trebuie să se depărteze de curvie și nicidecum de căsătorie (1Timotei 4:2-4; Evrei 13:4). Viziunea lui Ioan este o imagine a credincioșiei și curăției fizice, morale și spirituale a celor răscumpărați.

Doamne, ajută-mă să cânt cântările celor răscumpărați!

Hortensia Popovici – informații despre înmormântare

B a r z i l a i - e n - D a n (Un Barzilai izvorât din Dan)

Serviciul de înmormântare a soției va fi sâmbăta dimineața la orele 10:00 la Hamilton Mill Memorial Chapel în Buford, GA.
Serviciul memorial va fi vineri seara la ora 7:30 la Gwinnett Romanian Baptist Church în Buford, GA.
Preferința și dorința familiei este de a ajuta lucrarea Domnului prin o societate misionară, în loc de flori sau coroane se poate trimite donații pentru Romania For Christ la adresa:
GWINNETT ROMANIAN BAPTIST CHURCH
2005 Braselton Highway
Buford, GA 30519
Ambele vor putea fi vizionate aici:  http://grbcatlanta.com/live/ 
Petru Popovici

View original post

Fiara din pământ

Fiara din pământ

Apocalipsa 13:11-18

Apocalipsa 13: 18: ,,Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase.”

            A doua fiară care a ieșit din pământ (adânc, întunecime) promovează închinarea falsă. Atrage atenția în mod special către prima fiară care a fost vindecată. Pentru că făcea semne și minuni, adăuga credibilitate la mesajul ei înșelător. Biblia conține multe avertizări cu privire la cei care prin minuni și semne duc poporul în rătăcire. Pe vremea lui Moise, au fost făcători de minuni și semne prin puterea celui rău. De aceea, Moise poruncește poporului să se depărteze de profeții falși. Deuteronom 13:1-5: ,,Dacă se va ridica în mijlocul tău un prooroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune, şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: „Haide după alţi dumnezei” -dumnezei pe care tu nu-i cunoşti, „şi să le slujim”!, să n-asculţi cuvintele acelui prooroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. Voi să mergeţi după Domnul, Dumnezeul vostru, şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi, şi de El să vă alipiţi. Proorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răsvrătire împotriva Domnului, Dumnezeului vostru, care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a izbăvit din casa robiei, şi a voit să te abată de la calea în care ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să umbli. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău.”

Pavel ne avertizează cu privire la omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării, acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici: 2 Tesaloniceni 2:9-10: ,,Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.”

A doua fiară a evocat admirație prin abilitatea ei de a cauza foc din cer să se coboare pe pământ în fața oamenilor. Ce ai face să vezi așa ceva? Ai crede că vine de la Dumnezeul cel adevărat? Pe vremea lui Ilie prorocii falși s-au rugat pentru foc din cer care să mistuie jertfa lor, dar nu au avut rezultat. Când Ilie s-a rugat lui Dumnezeu ca să coboare foc din cer peste jertfa lui, a primit răspuns din partea lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă aici, în textul nostru (foc din cer ca să impresioneze mulțimile), este batjocura lui Satan față de prorocul Domnului și o înșelăciune pentru cei ce nu Îl cunosc pe adevăratul Dumnezeu (1 Împărați 18; 2 Împărați 1). Lucrurile se vor înrăutăți înainte de a se îmbunătăți. Să nu uităm cine câștigă la urmă! La Domnul este scăparea!

Doamne, ce mare ești și ce bun ești că ne descoperi adevărul ca să nu ne rătăcim. Dă-ne darul deosebirii duhurilor ca să nu fim niciodată în confuzie cu privire la ceea ce vedem și experimentăm. Vrem să ne ferim de orice se pare rău și să ne alipim tare de bine. Ține inima noastră trează la adevărul Tău și la valorile Tale ca să nu fim înșelați, să nu fim amăgiți și să nu ajungem pe calea pierzării, împreună cu cei ce nu cunosc învățăturile Tale. Îți mulțumim că ne-ai promis protecția și paza Ta.

Doamne, dă-mi discernământ spiritual ca să mă păzesc de înșelăciune!