Petru Popovici – unul dintre „mai marii mei“

B a r z i l a i - e n - D a n

ci

Popovicisailors

Cum estecorect să răspunzidușmanilor? Probabil că soluția celui neprihănit este undeva între alternativele întrupate de cei doi frați Popovici: Alexa și Pit (sau Petru).

Prin anii 1984-1985, când ieșeam din sala de ședințe a păstorilor din Convenția RBA (Romanian Baptist Association) care avea loc la Chicago ne-a așteptat un ,,neică“ despre care toți știau că este omul comuniștilor din România. Trebuia să dea rapoarte de la majoritatea activităților noastre așa că se pricopsise cu un aparat de fotograf și dorea să poată dovedi că ,,a fost și el acolo“.

Primul care i-a ieșit în cale a fost Alexa Popovici. La solicitarea informatorului de a se fotografia cu el, Alexa, fire impulsivă cu grai tăios și tranșant i-a spus direct:
,,Fugi d-aici, că ești un drac!“
Era lume multă împrejur și Alexa a ținut să…

View original post 952 more words

Vegheaţi şi rugaţi-vă !!!

Matei 26:30-46

Matei 26:41: ,,Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”

Este timpul examinării. Să ne cercetăm inima. Să venim cu sinceritate înaintea Domnului. Poate ai refuzat să accepţi lucrurile grele pe motiv că nu sunt în voia lui Dumnezeu şi ai suferit degeaba. Nimeni nu poate să experimenteze suferinţa Domnului, dar putem să ne rugăm cum ne învață El.  Cu umilinţă şi recunoştinţă, ne rugăm ca voia Lui să se facă în viaţa noastră. Câte lucruri ar face Domnul pentru noi dacă le-am cere? Iată ce scrie Iacov 4: 2-3: ,,Voi poftiţi şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.” Pentru ce te rogi? Ce ai vrea să schimbe Domnul în viaţa ta? Dacă vrei să aduci suferinţa ta într-o rugăciune sinceră, înaintea Tatălui, aşa cum Fiul a adus rugăciunea Lui înaintea Tatălui, să știi că pe măsură ce îmbrăţişezi voia Lui, vei experimenta ajutorul Lui.

Nu știu cât de mult Îl iubeşti pe Domnul Isus. Soţul meu obişnuieşte să mă întrebe cât de mult îl iubesc tocmai atunci când sunt supărată pe el … şi în momentul respectiv, mă rog Domnului să mă ajute să tac. Adevărul este că nu vreau să mă gândesc la dragostea mea faţă de Hristos atunci când sunt în suferinţă, dar tocmai dragostea mea faţă de Hristos mă ajută să accept voia Lui când trec prin suferinţă. Când dragostea noastră faţă de Domnul se interferează cu planurile noastre, suntem tentați să dăm la o parte Cuvântul lui Dumnezeu, slujitorii Lui, poruncile Lui. Atunci ne cercetează amărăciunea, iuţimea, supărarea, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat altă familie, altă poziţie, mai mulţi bani, mai mulţi prieteni, o casă mai mare, o căsnicie mai bună, copii mai ascultători etc., şi cel rău ne îndeamnă să credem că merităm mai mult. Dacă nu ne rugăm şi nu veghem, ajungem în dezastru. Când a fost ultima dată, când de bunăvoie şi cu bucurie te-ai sacrificat şi ai renunţat la bunuri materiale, la confort sau la un lucru care îţi aparţine, de dragul unuia pentru care a murit Hristos?

Cu cât Îl iubim mai mult pe Domnul, cu atât vom sta mai aproape de El şi cu atât va fi mai adânc devotamentul nostru față de El şi mai reală va fi comuniunea noastră cu El. Cum îţi examinezi inima, motivaţiile, dorinţele, interesele, reacțiile şi metodele? Te-ai întrebat vreodată dacă păcatul indiferenţei s-a strecurat în viaţa ta? Ce faci când nu poţi ierta pe cel ce ţi-a greşit? Cum reacţionezi când nu îţi place de cineva? Cât de mult ţii la drepturile tale şi nu vrei să renunţi la viaţa ta de dragul altuia? Să ai curajul să-ţi mărturiseşti starea înaintea Domnului şi să ceri iertare şi vindecare. Să crezi că Domnul Isus Hristos te ajută, El, Cel care a plătit preţul pentru păcatul tău şi al meu, Cel care poate să elibereze şi să ridice. Poate te-ai rugat recent Domnului să te ajute să-ţi iei crucea în fiecare zi şi să-L urmezi. El aude și ajută.

