Alege astăzi

Geneza 14:1-16

Geneza 14:16: ,,Avram a adus înapoi toate bogăţiile; a luat înapoi şi pe fratele său Lot, cu averile lui, precum şi pe femei şi norodul.”

Oamenii ne cunosc după caracterul nostru şi caracterul nostru se vede în alegerile pe care le facem. Alegerile slabe arată un caracter slab şi ele conduc la consecinţe regretabile. Alegerile înţelepte descoperă relaţia noastră cu Dumnezeu; astfel primim asigurarea că trăim în prezenţa Domnului şi-L onorăm prin trăirea noastră. Lot a trăit lângă Sodoma în jur de patrusprezece ani, înainte de a fi capturat de cei patru împăraţi care i-au biruit în luptă, în Valea Sidim, pe cei cinci împăraţi. Lot a ajuns prizonier. Cum a contribuit alegerea lui Lot la aceste consecinţe? Lot a ales să trăiască departe de Dumnezeu şi aproape de păcat. Ce alegeri ai făcut astăzi şi ce consecinţe vor avea ele mâine? Ce prieteni alegi? Cum alegi să-ţi petreci timpul? Ce alegi să urmăreşti la televizor ? Ce cărţi alegi să citeşti? Pe ce lucruri alegi să-ţi cheltuieşti banii? Cum alegi să te închini lui Dumnezeu astăzi? Toate aceste alegeri au consecinţe! Alegi să fii pe placul altora sau alegi să fii pe placul Domnului. Poate deciziile tale probleme ți-au adus probleme. Ce alegeri vei face astăzi, pentru ca mâine să nu ajungi la strâmtorare?

Lot a ales confortul lumii, prestigiul lumii, oferta lumii – ele au dus la opresiune şi la moarte. Avraam a ales pacea, umilinţa, credincioşia, responsabilitatea faţă de darurile primite de la Dumnezeu şi a ajuns la victorie. Cu cine semeni mai mult: cu Lot sau cu Avraam? Dumnezeu îi oferă celui credincios tot ce are el nevoie ca să fie victorios în viaţă. Dumnezeu pregăteşte arme spirituale ca cel credincios să biruie în luptă. În 2 Corinteni 2:14-15, ni se spune: ,,Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna în carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei care sunt pe calea mântuirii şi printre cei care sunt pe calea pierzării.” Avraam s-a luptat ca să-l salveze pe Lot. Pentru cineva trebuie să te lupţi și tu astăzi pentru a-l salva. Avraam s-a aşezat în ţinutul pe care i l-a dat Dumnezeu, trăind o viaţă liniştită şi bucurându-se de tot ceea ce i-a dat Dumnezeu. Lot a ales să locuiască într-un ţinut turbulent, plin de conflicte din cauza puterii, bogăţiilor şi teritoriilor.

Doamne, ajută-mă să stau aproape de Tine şi departe de păcat!

Advertisements

Trăiește prin credință !!!

Trăieşte prin credinţă!

Geneza 11:10-32

Faptele Apostolilor 7

Faptele Apostolilor 7:2b-3: ,,Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran. Şi i-a zis: „Ieşi din ţara ta şi din familia ta şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta”.”

Imaginează-ţi cartea Geneza ca un film. Începi să vezi o lume perfectă, apoi, atenţia cade asupra a doi oameni care, într-un mod tragic, fac alegeri greşite. Muzica se schimbă pentru tot restul vieţii lor. Istoria face paşi rapizi până când apare un alt om în prim plan: Noe, alesul lui Dumnezeu care, împreună cu familia lui, este salvat în timpul Potopului. Această familie are un nou început într-o lume nouă. Apoi, nu se schimbă decât o scenă şi iar vedem răul prezent. Încă o dată, oamenii aleg să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Turnul Babel se ridică şi cade. Familiile sunt împrăştiate pe pământ. Omul nu poate scăpa de acest declin moral. Cunoştinţa despre Dumnezeul cel adevărat pare pierdută. Din nou, apare un om în atenţia noastră: Avraam. Este el diferit de alţii? Următoarele 39 de capitole din Geneza prezintă viaţa acestui om şi a familiei lui până la al treilea neam. Dumnezeu a ales să-Şi împlinească planurile prin acest om şi prin descendenţii lui. Prin Avraam, Dumnezeu a binecuvântat toate naţiunile pământului. Pentru că Avraam a avut credinţă, Dumnezeu i-a dat un nou început.

