Cu Beni și Nora Fărăgău despre NOSTALGIE (durerea privirii în urmă) sau ”Ce fel de Dumnezeu avem?”

Marius Cruceru

Le mulțumesc lui Beni și Nora Fărăgău pentru hatîrul făcut de a privi înapoi cu … har. Am riscat, insistînd să retrăim amintiri, dar le mulțumesc că, în ciuda ezitărilor au acceptat să slujească redeschizînd rana suferinței lor. Pentru mine, pentru voi, pentru toți cei care am trecut sau vom trece pe acolo sau pe aproape de locul în care au fost ei.

Nostalgia, etimologic vorbind, înseamnă durerea privirii în urmă. Cine poate spune că nu doare să privești în urmă la rana făcută de pierderea lui Filip?

Dar priviți cum se poate redefini NOSTALGIA …

View original post

How much do you value others?

Humility is essential for a person’s growth and success. We must appreciate and value others. But humility allows us to value others and ourselves too. It is good to know that humility keeps us grounded when we’re up (success) or even when we’re down (failure).

I see humility as a strength. Humility keeps me teachable and open minded. It reminds me to be respectful of others and to respect myself as well. Humility is the best way to guard against unhealthy pride. It keeps me grounded.

Be humble is a commend of God on our benefit. God gives grace to the humble. It’s not so easy to be humble, except you experience God’s love and mercy.

Image result for be humble

Cărticica deschisă

Apocalipsa 10:1-11

Apocalipsa 10: 1: ,,Apoi am văzut un alt înger puternic, care se pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele, şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi din foc. În mână ţinea o cărticică deschisă.”

            Te întrebi care este scopul lui Dumnezeu și ce face El când lumea este în necaz sau viața și casa ta este un haos? Uneori Dumnezeu pecetluiește scopurile Lui așa cum a pecetluit cuvintele tunetelor. Dar Domnul ne-a revelat scopul Lui cu privire la judecata lumii și domnia Fiului Său. Tânjești ca lumea să se schimbe și totul să fie bine? În curând vine ziua când nu va mai fi nicio zăbavă, nicio întârziere.  Scăparea va veni pentru cei ce suferă pentru credința lor. Așteptarea martirilor de sub altar, va avea sfârșit. Domnul Isus va aduce o judecată dreaptă și necazul se va sfârși. De aceea, timpul mărturiei este acum. Să vestim Evanghelia.

Îngerul i-a spus lui Ioan să ia cărticica și să o mănânce. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletul omului. Ieremia 15:16: ,,Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!” Cuvântul lui Dumnezeu reînoiește mințile noastre ca să creștem în dragoste față de Domnul și față de lumea care nu Îl cunoaște. Domnul Isus Însuși este Pâinea vieții care dă lumii viață. Cuvântul trăit și credința, transformă vieți.

De ce l-a avertizat îngerul pe Ioan că această cărticică mâncată este dulce și apoi amară? Următoarea instrucțiune pe care Ioan a primit-o, ne dă răspunsul. Ioan trebuia să profețească pentru sau împotriva popoarelor, națiunilor și împăraților. Cărticica este Cuvântul lui Dumnezeu care aduce multă plăcere și este dulce tuturor celor credincioși. Numai cei ce mănâncă (se hrănesc) Cuvântul, adică numai cei ce l-au făcut parte a vieții lor de fiecare zi, pot vorbi cuvinte grele ale adevărului, în dragoste. Efeseni 4:15: ,,ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.” Coloseni 4:6: ,,Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.” Dar pentru oamenii care nu ascultă Cuvântul, cărticica este un mesaj de judecată. În vremea lui Ezechiel poporul nu a ascultat și profetul a rămas cu amărăciune în suflet (Ezechiel 3:1-15).

