Fericiţi şi sfinţi

Apocalipsa 20:4-6

Apocalipsa 20:6: ,,Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.”

            Cine are parte de întâia înviere? Martirii? Credincioșii? Este prima înviere o răsplată pentru cei credincioși? Ioan a văzut pe cei ce au înviat: cei cărora  li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi cei care nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Te încurajează credința lor? Te gândești și te rogi să fii credincioasă până la capăt indiferent de suferințele care vor veni peste tine sau peste cei dragi?

Ce înseamnă prima înviere? Ioan 5:28: ,,Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.” 1 Corinteni 15: 20-23, 50-58: ,,Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu; şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos! De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.” De ce sunt scăpați cei credincioși? De condamnare veșnică. Te vei încrede în Domnul pentru veșnicie?

Doamne, Îți mulțumesc pentru nădejdea vieții veșnice și pentru bucuria de a petrece cu Tine o veșnicie, într-o lume perfectă, fără moarte, boală, suferință, războaie, cutremure, neînțelegeri etc.

Doamne, ajută-mă să rămân tare și neclintită pe calea Ta!

Advertisements

O mie de ani

O mie de ani

Apocalipsa 20:4-6

Apocalipsa 20:6: ,,Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.”

            Te-ai gândit vreodată cum va fi când Domnul Isus va domni pe pământ și va fi Împăratul ceresc văzut printre pământeni? O experiență glorioasă îi așteaptă pe toți cei ce au intrat în Împărăția lui Dumnezeu. Nu va mai fi nici o amenințare din partea morții fizice. În Împărăția lui Hristos, credincioșii vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor domni. Slujirea noastră în credincioșie, pentru care am fost creați, va fi oferită cu bucurie Domnului Isus, Marele Preot. Poți să îți imaginezi cum va fi să slujim lui Dumnezeu, prin puterea Lui, fără nici o piedică? Cu multă supunere și smerenie, cu respect și recunoștință vom ocupa locul pregătit de Domnul și vom sluji în Împărăția Lui pentru totdeauna. Cu Satan legat, Împărăția lui Dumnezeu va fi un timp special pentru ființele umane. Vor fi și necredincioși în mia de ani? Omul poate să păcătuiască fără influența lui Satan. Natura umană este coruptă. Poți să îți imaginezi că sunt oameni care nu vor iubi domnia dreaptă a lui Dumnezeu și se vor răscula împotriva Lui? Ei vor fi testați sub domnia perfectă a Domnului, a Împăratului iubitor și a credincioșilor puși în poziții de conducere. Cum vor răspunde ei?

Cum înțelegem mia de ani? Cunoști cele trei puncte de vedere: amilenistă, postmilenistă și premilenistă?

Amileniștii susțin că nu există mileniu. O mie de ani este perioada Bisericii și reprezintă domnia credincioșilor împreună cu Hristos în cer. Satan a fost legat și învins de triumful lui Hristos prin înviere, și nu poate seduce Biserica în veacul de acum. Mulți amileniști cred că prima înviere este atunci când credincioșii mor și sunt duși în prezența Domnului.

Postmileniștii așteaptă revenirea lui Hristos după mia de ani. Ei spun că mia de ani poate să fie acum sau în viitor când oamenii cred în Hristos. Satan este legat în prezent ca să nu înșele națiunile. Cred că prima înviere este nașterea din nou, iar a doua înviere este întoarcerea la viață a tuturor celor morți: credincioși și necredincioși. Postmileniștii sărbătoresc marea promisiune și putere a Evangheliei care aduce o viață nouă și schimbă lumea. Adevărul minunat al mântuirii aduse de Hristos va cuprinde tot pământul și atunci Hristos va reveni.

Premileniștii cred că Domnul Isus Se va întoarce pe pământ înainte de mileniu. Va birui fiara sau Antichristul și Își va stabili Împărăția după ce îl va lega pe Satan. Această perspectivă se vede ca o continuare a narațiunii din capitolul 19. Împăratul împăraților biruiește fiara și profetul fals din capitolul 19, apoi îl biruiește pe Satan în capitolul 20. Învierea poporului lui Dumnezeu și domnia de o mie de ani împreună cu Hristos reprezintă o perioadă lungă de pace și prosperitate pe pământ. Apocalipsa 5: 10 spune că făpturile vii și bătrânii care stăteau înaintea tronului lui Dumnezeu cântau: ,,Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!”  Această viziune recunoaște că în timp ce Domnul Isus l-a biruit pe Satan la cruce, nu l-a legat. Este liber și puternic și ispitește oamenii să își întoarcă inimile de la Hristos, așa încât să ajungă să îi persecute pe creștini. Premileniștii recunosc influența lui Satan pe întreg pământul și văd că se mărește disprețul față de Cuvântul lui Dumnezeu (valorile Bibliei nu sunt prețuite). Bisericile cedează la presiunea culturală, mulți diluează adevărul ca să nu fie ridiculizați sau acuzați. Dar Dumnezeu continuă să cheme oameni la Hristos în ciuda opoziției lui Satan. Hristos îl va pune pe Satan în închisoare când Se va întoarce să domnească pe pământ.