Doamne, ajută-mă să veghez și să mă rog!

*

Pâinea și vinul

Matei 26:14-29

Matei 26:26-29: ,,Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”

Domnul Isus şi ucenicii aveau o pungă în care adunau banii pentru săraci. Darul extraordinar al Mariei, l-a supărat tare pe Iuda Iscarioteanul, cel care ţinea punga cu bani şi obişnuia să fure din ei. Cu cât fura mai mult, cu atât inima lui se împietrea faţă de Domnul. Și, cu așa o inimă rea, a participat la Cină cu Domnul. Fii atentă ca să vezi în care domeniu al vieţii tale eşti în pericol să-ţi împietreşti inima faţă de Domnul. Să nu te obișnuiești cu vreun păcat, ci cere harul Domnului şi putere să te pocăieşti înainte de a fi prea târziu. Iuda a participat la Cină alături de Domnul şi ucenicii Lui, dar inima lui nu era curată. Mânia şi lăcomia l-au dus la resentimente faţă de alţii. Ambiţiile lui erau false, pentru că nu dorea crucea Domnului, ci doar coroana Lui. Domnul Isus a spus că cine nu îşi ia crucea şi cine nu-L urmează pe El, nu poate fi ucenicul Lui. Iuda nu dorea crucea. Este dificil să înţelegem motivaţia lui Iuda. Ceea ce ştim este că el iubea banii şi cu fiecare pas se depărta de Domnul, până ce a ajuns să Îl trădeze, să Îl vândă pe treizeci de arginţi. Când a ajuns la marii preoţi, Iuda era dezamăgit, căci dorea să fie o persoană importantă în Împărăţia lui Hristos, la timpul lui: acum. Ce schimbători sunt oamenii! Cu o săptămână înainte, Iuda voia ca Domnul Isus să fie Împărat şi acum Îl vinde pe preţul unui sclav. De fapt Iuda era un sclav, sclavul păcatului care îl ducea la dezastru. A plănuit locul şi timpul în care înaintea soldaţilor şi a marilor preoţi L-a vândut pe Prietenul lui cu o sărutare.

Domnul Isus le-a spus ucenicilor să se pregătească pentru Cina de Paşte. Sărbătorirea Paştelor, în fiecare an, ne descoperă două adevăruri importante: moartea (sângele) mielului care aducea eliberarea de sub judecata lui Dumnezeu şi trupul mielului care suplinea puterea de viaţă. Apostolul Pavel spune că Hristos, Paştele noastre, a  fost jertfit. Dumnezeu a cerut această ceremonie poporului Israel, ca fiind o imagine care să-i ajute să înţeleagă cum El salvează pe păcătoşi. Moartea mielului, puterea sângelui şi tăria câştigată din mâncarea trupului, arată spre Domnul Isus care a murit pentru păcatele noastre. Prin Domnul Isus, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Dumnezeu ridică păcatele noastre, ne iartă şi ne dă tărie ca să trăim pentru El.

