My Deliverer

My Deliverer

11r*

Job 19:25 ”For I know that my Redeemer lives!”

*

My name is Ana. I was born in Romania, in a lovely village where I lived a very simple and quiet life, in a small house with no running water and no bathroom inside. My parents were hardworking people, but the Communists were stealing “in a legal way” almost everything they earned by their honest work. As a child, I learned to be content with what God gave me. God took care of us. My mother is the most thankful, grateful and generous person I know, even though she still lives in the same house and conditions.

My grandmother taught me to pray and prayer became my first love.

At age 14, I went to school in the city. I attended a big church where I learned to sing and to praise God. Praising the Lord became my second love.

I was baptized at 17, and I am so glad I made this important step.The church was a great blessing, a real protection, and a wonderful family the Lord gave me to help me grow spiritually and to know the truth.

God opened a door for me to another church where Bible study was very important. I enjoyed the beauty of God’s Word and the Word of God became my third love.

I left Romania to live in “the land of the free”. I am proud (grateful) and humble at the same time to be a U.S. citizen. I know what it means to have freedom because I lived 29 years in the communist regime. When Americans will lose freedom, then they will understand what freedom is. But communism is not the hardest prison, but sin. No one can save us from the bondage of sin. Nobody, but God!

Here, in America, I began to fall from one depression to another. I needed an experience with the Lord, my Redeemer. I decided that I will not take drugs, but I will call upon the Lord and I will not leave Him until He will bless me with His victory. One day, when I couldn’t take it any more, I took the Bible in my hands and I began to read aloud, to cry, with a desperate voice to my Savior. I was reading (Psalms 27 to 40) and praying through the verses I had read, proclaiming the victory of Christ in my life. I lost track of time reading, crying, praying, before the Lord. When I was reading Psalm 40, I noticed that my voice was stilled, calmed down and I was talking normally. Then I knew that the Lord has brought healing to my soul. In my distress I called upon the LORD, and cried unto my God: He heard my voice out of His temple, and my cry came before Him, even into His ears. He bowed the heavens also, and came down: and darkness was under His feet. He drew me out of many waters. He delivered me from my strong enemy, and from them which hated me: for they were too strong for me.” (Psalm 18 ).

He delivered me out of the pit, because ”I waited patiently for the LORD; and He inclined unto me, and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And He hath put a new song in my mouth, even praise unto our God.”(Psalm 40:1-3a).

What a great Deliverer we have! What a wonderful Savior! What an amazing grace! What a powerful Healer! What a mighty God we serve!

I know my Redeemer lives!

He is my Deliverer! He is my Joy and my Comforter! He is my Provider! He is the Prince of Peace! He is the great I AM!

I thank You, Jesus! I love You Jesus! I praise You, Jesus!

I will humbly serve You! I will follow You to the end! And one day I will see You face to face, I will humbly bow down before You, and I will joyfully sing: Holy, Holy, Holy is the Lord, God Almighty; worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing; thanks unto Him that sits upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.

 

by Ana Tatar Andras

Lord, give me a blessing!

Iosua 15:13-20

Iosua 15:19

,,She answered: ,,Give me a blessing, for thou hast given me a south land; give me also springs of water.” And he gave her the upper springs, and the nether springs.”

,,Ea a răspuns: „Fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi şi izvoare de apă.” Şi el i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos.”

 

Caleb a binecuvântat-o pe fiica lui. Ea a primit mai mult decât a cerut.

Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Când Domnul Isus a murit pe cruce, a restaurat ceea ce diavolul a furat. Dumnezeu poate restaura şi viaţa mea ori de câte ori diavolul mă înşeală sau îmi fură bucuria.

Ceri o binecuvântare de la Domnul? Cine cere capătă (Matei 7:7).

Când suntem mântuiţi intrăm în ţara promisă.

Avem o moştenire în Cristos.

Tot ce avem nevoie, putem găsi în Isus Cristos.

Alergi după Domnul Isus sau după oameni?

Crezi că ai nevoie de păstori, preoţi, vindecători, icoane, îngeri, etc.? Recunoşti mare ta nevoie? Cine este Cristos pentru tine şi ce ai tu în Cristos?

Avem un scop şi un loc în Împărăţia lui Dumnezeu.

Suntem pescari de oameni, nu doar stăm câteva ore pe bancă la biserică şi dăm bani la colectă.

Avem un destin păstrat de Fiul lui Dumnezeu.

În lumea spirituală avem şi duşmani, uriaşi, dar Cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Acelaşi Dumnezeu care a secat Marea Roşie şi Iordanul, care a dat apă din stâncă şi mană, în pustie, poporului Israel, este de partea noastră cu ajutorul Lui.

Cine suntem noi în Cristos?

Noi suntem învingători din pricina a ceea ce a făcut Cristos la cruce pentru noi şi nici un duşman nu poate sta împotriva noastră (mlădiţele) atâta timp cât rămânem în Cristos (viţa). Dumnezeu ne dă mai mult decât cerem, dacă Îl credem că El poate face imposibilul, dacă ne bazăm pe El şi voia Lui.

Fata lui Caleb a cerut mai mult decât a primit. Nu s-a mulţumit cu pustia. A cerut izvoare de apă ca pustia să rodească. Nu este viaţă fără apă.

Fără Duhul Sfânt religia este o pustie. Avem nevoie de izvoare de apă (Duhul Sfânt). Religia este moartă şi plictisitoare dar Duhul Sfânt o poate transforma, poate aduce viaţă şi putere. Biserica este vie când Duhul Sfânt dă viaţă mesajului Scripturilor.

Cea mai mare binecuvântare este prezenţa, puterea, roada şi ungerea Duhului Sfânt.

Cum îţi începi anul? Ceri această binecuvântare? Vrei să fii plină de Duhul Sfânt?

Ceri Domnului să vezi oameni venind la crucea Lui ca să fie mântuiţi?

Ceri Domnului vindecare pentru sufletele celor dragi nemântuiţi?

Pentru cine plânge inima ta? Vrei să vezi roadă în viaţa ta? În familia ta? În biserica ta? Vrei să biruieşti frica prin credinţă? Vrei să ceri mai multe binecuvântări? Vrei ca Duhul Sfânt să inunde fiinţa ta? Vrei ca din inima ta să curgă izvoare de apă vie?

Cât de aproape de Domnul vrei să fii în anul acesta? Ce binecuvântare vrei să experimentezi?

Experimentează

puterea, prezenţa,

roada şi ungerea Duhului Sfânt!