Felul nostru de trai

2 Petru 3
2 Petru 3:11-13: ,,Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice,
ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi
evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în
care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de
căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri
noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.”
Petru ne spune că Ziua Domnului vine, dar atenția lui este la
trăirea dreaptă înaintea lui Dumnezeu, după pocăință. El ne spune
că trebuie să trăim drept în lumina realității Zilei Domnului. Ce lecții
ne învață Petru în scrisoarea lui? Prima lecție în vederea trăirii
drepte este: să gândim drept. El ne spune: ,,Caut să vă trezesc
mintea sănătoasă.” Ca să trăim drept, trebuie în primul rând să
gândim drept. Cum facem acest lucru? El ne spune să fim atenți la
Cuvântul Domnului, rostit prin profeții sfinți. Trebuie să ne
ancorăm gândirea în Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte
de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii prooroci şi de porunca
Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostoli.
A doua lecție importantă în viața noastră, în aşteptarea Zilei
Domnului, este: să ne așteptăm la batjocoritori plini de batjocuri,
care vor trăi după poftele lor. Mulți batjocoritori sunt și în zilele
noastre. Ei neagă revenirea Domnului Isus. Unii spun că e bine și va
fi bine pentru toată lumea, căci toți vor fi mântuiți, pentru că toți
sunt păcătoși. Alții spun că Dumnezeu e bun și nu va pedepsi răul.
Ei cunosc doar o parte din adevărul Bibliei: Dumnezeu este bun, dar
ei uită că El este și drept și va judeca lumea cu dreptate. Ei chiar pun
o întrebare care poate suna foarte bine: Cum se poate ca un
Dumnezeu bun și iubitor să trimită oamenii la dezastru printr-o
judecată dreaptă? Și îi amăgesc pe mulți. Și îi lasă în confuzie pe cei
ce nu citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Batjocoritorii nu-L cunosc pe
Dumnezeu. Nu cunosc bine caracterul lui Dumnezeu. Domnul îi va
chema la judecată, la timpul Lui. A treia lecție este: să ne încredem
în Dumnezeu. Timpul lui Dumnezeu nu este ca timpul omului.
Dumnezeu n-a uitat, nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum
cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru noi şi doreşte ca
niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. Dumnezeu are
răbdare și vrea mântuirea tuturor, ca să nu fie pedepsiți în Ziua
Judecății. A patra lecție este: să trăim în sfințenie și bunătate. Să
avem o purtare sfântă şi evlavioasă, așteptând și grăbind venirea
Zilei Domnului. Nu putem trăi cum vrem noi. Să ne dăm toate
silințele să trăim așa cum cere Domnul! Să nu trăim ca lumea! Ceea
ce face toată lumea este greșit, pentru că lumea nu are standardul
lui Dumnezeu.
A cincea lecție este: să realizăm că anumite lucruri despre
Dumnezeu sunt greu de înțeles. Logica nu ne ajută. Cunoștințele nu
ne ajută. Mintea noastră finită nu ne ajută. Noi nu suntem ca
Dumnezeu. Numai El cunoaște și întelege toate lucrurile. Noi
suntem limitați în toate domeniile vieții. Dumnezeu a lăsat
neexplicate în mod intenționat unele lucruri, pentru ca omul să
recunoască nevoia de Dumnezeu, Cel atotputernic, atotprezent,
atotștiutor. Unele lucruri sunt mister, tocmai pentru ca eu și cu tine
să ne exersăm credința. Noi trebuie să umblăm prin credință, nu
prin vedere. Să ne așteptăm la lucruri greu de înțeles și să alegem
credința în Cuvântul lui Dumnezeu. A șasea lecție este: să ne păzim.
Petru ne spune: ,,Păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de
rătăcirea celor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi tăria”. Cum ne păzim
de rătăcire? Cunoscând adevărul. Cum ne depărtăm de Hristos?
Prin neveghere. Cine te depărtează de Hristos? Stai aproape de
oamenii evlavioși! A șaptea lecție este: să creștem în harul și în
cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Să ne
ferim de cei ce denaturează Cuvântul și învățătura sănătoasă. Cum
creștem în harul și cunoștința Domnului? Prin studierea Cuvântului
lui Dumnezeu și prin aplicarea lui.
Doamne, ajută-mă să înțeleg lecțiile Tale prețioase!