Ce înseamnă Cina Domnului pentru tine? Pâinea este o imagine a vieţii Domnului Isus care S-a dat pentru noi ca Jertfă. A mânca din pâine înseamnă o alegere spirituală, de bunăvoie, de a-L primi pe Domnul în toate aspectele vieţii. Prin credinţă primim viaţa lui Hristos, ca să trăim pentru El. Dacă suntem împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Lui, suntem salvaţi prin viaţa lui Hristos. Acum Hristos trăieşte în fiecare credincios. Iată ce spune Pavel în cartea Galateni 2:20: ,,Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc; dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” Noi nu avem nevoie doar de o eliberare, ci şi de o umblare mai departe pe Calea Domnului. Israeliţii nu au fost doar eliberaţi din Egipt, ci au primit putere să plece din Egipt spre ţara Canaanului. Ca să primim puterea de care avem nevoie, trebuie să părăsim viaţa veche şi să continuăm viaţa nouă. Nu este uşor ca să trăim viaţa după voia lui Dumnezeu, de aceea trebuie să mâncăm, să luăm înlăuntrul nostru prin credinţă viaţa Domnului Isus, Cuvântul Lui şi să ne rugăm. Vinul este o imagine a sângelui Domnului Isus Hristos care s-a vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelor. Când bem din vinul de la Cina Domnului, afirmăm credinţa şi primirea iertării păcatelor prin moartea Lui. Înainte de a bea vinul la Cina Domnului, trebuie să ne mărturisim păcatele pentru că Dumnezeu este sfânt, drept şi bun, și ne iartă. Ori de câte ori luăm Cina Domnului, ne amintim că El va reveni şi ne bucurăm pentru viitorul pe care îl vom petrece împreună, când vom mânca şi vom bea împreună cu El în Împărăţia Lui. Cât de mult te gândeşti la revenirea Lui? Această parte a închinării devine tot mai bogată pe măsură ce Îi mulţumim Domnului Isus pentru preţul mare pe care l-a plătit pentru păcatele noastre şi ne bucurăm de iertarea şi dragostea Lui faţă de noi.

Doamne, mă bucur să comemorez Jertfa Ta!

*

Rob de bunăvoie

Matei 20:17-34

Matei 20:26-28: ,,Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob.  Pentru că nici  Fiul omului n-a venit să I se slujească,  ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”

În Împărăţia lui Dumnezeu regulile sunt diferite de cele ale lumii. În lume, oamenii vor să stăpânească unii peste alţii, să fie slujiţi. În Împărăţia Tatălui, cine vrea să fie mare, trebuie să fie slujitorul tuturor; cine vrea să fie cel dintâi, trebuie să fie robul tuturor. Părinţii care îi învaţă pe copiii lor să slujească, le dau de fapt un mare dar. A fi mare înaintea lui Dumnezeu înseamnă a sluji altora de dragul Lui, în fiecare zi. Domnul îți dă astăzi o oportunitate să slujeşti. Când ai ocazia să slujeşti, vrei ca alţii să urmeze planurile tale sau te supui, renunţând cu umilinţă? Când renunţăm la drepturile noastre şi ne dăm viaţa Domnului şi altora, de fapt Îl onorăm pe Tatăl ceresc. Domnul Isus Şi-a dat viaţa pentru noi ca să ne scape de judecată şi moarte veşnică.

După ce le-a spus ucenicilor ce trebuie să facă, Domnul Isus a demonstrat faptic slujirea, pentru că doi orbi au strigat îndată după ajutorul Lui.  Oamenii din jur  L-au văzut pe Domnul Isus cu ochii, dar cei doi orbi au văzut realitatea despre Domnul Isus, căci au strigat: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” Ei L-au recunoscut pe Mesia şi L-au onorat. Domnul Isus a avut compasiune şi grijă față de ei, şi i-a vindecat. Înainte ca Domnul să le dea vederea, le-a atras atenţia printr-o întrebare foarte directă: „Ce vreţi să vă fac?”, iar ei au răspuns: „Doamne, să ni se deschidă ochii!”  Domnul a avut milă de ei,  S-a atins de ochii lor şi îndată orbii şi-au căpătat vederea şi au mers după El. Ce mare bucurie să vezi! O, ce mare bucurie să vezi realitatea aşa cum o vede Domnul! Ce mare bucurie să vezi adevărul! O, ce mare bucurie să vezi Împărăţia lui Dumnezeu! Ce mare bucurie să-L urmezi pe Cel ce deschide ochii! O, ce mare bucurie să-L urmezi pe Cel ce poartă de grijă! Ce mare bucurie să înţelegi adevărurile spirituale! O, ce mare bucurie să avem o perspectivă biblică asupra tuturor lucrurilor! Doamne, deschide-mi ochii să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!

