Ce-ți dorești cel mai mult în viață?

Cât de des te întrebi ce îți dorești cel mai mult în viață?

Cum se aliniază dorințele tale cu dorințele Domnului pentru tine?

Cultura, cei din jur mereu ne ispitesc să gândim pe termen scurt, să căutăm plăceri trecătoare și ieftine, dar Dumnezeu ne învață să gândim pe termen lung și să plănuim să ajungem cu bine la sfârșitul vieții. Avem nevoie de înțelepciune. Numai Dumnezeu ne poate da înțelepciunea de care avem nevoie.

Scriptura ne învață că cel înțelept este smerit și Îl urmează pe Dumnezeu pas cu pas.

Înțelepciunea este o persoană: Isus Hristos. Poți spune că nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine? Atunci ești înțelept.

Cel înțelept Îl iubește și Îl dorește pe Dumnezeu mai mult decât orice. Pe măsură ce depindem de El, primim putere și dorință să-L ascultăm și să-L iubim.

În lucrarea în Via Domnului se cere înțelepciunea Domnului. Spun cei din jurul tău că lucrezi cu înțelepciunea lui Dumnezeu?

Doamne, dă-ne înțelepciune!!!

Advertisements

Ești mulțumită cu succesul tău?

Cum definești succesul?

Ambiția poate să ne energizeze și să ne facă mai productive. Dar, dacă ne înrădăcinăm identitatea în realizări, bogăție sau poziție în societate, aceasta poate să ne robească, să ne ducă la o mândrie care nu aduce beneficii altora.

Adevăratul succes este să fii mulțumită și împlinită de Dumnezeu, de tot ce El îți dă sau nu îți dă.

Succes înseamnă să-L glorifici pe Dumnezeu. Este ambiția ta cea mai mare ca să-L onorezi pe Domnul? Ce spun dorințele tale, alegerile tale, relațiile tale despre felul în care definești succesul?

Mulțumirea și succesul se nasc din relația curată și personală cu Dumnezeu.

Doamne, ajută-mă să îmi văd starea și căutarea mea. Dă-mi har să văd și să să prețuiesc ceea ce Tu prețuiești.

Ferice

Matei 5:1-12

Matei 5:11a: ,,Ferice va fi de voi!”

Cum îi vorbeşti copilului tău despre fericire? Cum îi influenţezi pe cei din jurul tău pentru Hristos? Urmaşii Domnului Isus influenţează lumea pentru Hristos dacă se vede în ei caracterul lui Hristos. Care este atitudinea inimii pe care trebuie să o aibă cei ce zic că sunt urmaşii lui Hristos? Să vedem ce spune Domnul Isus, ce zice lumea și ce îi învață părinţii credincioşi pe copiii lor.

Domnul Isus ne spune că sunt fericiţi cei ce au milă faţă de alţii şi îi iartă. Ei vor avea parte de milă din partea Domnului. Lumea ne spune că numai cei tari supravieţuiesc; să ne bucurăm de nefericirea altora, pentru că întocmai cum îti aşterni, aşa dormi; fiecare are ceea ce merită. Părinţii credincioşi îşi învaţă copiii că mila faţă de alţii aduce bucurie în viaţa celor singuri, trişti sau în durere. Compasiunea faţă de cel ce nu merită, nu trebuie ignorată când avem ocazia să facem un bine (Proverbe 3:27; Efeseni 4:32).

Domnul Isus ne spune că fericiţi sunt cei ce-L iubesc pe Dumnezeu dintr-o inimă curată, cei ce trăiesc o viaţă nouă şi vor să fie plăcuţi Domnului. Ei Îl vor vedea pe Dumnezeu. Lumea ne spune că Dumnezeu nu este interesat de absolut toate lucrurile; pe Dumnezeu nu-L interesează dacă ne facem timp să citim Biblia şi dacă ne rugăm, ci El vrea ca noi să ne distrăm, să fim populari. Părinţii credincioşi îşi învaţă copiii să-L iubească pe Dumnezeu dintr-o inimă curată, să aibă o purtare frumoasă, o motivaţie sănătoasă în toate lucrurile, să nu facă ceea ce face lumea, să nu se ducă unde se duce lumea, să nu arate cum arată lumea. Domnul se uită la inimă (1 Samuel 16:7; Ioan 14:21) și vede dacă e curată.