Avraam este figura centrală din cartea Geneza. El este tatăl poporului evreu. Toţi cei care au credinţă sunt copiii spirituali ai lui Avraam (Galateni 3:7). Avraam a crezut promisiunea lui Dumnezeu. Dacă tu crezi promisiunea lui Dumnezeu, credinţa ta este socotită ca neprihănire (2 Corinteni 5:21). Când Dumnezeu l-a chemat pe Avraam, i-a dat un nou început şi o nouă direcţie pentru viaţa lui. Deşi uneori s-a îndoit şi a căzut, Avraam s-a pocăit şi a continuat să depindă de Dumnezeu. Avraam s-a bucurat de părtăşia lui cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a numit prietenul Lui (Isaia 41:8). Viaţa lui Avraam ne arată că Dumnezeu îi răsplăteşte pe cei care se încred în El şi Îl ascultă. Pe măsură ce Îl urmăm pe Domnul prin credinţă, experimentăm prietenia cu El. Dacă s-ar face un film care ar prezenta viaţa ta, oare cum ar fi muzica de fundal? Ce ar prezenta imaginile în prim plan? O persoană care cade și se ridică? O persoană care trăieşte prin credinţă?

Doamne, vreau să am un nou început şi o nouă direcţie pentru viaţa mea. Vreau să învăţ dependenţa de Tine, să dezvolt prietenia cu Tine, să continui să cresc în credinţă şi ascultare de Tine, ca să ajung la o răsplată: răsplata celor care cred. Doamne, fă-mă o binecuvântare pentru toţi cei care vin după mine!

Fii o binecuvântare pentru alţii!

Să ştii că

2 Timotei 3:1-7: ,,Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. Sunt printre ei unii, care se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte, care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.” Trebuie să ne îndepărtăm de astfel de oameni și să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu!

Doamne, vreau să ascult de porunca Ta, căutând mai întâi şi mai mult Împărăţia şi neprihănirea Ta, voia Ta, legile şi poruncile Tale, faţa Ta, valorile Tale. Sfinţească-se Numele Tău în viaţa mea! Vie Împărăţia Ta! Facă-se voia Ta! Păzește-mă de oamenii care sunt iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi.

Cain a eșuat

Geneza 4:17-26

Geneza 4:25 : ,,Adam s-a împreunat iarăşi cu nevastă-sa; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set „căci” a zis ea „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain”.”

Vrem să știm unde şi-a găsit Cain nevastă și ce au făcut descendenţii lui. Au zidit oraşe şi cetăţi. Au crescut animale. Au inventat tot felul de lucruri şi instrumente. Au fost muzicieni vestiţi. Arta s-a dezvoltat în mijlocul lor. Urmaşii lui Cain nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. S-au lăudat cu poligamia şi cu crima. Urmaşii lui Cain au fost oameni lumeşti, neevlavioşi, nu L-au iubit pe Dumnezeu. Civilizaţia din vremea lui Cain se aseamănă cu civilizaţia noastră. Suntem foarte ocupaţi cu tot felul de lucruri şi nu avem timp pentru Dumnezeu. Societatea noastră este plină de tot felul de lucruri, dar Dumnezeu lipseşte din ea.

Cain a eşuat în transmiterea adevărului reprezentat de Dumnezeu către noua generaţie. El a propagat felul lui de viaţă. O viaţă trăită fără Dumnezeu, transmite noii generaţii o viaţă trăită în păcat. Familiile noastre au o mare influenţă asupra noastră. Familia propagă un tipar al păcatului. Familia transmite obiceiuri bune sau rele. De multe ori semănăm mânie şi amărăciune în familie. De multe ori am văzut acelaşi tipar repetându-se în mai multe generaţii (mânie, amărăciune, obezitate, beţie, minciună, lăcomie, mândrie, fățărnicie, vorbire de rău, iuţime, necredinţă, neiertare, răutate, certuri, aventuri extraconjugale etc.).

Doamne, binecuvântează familia mea ca să iubim valorile Tale și să le transmitem noii generații.

Eva

Geneza 3:1-6

Geneza 3:6: ,,Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, deci, din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea şi bărbatul a mâncat şi el.”