Care este punctul tău de vedere? Îl vei respecta pe al meu? Cel mai important lucru este să credem adevărul despre Domnul Isus, să cunoaștem Evanghelia și să o trăim. În ce privește mia de ani, Domnul ne va lumina pe fiecare. Să avem respect față de punctul de vedere al altora. Eu voi prezenta (cu umilință și respect, cu dragoste profundă față de toți credincioșii) mai mult punctul de vedere al premiliniștilor, pentru că îl înțeleg mai bine și cred această viziune.

Doamne, ajută-mă să-i respect pe toți oamenii!

The God of Glory

Genesis 11:10-32, Acts 7

Acts 7:2b-3, “The God of glory appeared unto our father Abraham, when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Harran, And said unto him, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and come into the land which I shall shew thee.”

Just imagine the book of Genesis as a movie. You start to see a perfect world, then the focus is on two people in a tragically situation: they make wrong choices. Music changes for the rest of their lives. History made rapid strides until another man is in the foreground, Noah, the chosen of God, and his family is saved during the flood. This family has a new start in a new world. Then it does not change but a stage and evil is present and we see evil working. Once again, people choose to turn their backs on God. Babel Tower rises and falls. Families are scattered on the ground. Man cannot escape this moral decline. Knowledge of the true God seems lost. Again, there is a man in our attention: Abraham. Is he different from others? The following 39 chapters of Genesis describe the life of this man and his family to the third generation.God chose him to fulfill His plans by this man and his descendants.Through Abraham, God blessed all nations.Because Abraham had faith, God gave him a new start.

Abraham is the central figure of the book of Genesis. He is the father of the Hebrew people. All those who have faith are the spiritual children of Abraham (Galatians 3:7). Abraham believed God’s promise. If you believe God’s promise, your faith is credited as righteousness (2 Corinthians 5:21).

When God called Abraham, He gave him a new start and a new direction for his life. Though sometimes he doubted and fell, Abraham repented and continued to depend on God. Abraham enjoyed fellowship with God. God called him His friend (Isaiah 41:8, James 2:23). Abraham’s life shows us that God rewards those who trust in Him and obey Him. As we follow the Lord by faith, we experience friendship with Him.

If someone would make a movie that will have your life presented, how would the background music be?What image would be in the foreground?A person who rises and falls?A person who lives by faith?

Lord, I want to have a fresh start and a new direction for my life. I want to learn dependence on You, to develop friendship with You, to continue to grow in faith and obedience to You, to get a reward: the reward of those who believe. Lord, make me a blessing to all who come after me!

Be a blessing to others!

The wickedness of man was and is great

Genesis 6:1-7

Genesis 6:5, “And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.”

Cataclysms on earth have natural causes and they destroy everything that comes in their way. Earthquakes, fires, hurricanes and storms overwhelm us with their power. Is God using them to show us His authority or to reveal His wrath against human sin? Do you believe that natural disasters are God’s judgments upon the earth? Flood of Genesis was the greatest catastrophe that mankind has experienced. Scripture uses more pages to describe the flood than are used to describe the creation and the fall of man. It marked the end of an old world and the beginning of a new world. It begins on a new earth and perhaps this is just a shadow of the beauty that was the beginning. Flood is the judgment of God in the old world. All civilizations have rejected God and were full of corruption; so God destroyed them. This event has a solemn relevance for people today who refuse to repent, who refuse to believe in the judgment of God, which He will show to all those who walk in evil ways. Flood is not a story for children, in which the animals were rescued in a boat. Flood describes God’s judgment and the consequences of ignoring God.

God does not give us a specific date regarding the flood. In the midst of judgment, God saved eight people: Noah, his wife, three sons and their wives. Noah believed God when all those around him ignored Him. Do you trust in God even when those around you ignore Him? Do you experience the grace of God?

How is our society? How are our children? Practicing evil in our society resembles the evil practices of Noah’s days: satanic cults are multiplying, we see witchcraft and astrology practice, many destroy morality, abnormal sexual relationships are fashionable, the internet is full of pornography, we see the decline of ethical standards, we are witnessing collapse of the family and its values, there is rebellion against the Word, we see the rejection of God’s authority in people’s personal lives, we are afraid of drug use, etc., and all scare us. Does the judgment of God is closer than we imagine? God will not tolerate sin forever, He will bring judgment.