Domnul Isus ne spune că fericiţi sunt cei care îi ajută pe alţii să se împace cu Dumnezeu şi cu oamenii, căci ei vor fi chemaţi copiii lui Dumnezeu. Lumea  spune să nu ne implicăm, să-i lăsăm pe alţii să-şi rezolve singuri problemele, căci este mai interesantă bârfa şi lucrurile rele despre alţii decât să-i ajutăm. Părinţii credincioşi îşi învaţă copiii  să nu se certe, să iubească armonia şi pacea, să-i respecte pe alţii, să-i vorbească de bine şi niciodată de rău, să nu se lupte cu alţii (Efeseni 4:3; Ioan 14:27).

Domnul Isus ne spune că sunt fericiţi cei care suferă pe nedrept, care sunt trataţi rău pentru că ascultă de Dumnezeu cu orice preţ. Împărăţia cerurilor este a lor. Lumea ne spune să fim ca ceilalţi, să nu suferim, fiindcă un Dumnezeu bun nu vrea ca noi să suferim. Părinţii credincioşi îşi învaţă copiii să stea drept într-o lume strâmbă, să apere dreptatea chiar dacă alţii sunt plini de batjocură, deoarece în inimă va veni bucuria când vom trăi ca şi Hristos.  Îndrăzneşte să fii diferit de majoritate (2 Corinteni 4:17). Calea este îngustă şi puţini merg pe ea (Matei 7:14).

Doamne, Tu eşti fericirea mea!

Ferice va fi de voi

Matei 5:1-12

Matei 5:11a: ,,Ferice va fi de voi!”

Domnul Isus vrea ca ucenicii Lui să fie fericiți și îi învaţă cum să urmeze Calea care este plăcută Tatălui. Urmaşii Domnului Isus influenţează lumea pentru Hristos dacă se vede în ei caracterul Lui. Care este atitudinea inimii pe care trebuie să o aibă cei ce zic că sunt urmaşii lui Hristos? Ce spune Domnul Isus? Ce zice lumea? Ce-i învață părinţii credincioşi pe copiii lor? În Matei 5:1-12, Domnul Isus Hristos ne prezintă opt atitudini ale inimii pe care trebuie să le aibă urmaşii Lui. Aceste atitudini sunt în opoziţie cu ceea ce spune lumea.

Domnul Isus ne spune să-L avem în centrul vieţii noastre pe Dumnezeu, să renunţăm la egoism, să ascultăm de voia Lui. Lumea promovează mândria, lupta pentru putere, prestigiu şi popularitate prin orice mijloace; totul cât mai uşor, fără dureri, şi dacă se poate fără muncă. Promisiunile lumii duc la dezamăgire. Copiii sunt tot mai expuşi la influenţa lumii. Astăzi poţi să ajuţi un copil să înţeleagă atitudinea corectă a inimii prezentată de Domnul Isus. Cum vom combate gândirea lumii? Numai dacă vom identifica contrastul dintre goliciunea sfaturilor lumeşti şi binecuvântarea  Domnului Isus dată celor ce-L cred şi-L ascultă!

Domnul Isus ne spune că sunt fericiţi cei care ştiu că au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu ca să trăiască aşa cum vrea El. Ei fac parte din Familia lui Dumnezeu şi din Împărăţia Lui.  Lumea spune: fii tu însuţi stăpânul tău, fă tot ce vrei. Părinţii credincioşi spun copiiilor lor să se bazeze pe Dumnezeu, căci El are un plan perfect pentru viaţa lor. El niciodată nu aşteaptă  să ne descurcăm singuri,  pentru că fără ajutorul Lui nu suntem plăcuţi înaintea Lui, orice lucru bun am face prin puterile noastre (Proverbe 3:5).

Domnul Isus ne spune că sunt fericiţi cei care îşi plâng păcatul, pentru că ei vor fi mângâiaţi de Dumnezeu pentru că şi-au mărturisit păcatul şi au fost iertaţi. Lumea spune că este normal să păcătuieşti şi nimeni nu este perfect; să nu admiţi că ai greşit ca nu cumva să cazi în depresie, ci, mai bine să învinovăţeşti pe alţii. Părinţii credincioşi îşi învaţă copiii că lucrurile rele nu ne fac fericiţi şi avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Dacă ne acoperim greşelile, tristeţea şi mânia atrag minciuna şi la urmă pedeapsa.