Eva a privit. Când Eva s-a uitat la fruct, a ales să fie atentă la lucrul interzis. Privirea la lucrurile interzise ne orbeşte ochii şi ne face să nu mai vedem realitatea. Eva a uitat să se bucure de toţi ceilalţi pomi din grădină. Păcatul i-a inundat inima (1 Ioan 2:16). „Bun de mâncat” – trimite (se referă) la pofta firii pământeşti.Plăcut la vedere” – trimite la pofta ochilor. „De dorit ca să deschidă cuiva mintea” – trimite la lăudăroşenia vieţii. Este imposibil să iubim în acelaşi timp şi lumea, şi pe Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu încetează să mai iubească lumea şi pofta ei. El nu mai aparţine lumii. Eva a ales să cedeze ispitei, în loc să se supună lui Dumnezeu. Care este alegerea ta? Lumea sau Dumnezeu? Ce spun intenţiile şi acţiunile tale?

Doamne, Tu

Doamne, Tu ai pregătit un loc pentru mine pe pământ, un loc unde să locuiesc pentru o vreme. Tu vrei să ai o relaţie specială cu mine. Te iubesc şi mă închin Ţie. Doamne, cât de minunat ai creat totul! Tot ceea ce văd sau nu văd ochii mei este creaţia Ta minunată. Îți mulţumesc pentru lumină, pentru cer şi pământ, pentru copaci,  flori,  iarbă, pentru animale, pentru râuri, munţi şi dealuri, pentru văi şi lunci, pentru păsări și peşti şi pentru toată frumuseţea care mă înconjoară! Tu poţi să creezi şi în viaţa mea frumuseţe. Te invit în viaţa mea ca să schimbi întunericul în lumină, să dai viaţă unde este moarte, să înviorezi uscăciunea din inima mea cu izvoarele Tale nesecate, să dai odihnă sufletului şi trupului meu ostenit, să dai bucurie inimii mele prin toată creaţia Ta cea minunată; să dai sănătate minţii mele prin credinţa cea adevărată, bazată pe Cuvântul Tău, nu pe cuvântul oamenilor. Tu nu eşti departe de mine. Tu mi-ai dat Cuvântul Tău ca să Te cunosc. Îți mulţumesc pentru toate oportunităţile pe care mi le dai ca să Te cunosc. Puterea Ta mă ajută să aduc roadă. Îți mulţumesc pentru că lucrezi în viaţa mea. Câtă vreme rămân în Tine, voi aduce roadă (Ioan 15:4-5). Nu mă lăsa să mă depărtez de Tine sau să mă izolez. Îți mulţumesc că umpli viaţa mea cu activităţi care au o valoare veşnică. Nu doresc să fiu plictisită şi neroditoare. Vreau să cresc în cunoaşterea Adevărului. Îți mulţumesc că m-ai creat ca să ai o relaţie specială cu mine. Îți mulţumesc pentru Domnul Isus care m-a răscumpărat. Îți mulţumesc pentru toate binecuvântările Tale. Aleg să rămân în voia Ta. Mă voi ruga ca Tu să continui să îmi schimbi viaţa mea şi a altora aşa cum vrei Tu. Nu voi înceta să Te iubesc, să Îţi mulţumesc şi să mă închin Ţie, căci îmi vorbeşti zilnic prin creaţia Ta. Tu m-ai binecuvântat peste măsură de mult!

Dumnezeu ni Se descoperă

Dumnezeu ni Se descoperă în Scripturi. El este Mângâietorul, Protectorul, Tatăl Etern şi Speranţa noastră. Dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu mă înţeleg pe mine însămi, nu-i înţeleg pe alţii, nu am adevăratul scop în viaţă şi nu înţeleg viaţa în sine. Îl voi lăsa pe Dumnezeu să-mi deschidă inima pentru a înţelege Cuvântul Lui. În Ieremia 10:12, ni  se spune că El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui. Dumnezeu are tot controlul. El a creat totul după planul Lui, în ordinea pe care El a ales-o.  Tot ceea ce a creat El, a fost foarte bun. În Faptele Apostolilor 17:24, ni se spune: ,,Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile”. În Romani 1:18, citim: ,,Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi”. Poate vrei în acest an să cunoşti mai mult puterea şi dumnezeirea Lui. Poți alege să te uiţi cu băgare de seamă la toate lucrurile făcute de El.