Dacă Domnul ţi-ar pune această întrebare: „Ce vrei să-ți fac?”, oare ce I-ai cere? Ce vrei să facă Domnul pentru tine? Doamne, eu vreau să îmi deschizi ochii spirituali să văd realităţile Tale, să înţeleg Cuvântul Tău, să am o viziune clară despre planul Tău în viaţa mea, să am o viziune clară cu privire la toată realitatea spirituală din jurul meu şi apoi să-mi dai putere să trăiesc în voia Ta. Nu știu ce adevăr, din istoria acestor doi orbi, vei aplica în viaţa ta în săptămâna aceasta. Poate vei avea curajul să te rogi ca ei. Eu mă rog adesea: Ai milă de mine, Doamne! Să ne rugăm pentru toate nevoile. Să cerem ajutor ca să slujim altora cu bucurie. Cei doi orbi nu au ascultat de oamenii care i-au descurajat şi i-au certat ca să tacă. Ei au continuat să ceară ajutorul Domnului până au primit răspuns de la Domnul. Să nu te laşi descurajată uşor. Stăruiește în rugăciune: Doamne, vreau să ascult de Tine, nu de oamenii care mă descurajează în relaţia mea cu Tine, sau care îmi spun să nu mă mai rog pentru că Tu deja ştii totul. Te rog, ajută-mă să nu încetez să mă rog, ci să continui în rugăciune până când Tu mă asculţi. Tu îmi deschizi ochii să văd lucrările Tale și să înţeleg. Tu îmi dai putere să fac voia Ta. Deschide-mi ochii să Te văd şi să Te urmez!

Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David!

Inima ta – Comoara ta

Matei 19:16-22

Matei 19:21: „Dacă vrei să fii desăvârşit” i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.”

Într-o zi, a venit la Domnul Isus un tânăr sincer, un om important, un conducător în Sinagogă. A căzut la picioarele Lui în semn de respect şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?” Gândul acesta cu privire la eternitate descoperă că acest tânăr era fariseu. Poate L-a auzit pe Domnul Isus discutând despre viaţa veşnică. Din prezentarea lui se vede că a trăit o viaţă curată, respectabilă. Nu vedea nici o greşeală în viaţa lui, căci a zis că a împlinit Legea. Totuşi, nu avea pace în suflet.  Dorinţa lui pentru securitate şi siguranţă l-a mânat către Domnul Isus. Atitudinea lui spunea: Vreau să ştiu ce am de făcut şi voi face. Deşi a împlinit Legea, sufletul lui nu era satisfăcut. A recunoscut că ceva foarte important îi lipseşte.

Domnul Isus i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.” Acest om a dorit să fie bun în ochii Domnului Isus şi Domnul nu a negat că el a împlinit Legea. Domnul Isus i-a citit inima acestui tânăr. Toate cuvintele pe care le-a spus Domnul Isus au condus la recunoaşterea adevărului care este în inima omului. Care este adevărata nevoie a omului? Bunătatea este o calitate a lui Dumnezeu. Noi nu putem să ne lăudăm că suntem buni pentru că am făcut câteva lucruri bune. Iubirea faţă de Domnul şi faţă de oameni tot timpul şi cu toată inima, este imposibilă. Nimeni nu poate trăi prin Lege. Numai Domnul Isus a fost Om fără păcat. Împlinirea Legii fără inimă poate duce la orbire spirituală. Acest tânăr nu a văzut lipsa lui de dragoste faţă de Domnul şi faţă de alţii. Mai târziu vedem un alt tânăr fariseu, Pavel, care nu a văzut păcatul lui până nu s-a întâlnit cu Domnul. Inima tânărului din textul nostru era legată de bogăţie şi de poziţia lui în societate. Domnul l-a ajutat să-şi vadă păcatul. Nimeni nu poate să intre în Împărăţia Domnului prin eforturi proprii, prin fapte bune. Acest tânăr ca şi noi toţi oamenii, nu putem plăti pentru păcatul nostru, ci trebuie să recunoaştem că faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea Tatălui ceresc. Numai Hristos ne poate salva din robia păcatului. „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.” Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuţii. Nu se aştepta la acest răspuns din partea Domnului. Poate a crezut că bogăţia este darul lui Dumnezeu faţă de el pentru că a împlinit un set de reguli. Bogăţia nu l-a ajutat pe acest om şi nici poziţia lui în societate. Viaţa veşnică se găseşte numai în relaţie cu Domnul Isus Hristos. Încrederea acestui tânăr în bunuri materiale şi în fapte bune a descoperit nevoia lui adevărată, dar nu a fost gata să renunţe la nimic.