God’s grace calls us to repentance today!

Legarea și dezlegarea Satanei

Legarea și dezlegarea Satanei

Apocalipsa 20:1-3

Apocalipsa 20:3: ,,L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.”

            După ce Domnul Isus, Biruitorul, Se întoarce pe pământ pe un cal alb, Ioan vede un înger care vine din cer și are în mână cheia Adâncului și un lanț mare. Acolo, în Adânc, sunt legați demoni (Luca 8:31; Apocalipsa 9:1; 11:7). Îngerul folosește patru nume pentru Satan: balaurul, șarpele cel vechi, diavolul și Satana. El este ucigaș, mincinos și tatăl minciunilor (Ioan 8:44). În dreptatea perfectă a lui Dumnezeu, Satan va fi legat, aruncat și închis în Adânc.

În capitolul 12, Ioan ne spune că Satan a fost aruncat din cer, jos pe pământ. Acum, în capitolul 20 este aruncat de pe pământ în Adânc. El a fost activ pe pământ de la începutul istoriei omenirii. În grădina Eden i-a înșelat pe Adam și Eva să fie neascultători de Dumnezeu. Toată omenirea după ei a avut o natură păcătoasă. Satan este un leu care răcnește și caută să înșele și să distrugă. În mod constant ruinează pe cei neveghetori, luptându-se să distrugă planurile lui Dumnezeu.

Diavolul L-a înfruntat pe Domnul Isus Hristos și I s-a opus căutând să-L omoare prin mâna lui Irod (la naștere (Matei 2:13-18)), apoi toată viața Lui pe pământ (Matei 4:1-11; 12:14; 26:14-16). Pe când trăia Isus pe pământ, a eliberat pe mulți din robia celui rău. Și astăzi, Domnul Isus este Eliberatorul, Izbăvitorul, pentru cei ce cred și-L urmează. Moartea Domnului Isus pe cruce pare o victorie a lui Satan, dar este de fapt înfrângerea lui, căci Domnul Isus a înviat. Prin moartea Lui, El a plătit pedeapsa pentru păcatele celor ce-L recunosc Domn și Împărat, și Satan nu are nici un drept de acuzare pentru cei aleși și sfinți, datorită Jerfei în care cred. Domnul Isus l-a biruit pe Satan, a biruit păcatul și moartea. Aleluia, slavă Lui!

Cuvântul Domnului este adevărul și viața. Vrem să auzim adevărul cu privire la viitor. Cum să ne imaginăm viitorul împreună cu Domnul Isus? Cum va fi atunci când vom umbla alături de Domnul, când Îi vom vedea ochii și fața? Ce vom simți când vom fi înconjurați de gloria Lui? Cum vom sta în prezența Lui? Ne vom prăbuși la picioarele Lui? Vom cânta: ‚Aleluia!’? Sau nu vom avea cuvinte? Ce va face inima mea când voi sta în prezența Lui? Cum mă voi închina? Cum va arăta lumea perfectă a lui Dumnezeu? Poți să-ți imaginezi o lume fără tristețe, fără răutate, fără brutalitate? După ce vor trece judecățile (pecețile, trompetele, potirele, Babilonul) va urma domnia de o mie de ani, când Hristos va conduce lumea cu dreptate. Răul va fi legat. Aștepți acel timp?

Doamne, ajută-mă să fiu veghetoare ca să nu mă înșele diavolul!

Împăratul victorios

Împăratul victorios

Apocalipsa 19:11-21

Apocalipsa 19: 11: ,,Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, Se cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevărat” şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.”

Câte nume are Domnul Isus? Multe, foarte multe. El este Cel credincios, Cel adevărat, Biruitorul, Împăratul victorios, Judecătorul cel drept etc. Ce înseamnă numele Domnului Isus pentru tine? Dacă tu Îi aparții Domnului Isus prin credință, Împăratul victorios este cu tine tot timpul. Când ești slabă, El te întărește. Când ești apăsată, El vine în ajutorul tău. El îți va da putere să perseverezi. Cuvântul Lui va străpunge și va birui răul și falsul. Într-o zi va nimici răul pentru totdeauna și pe toți cei ce L-au respins. Te vei baza pe promisiunile Lui? Vei continua să crezi că biruința este de partea ta?