Advertisements

VIDEO de la RBA Atlanta Convention – 2018

Domnul este Păstorul meu

Profetul Ilie şi Ioan Botezătorul au proclamat adevărul fără frică înaintea împăraţilor din vremea lor, pentru că au petrecut mult timp în prezenţa Împăratului divin. Oamenii din vremea lor, ca şi cei din vremea noastră, îşi permit multe păcate şi se complac în plăceri şi desfătări, dar Cuvântul lui Dumnezeu este aspru faţă de ei. Dumnezeu l-a folosit pe Ioan ca să pregătească inimile oamenilor pentru Hristos şi pentru primirea Duhului Sfânt. Ioan Botezătorul a împlinit şi profeţia lui Isaia din capitolul 40. După mângâierea care vine de la Domnul în urma pedepsei pentru păcat, este prezentat Mesia, Păstorul, care are grijă de oi şi le hrăneşte.

God sent me

Genesis 42-45

Genesis 45:7, “And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance.”

Time passed. God’s prepared tests had been passed successfully. Joseph’s brothers had repented of their hatred and jealousy. The Egyptians learned that Joseph was descended from a noble family. Pharaoh promised Joseph the best land, where his family from Canaan could live. Indeed, God sent Joseph to Egypt to preserve his family’s life. This ending of the story is beautiful. Everyone is happy. How good are you in giving glory to God for your success? God is not limited and He can do much more than we believe or think when we put ourselves in His service and give Him all the glory. The desire to be humble and give glory to God alone is not a natural thing, nor easy. Joseph learned these lessons in prison and in exile. When suffering comes into your life, will you pray that the Lord will teach you to be humble and prepare you to remain unchanged when you find success and the appreciation of others come? Inner humility comes only from the deep work of the cross of Christ as we give up our will, regardless of life circumstances.

Jacob’s family and God’s purpose faced great danger when Joseph’s brothers’ sin separated one from another. Blessings came over the house of Jacob only because Joseph was hurt badly. Maybe someone hurt you to ‘death’ (very badly). Are you tempted to have bitterness in your heart or seek revenge? Will you ask the Lord for grace to trust Him and faith to forgive? Joseph not only forgave his brothers, but he planned and worked to bring them to repentance, and rebuild their relationship with God. After you forgive someone, do you feel you have done your duty, since you feel good and can go ahead in life with a clear conscience? When God forgives, He does not stop until the sinner reaches reconciliation with Him. Who has sinned against you? What do you think the Lord wants to do through you to that person so that he or she could be reconciled to Him and others?

As Joseph suffered for his brothers, Christ also suffered for us, for, “While we were yet sinners, He died for us” (Romans 5:8b). In Philippians 2:8-10 we read, “And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name: That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth.” Today, Jesus is exalted at the right hand of God. Someday, every eye shall see Him. What is your answer to the Lord Jesus? God receives all who come to Him, confess their sins and repent.

Lord, I thank You for delivering me from the power of sin!

What is worldly music?

What is worldly music?

In my understanding, worldly music is pleasant to body and mind (has pleasant words), but it is not pleasing to the Lord

The Lord does not accept that man is exalted, but only that God be forever exalted.

Worldly music doesn’t have the power to transform the human heart–we remain the same people full of sin and lust after the song.  It does not call us to repentance of sin nor reverence toward God.

Faith, love and obedience to God

Faith, love and obedience to God are the greatest legacy that one leaves behind.Children inherit not only the good things but also the bad ones.What kind of sinful patterns do you leave behind?How responsible are we about what we leave behind?

Lord, God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of my fathers and my God, with joy and thanksgiving I worship You because You blessed me beyond my expectations. I thank You for talking to me. You’re with me and You continue to bless me. You showed Your mercy to me, You protected me, You saved me, You defended me, You encouraged me, You raised me up, You took care of me all the days of my life, You delivered me from evil. You showed me Your kindness, Your love, Your faithfulness, Your majesty. Thank You for revealing Your will to me. You speak to me through your Word. You teach me how to pray and how to rejoice in worship and ministry. I want to be obedient and humble, to live by faith, to the end of my life when You will give me the crown which never withers, the crown of a winner. My desire is to leave a legacy of faith to those who come after me: a life of love, faith and obedience to You, Lord. You have grace for me every day. You fill my life with peace and meaning, for my heart is surrendered to You. You help me not to be afraid of famine and evil, for You are with me and You teach me to enjoy my relationship with You. You speak to me in times of crisis and I remember Your promises. I praise You because You never abandon me. I am Your child! I am glad to be in Your care!

Lord, You are with me always to bless me!