Domnul Isus nu porunceşte nimănui să renunţe la poziţie, putere şi posesiuni materiale, dar ne porunceşte să renunţăm la idolii noştri. De cine te temi mai mult decât te temi de Domnul? La cine alergi prima dată când ai necazuri? Noi nu putem să-L urmăm pe Domnul Isus şi în acelaşi timp să avem idoli. Dacă acest tânăr ar fi cerut ajutor Domnului, cum ar fi fost transformată viaţa lui?! Ce trist că tânărul a plecat amărât şi întristat. A pierdut toate oportunităţile de a primi binecuvântările cereşti. Poate a crezut că nu poate să fie fericit fără bogăţiile lui. Mulţi oameni ştiu că Domnul Isus îi iubeşte, dar aleg să plece departe de El. Îi întorc spatele pentru că iubesc mai mult lumea cu valorile, poftele și plăcerile ei. Cineva din jurul tău iubeşte mai mult banii decât viaţa veşnică. Nu fi tentată să te uiţi la alţii, ci caută să îţi vezi inima ta. Fă tot ce poți ca să-ţi legi inima de Domnul şi nu de bogăţiile lumii.

Doamne, Te rog, ajută-mă să îmi leg inima de Tine!

*

Rădăcinile adevăratei credințe

12 Iunie

Matei 13:18-23

Matei 13:18: ,,Ascultaţi, deci, ce înseamnă pilda semănătorului.”

Matei 13:20-21:  ,,Sămânţa căzută în locuri stâncoase, este cel ce aude Cuvântul, şi-l primeşte îndată cu bucurie; dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el.”

Pe cine reprezintă pământul pietros? Pământul pietros reprezintă o persoană care judecă lucrurile după prima vedere, după ce se vede; nu este interesată de ce este important; nu se gândeşte la ceea ce este înăuntru, în inima omului; nu are nici o profunzime spirituală; este dezinteresată de personalitatea cuiva şi interesată doar de felul cum arată pe dinafară; nu este în stare să vadă şi să simtă în profunzime.

Unii oameni aleargă după ceea ce este nou şi diferit. Uneori arată mare entuziasm pentru promisiunile Domnului. Se pare că au primit Evanghelia şi au credinţă în Hristos. S-ar putea să răspundă când se iveşte o oportunitate să conducă. Unii conducători chiar par că duc o viaţă exemplară. Totuşi, ei nu arată durerea faţă de păcat, nu se pocăiesc (acestea sunt lucruri esenţiale adevăratei credinţe). Dar vin şi situaţiile grele: poate Dumnezeu nu răspunde la rugăciunea lor conform planurilor lor; poate sunt confruntaţi cu o alegere cu privire la o situaţie financiară sau emoţională; poate trebuie să sacrifice ceva pentru Hristos; poate Dumnezeu le cere o disciplină într-un anumit domeniu; poate interveni o simplă schimbare în programul bisericii etc. Nu contează care este testul, pentru că ei judecă la suprafaţă şi caracterul lor iese la iveală: ei nu au tărie şi profunzime spirituală. Sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu nu a prins rădăcini în vieţile lor. Par a avea credinţă, dar se usucă repede. Îţi doreşti numai lucruri pe care lumea le consideră binecuvântări? Crezi cumva că a crede în Hristos înseamnă lipsa suferinţei? Unei asemenea gândiri îi lipseşte ancorarea în rădăcinile adevăratei credinţe.

Doamne, Tată Ceresc, vin cu umilinţă înaintea Ta şi recunosc starea mea. De multe ori judec fireşte: sunt tentată să privesc la aparenţe şi nu am profunzime spirituală. Cuvântul Tău nu a prins întotdeauna rădăcină în inima mea. Mă deranjează multe lucruri şi uneori, cred că inima mea este un pământ pietros. Ajută-mă să fiu interesată de ceea ce este important înaintea Ta. Aminteşte-mi că nu este bine să alerg după ceea ce este nou şi diferit, ci să primesc de la Tine tot ceea ce trimiţi în viaţa mea. Nu vreau să îi judec pe alţii cu superficialitate, dar nici eu nu vreau să fiu superficială nici în lucrurile vieţii, nici în cele spirituale. Tu mă poţi ajuta să văd în testele vieţii, dorinţa Ta de a lăsa Cuvântul Tău să prindă rădăcină în inima mea, ca să îmi dezvolt şi să îmi lucrez pâmântul inimii mele ca să devină un pământ bun în care Cuvântul Tău poate prinde rădăcină şi mă poate pregăti ca să am o statornicie, indiferent de vânturi şi ploi. Vreau să stau tare chiar şi atunci când Tu nu răspunzi rugăciunilor mele, recunoscând că planurile Tale sunt cele mai bune. Vreau să-mi plâng păcatele şi să mă pocăiesc în fiecare zi. Dezvoltă Tu caracterul meu ca să ajung să nu-mi doresc ceea ce lumea consideră ca binecuvântări, ci tot ce Tu vrei să-mi dai, chiar dacă acest lucru aduce o oarecare suferinţă.