Ioan primește o nouă descoperire de la Dumnezeu. Cerul se deschide și vede tronul lui Dumnezeu și Templul din ceruri. Se apropie de punctul culminant când Domnul biruiește fiara, Anticristul, răul și pe cei ce urmează răul. Aceasta este revenirea Domnului Isus. Îngerul în fața căruia a stat Ioan nu este vrednic de închinare, dar acum apare înaintea lui Ioan Cel ce este vrednic de închinare. El S-a arătat pe un cal alb și Se cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevărat”. Credincioșia și adevărul reprezintă caracterul Domnului Isus, cuvintele și acțiunile Lui. Bisericii din Laodicea Se prezintă: Martorul credincios și adevărat. El este vrednic de toată încrederea pentru că tot ceea ce spune, face. Domnul Isus ne-a descoperit adevărul lui Dumnezeu și frumusețea caracterului Lui. Ioan 1: 18: ,,Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

Domnul Isus este Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14:6). Toate profețiile cu privire la El, s-au împlinit (Isaia 9:6-7; 53:1-12; Mica 5:2, 4). Domnul Isus este credincios Cuvântului lui Dumnezeu (Ioan 3:13-15; 4:14; 6:35-40; 7:37-38; 10:7-18; 14:15-21) și poporului Lui pentru care Și-a dat viața (Romani 3:23-25; 4:25; 5:6-11). Domnul Isus judecă și Se luptă cu dreptate. Când Cel credincios și adevărat Se luptă, nu îi atacă pe cei nevinovați. Cel ce are ochii ca para focului vede totul foarte clar, cunoaște toate secretele inimii fiecărei persoane (Psalmi 44:21; Romani 2:16; 1 Corinteni 14:25). Privirea Lui îi va doborî pe toți care vor să I se împotrivească.

Domnul Isus va purta multe coroane, care înseamnă stăpânire absolută peste toate națiunile, locurile și persoanele. Puterea Împărăției lui Dumnezeu Îi aparține doar Celui credincios și adevărat. Puterea lui Hristos este absolut magnifică. Domnul Isus purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur. Domnul Isus are un nume pe care nu-l vom cunoaște decât în eternitate. Când vom primi această descoperire a numelui Lui, Îl vom cunoaște pe Dumnezeu într-o măsură mai profundă decât putem cuprinde acum cu mințile noastre limitate. Chiar mai mult, căci vom primi și noi un nume nou, păstrat pentru vremea eternității. Domnul Isus ne va da fiecăruia un nume nou (Apocalipsa 2:17; 3:12).

Doamne Isuse, Tu ești Împăratul credincios şi adevărat!

Nunta Mielului

Nunta Mielului

Apocalipsa 19:6-10

Apocalipsa 19:7a, 10b: ,,Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului… Lui Dumnezeu închină-te!”

            Ai auzit de nunta Mielului? Acest subiect este iubit de toți creșinii care așteaptă acest eveniment. Mirele este Hristos. Mireasa este Biserica, credincioșii. Pentru prima dată în Biblie găsim scrisă declarația lui Dumnezeu față de poporul Lui în cartea Exod 6:7: ,,Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă Egiptenii.”

            Pavel ne spune că o căsătorie de pe pământ este o imagine a relației credinciosului cu Dumnezeu: Efeseni 5:25-33: ,,Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără sbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup”. Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). Încolo fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat.”

            La nunta Mielului toată atenția cade asupra Mirelui care Își iubește Mireasa (Biserica) într-un mod perfect și complet. Ca și credincioși, noi suntem păcătoși și nu merităm așa o dragoste perfectă, dar Domnul Isus ne face sfinți. Prin jertfa Lui, El ne-a iertat și ne-a răscumpărat. El Și-a dat viața pentru noi, așa de mult ne-a iubit. Niciodată nu ne uită. Niciodată nu ne abandonează. Domnul a pregătit faptele bune în care să umblăm. Faptele noastre bune nu sunt biletul pentru eternitate, căci noi am fost salvați prin har, prin credință. Faptele noastre se referă la slujirea noastră în umilință, smerenie. Frumusețea Miresei lui Hristos nu se compară cu frumusețea femeii adultere descrisă în Apocalipsa 18. Frumusețea Miresei lui Hristos este o imagine a credincioșiei spirituale pe când frumusețea femeii adultere este o imagine a necredincioșiei spirituale.

Invitația la nunta Mielului este pentru fiecare. Noi așteptăm cu drag nunta Mielului. Vom fi împreună cu Domnul Isus pentru totdeauna. Va fi unitate desăvârșită. Va fi o răscumpărare totală. Nu va mai fi ură. Nu va mai fi rău, ci numai părtășie perfectă. Ce mare nădejde! Ce măreață așteptare! Ce glorioasă întâlnire! Domnul Isus Se va întoarce ca să învingă pe dușmani și să Își ia Mireasa, ca împreună să sărbătorească o veșnicie. Biserica Domnului Îl așteaptă pe Mire, căutând sfințenia și părtășia cu cei aleși și prețioși Domnului.

Doamne, Te rog ajută-mă să caut pacea și sfințirea!