Și astăzi, Cuvântul lui Dumnezeu aduce durere când descoperă păcatul, când ne avertizează despre judecata lui Dumnezeu și când suferim. Cuvântul vieții și astăzi ofensează pe cei rebeli care resping adevărul. Atenția credincioșilor nu trebuie să fie la amărăciune sau la opoziție, ci la mesajul Evangheliei. Lumea trebuie să audă Cuvântul lui Dumnezeu, căci El răscumpără oameni din orice neam, din orice seminție, de orice limbă sau cultură. Nu contează cum răspund oamenii, noi, trebuie să vestim mesajul. Este urgent și important. Te grăbești să spui altora despre Hristos și judecata viitoare? Înțelegi că te-a chemat Domnul să împărtășești Vestea Bună cu cei din jurul tău? Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna își împlinește scopul. Are putere să dea viață, să susțină viața, să apere pe cel pierdut, să schimbe inimi, să transforme vieți. Te vei ruga să te transforme în asemănare cu Hristos (calitățile Lui)? Te vei ruga să te folosească, să te împuternicească să duci Cuvântul Lui în viețile altora?

Doamne, folosește-mă cum vrei Tu!

Un înger puternic

Un înger puternic

Apocalipsa 10:1-11

Apocalipsa 10: 1: ,,Apoi am văzut un alt înger puternic, care se pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele, şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi din foc. În mână ţinea o cărticică deschisă.”

Acest înger este slujitorul lui Dumnezeu în folosul celor răscumpărați. El reflectă splendoarea lui Hristos. Când îngerul a vorbit, glasul lui a fost ca a unui leu. Profetul Amos ne spune că vocea Domnului este asemănată cu vocea leului, adică îngerul vorbește cu autoritatea Celui ce este Leul din Iuda (Apocalipsa 5:5).

Când Ioan a auzit tunetele din tronul lui Dumnezeu, a înțeles că ele indicau puterea și judecata Lui. Cele șapte tunete au transmis un mesaj. Pe când Ioan se pregătea să scrie mesajul, a fost întrerupt, căci o voce i-a spus că mesajul este o taină pe care nimeni nu trebuie să o știe. Dumnezeu, de asemenea, i-a spus lui Daniel să pecetluiască cartea. Daniel 12:4: ,,Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului…. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.” În Biblie, o taină nu este un joc de puzzle prin care bucățele mici formează un întreg, ci este planul Domnului ca un lucru ascuns care trebuie să fie descoperit la timpul Domnului.

Domnul este suveran peste planurile și scopul Lui în toate lucrurile. De multe ori, omul nu pricepe intențiile și planurile lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a revelat multe lucruri. Să prețuim Cuvântul lui Dumnezeu ca pe o comoară și să nu căutăm speculații cu privire la felul în care El lucrează. Moise scrie în Deuteronom 29:29: ,,Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.” Trăiești în acord cu adevărurile descoperite în Scriptură? Te încrezi în Domnul în toate lucrurile, chiar și în cele pe care nu le înțelegi încă?

Îngerul care sta peste oceane și continente și-a ridicat mâna dreaptă către ceruri și a făcut un jurământ cu Cel ce este viu în vecii vecilor, cu Cel ce a făcut cerurile și pământul și lucrurile de pe ele: nu mai este zăbavă. Acest anunț semnalează că timpul de judecată al lui Dumnezeu a venit și este vremea împlinirii scopului Său. În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Hristos este numit ,,taina lui Dumnezeu”, dar taina lui Hristos ne-a fost descoperită la prima Lui venire pe pământ. Acum trâmbița a șaptea anunță înălțarea Fiului peste toate lucrurile.

Doamne, ajută-mă să trăiesc după adevărul Tău!

Stand out !!!

It takes a person who is different to make a difference in the world. Are you lifting your head up far above the crowd?
We are unique and are specially gifted for unique accomplishments. It takes courage, faith, commitment, discipline and doing what God calls you to achieve.
There’s an awful lot of average going on today. The moment you put your head above the crowd, you realize the crowd accomplishes very little and isn’t going very far. Say (to yourself), “With God’s help, I am going to be an exception.” Step away from the crowd. With God’s help you can be an exception!!!
It is better to be exceptional while everyone else is trying to be great or just good.