Doamne, păzeşte-mă de superficialitate în cele duhovniceşti!

*

Crucea

24 Mai

Matei 10:32-42

Matei 10: 38: ,,Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine.”

Ţi-ai luat crucea astăzi? Ce înseamnă să-ţi iei crucea? Să mori faţă de dorinţele tale egoiste şi să trăieşti pentru Hristos. Cred că vrei să Îl urmezi pe Domnul astăzi și în fiecare zi.  Domnul are aşteptări de la cei ce Îl urmează: să-L mărturisească deschis în casele lor şi în toate relaţiile lor. Suntem mărturii vii prin vorbele noastre şi prin felul în care trăim. Cine se teme să recunoască identitatea lui în Hristos ca nu cumva să fie ridiculizat sau diferit de alţii, înseamnă că-L neagă pe Hristos în viaţa lui. Cine refuză să-L onoreze pe Domnul prin purtarea lui, din cauza dorinţei lui după confort şi independenţă, nu este vrednic de Domnul. Mai devreme sau mai târziu, fiecare creştin va suferi o oarecare persecuţie, căci nu există armonie între: dreptate şi nedreptate, credinţă şi necredinţă, religie falsă şi adevărata descoperire dumnezeiască, ascultare şi neascultare de Domnul. Mărturisirea credinţei în Hristos aduce divizare în casele noastre. A prefera armonia casei fără Hristos, înseamnă a priva familia de adevărata armonie care se găseşte în Hristos şi o pierdere veşnică a celor dragi. Domnul Isus a renunţat la toate: a lăsat trupul Lui pe lemn, prietenii au fost pierduţi, a părăsit casa Lui (cerul), S-a separat de Tatăl pentru o vreme etc., pentru a suferi pentru noi.

Cred că au fost un şoc cuvintele Domnului Isus pentru ucenici. I-a chemat Domnul ca să-şi dea viaţa? A lua crucea nu însemnă a accepta o suferinţă comună oamenilor. A lua crucea înseamnă a accepta respingerea, persecuţia şi disconfortul care vine din pricină că-L urmăm pe Hristos. Crucea lui Hristos nu a fost numai suferinţă fizică. El a fost ascultător de Tatăl în toate lucrurile, ca să fie Mântuitorul desăvârşit. A purta crucea înseamnă a îmbrăţişa căile Domnului indiferent de preţul care trebuie plătit. Este o renunţare la sine, ca viaţa lui Hristos să se dezvolte înlăuntrul ucenicului.

Când Îi aparţinem lui Hristos, descoperim un simţământ adânc în noi, dobândind o nouă identitate. Hristos a venit să restaureze în noi scopul pe care L-a avut Creatorul de la început, cu privire la vieţile noastre. Duhul Sfânt crează în noi o nouă identitate, care va dura veşnic. Natura veche trăieşte pentru ea şi pentru poftele ei: confortul personal, acceptarea lumii, ambiţia, puterea, faima şi posesiunile. Pentru că încă trăim în trup, trebuie zilnic, într-un mod conştient, plini de curaj, să renunţăm la aceste presiuni ale firii pământeşti. Să ne amintim mereu ai Cui suntem, Cui aparţinem. Noi nu mai dorim să fim robii păcatului, sclavii răului. Renunţarea de sine nu este o negare a lucrurilor bune create de Dumnezeu în noi, care vor să fie exprimate, ci o negare a lucrurilor care se opun voii lui Dumnezeu.

Doamne, ajută-mă să fiu vrednică de numele pe care îl port!

*