Domnul Isus ne spune că sunt fericiţi cei blânzi care în umilinţă îşi supun tăria lor sub controlul Domnului. Ei sunt moştenitori pe pământ. Lumea ne spune că avem drepturi, de aceea să ne deschidem gura să ne apărăm, să ne exersăm autoritatea, să ne luptăm pentru privilegii; Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută singuri. Părinţii credincioşi îşi învaţă copiii să fie puternici în gândire şi trăire, să ştie că cea mai importantă atitudine este să înveţe să-L lase pe Dumnezeu în controlul tuturor lucrurilor. Calea Lui nu este cea mai populară, dar duce la fericire. Domnul Isus este modelul lor şi Duhul Sfânt îi ajută (Filipeni 4:13; Romani 8:14).

Domnul Isus ne spune că sunt fericiţi cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire. Viaţa lor va fi plină de bucurie, pentru că vor fi săturaţi. Lumea ne spune că banii aduc fericirea şi trebuie procuraţi pe orice cale; să tolerăm păcatul şi să nu avem standarde prea înalte, ca să nu ne pierdem prietenii. Părinţii credincioşi îşi învaţă copiii să iubească mai mult voia lui Dumnezeu decât plăcerile lumii. Dragostea faţă de Dumnezeu este cea mai mare prioritate, căci El va avea grijă de nevoile copiiilor Lui. Nimic din lume nu poate satisface mai bine decât Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu ne ruşinăm niciodată să facem binele (Psalmul 34:7; Matei 6:33).

Doamne, vreau să primesc binecuvântarea Ta!

Suferința și caracterul

Geneza 39:1-20

Geneza 39:3: ,,Stăpânul lui Iosif a văzut că Domnul era cu el şi că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca.”

Domnul l-a binecuvântat pe Iosif şi prin el, pe stăpânul lui, Potifar. Umilirea şi suferinţa lui au dat roade. Biblia ne prezintă, în multe cazuri, acest adevăr: suferinţa aduce roade. În Evrei 2:10 citim: ,,Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească, prin suferinţe …”.  Dumnezeu l-a desăvârşit şi l-a echipat pe Iosif pentru misiunea lui, prin suferinţă. Crucea este legată de roada din viitor. În Ioan 12:24 se afirmă: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă.” Dumnezeu l-a ales pe Iosif ca să fie intrumentul Lui, pe care-l va folosi să-i salveze pe alţii. La fel, şi noi trebuie să recunoaştem că cei care vor să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos vor suferi şi suferinţa lor va aduce roadă. Pavel spune în 2 Corinteni 4:12: ,,Astfel că, în noi lucrează moartea, iar în voi viaţa.” Trebuie să fie o moarte pentru ca viaţa nouă să se arate.

Poate că ai auzit chemarea lui Dumnezeu, te-ai predat şi ai primit mântuirea Lui în dar. Ca rezultat, bucuria ţi-a inundat viaţa şi rugăciunea ta a fost ascultată. Ai înţeles promisiunile şi credincioşia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ţi-a umplut inima şi a început să rodească. Apoi, începi să spui şi altora despre bucuria mântuirii. Ai pornit să duci vestea cea bună într-un loc în care nu ai mai fost. Şi, dintr-o dată, ceva se întâmplă: o situaţie neaşteptată în care experimentezi dificultăţi, conflicte şi chiar acuzaţii. Cineva te umileşte şi te tratează rău. Ajungi să te întrebi: Doamne, unde eşti? Unde sunt promisiunile Tale? Ce am făcut încât situaţia mă copleşeşte? Fii atentă la ispită, să nu cazi în autocompătimire, amărăciune, îngrijorare etc. Să nu pierzi scopul pentru care Dumnezeu te-a lăsat în încercare! Suferinţa nu este uşoară şi este un pericol să suferim fără să prindem folosul ei. Să nu-ţi laşi sufletul în agonie când treci prin greu. Roagă-te! Cere ajutor în rugăciune de la oameni evlavioşi. Încercările încredinţate Domnului sunt ca un copil în braţele mamei lui.

În prezenţa lui Dumnezeu, fiecare încercare ne duce la maturitate. Romani 5:3-5 spune: ,,Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” Lucrarea lui Dumnezeu în noi ne dă speranţă, iar speranţa că Dumnezeu schimbă încercarea în binecuvântare, ne dă curajul să fim conştienţi că Dumnezeu ne iubeşte în toate circumstanţele, căci suntem copiii Lui. În cazul lui Iosif, fiecare criză descoperă o nouă faţă frumoasă a caracterului său.

Dumnezeu formează un caracter divin în viaţa ta, prin suferinţă!

*