Pogorârea Duhului Sfânt

BIBLE DOVE TATALUI, FIULUI, DUHULUI SFANT,   Toata GLORIA inVECI !!!

  Coborarea DUHULUI SFANT pe Pamant

1. În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc.
2. Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei.
3. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat cîte una pe fiecare din ei.
4. şi
toţi s-au umplut de Duh Sfînt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. (Fapte 2:1-4)

        Cand e vorba de a descrie una dintre aceste trei PERSOANE si PERSONALITATI ale Universului, DUMNEZEU – TATAL, ISUS HRISTOS – FIUL si DUHUL SFANT, fiinta umana este neputincioasa! Nu sunt cuvinte in nici o limba omeneasca si in toate limbile impreuna pentru a descrie maretia, stralucirea, intelepeciunea, puterea, sfintenia, frumusetea, posibilitatile pe care le au Cei Trei pe care oamenii Ii mai numesc si SFANTA TREIME!

    Totusi, chiar asa cu posibilitatile noastre – foarte limitate si cu ajutorul Cuvantului lui DUMNEZEU, BIBLIA, o sa incercam sa spunem cate ceva despre DUHUL SFANT, sau DUHUL lui DUMNEZEU, cum mai e numit in Biblie.

 1.    PERSOANA si PERSONALITATEA DUHULUI SFANT

     Asa cum am zis, ceea ce spunem trebuie sa fie bazat pe Biblie

 1.    El este nu numai o forta, o putere, ci o PERSOANA, o PERSONALITATE care poate fi intristata.

   30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.  [Efeseni  4:30]

 1.   Il gasim mai intai in Geneza 1:2 

1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul. 

2. Pămîntul era pustiu şi gol; peste faţa adîncului de ape era întunerec, şi Duhul lui Dumnezeuse mişca pe deasupra apelor. 

 1.   A fost Cel care a facut posibila nasterea Domnul Isus Hristos din fecioara Maria .

  18. Iar nasterea lui Isus Hristos a fost asa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; si înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată dela Duhul Sfînt.  [ Matei 1:18]

 1.   A coborat pe Pamant in chip de porumbel la botezul Domnul Isus Hristos, dar in ziua cincizecimii, adica la 50 de zile dupa invierea Domnului Isus Hristos (sau la 10 zile dupa inaltarea Lui la Cer).  Felul in care a coborat si S-a manifestat atunci a impresionat si a zguduit inimile celor prezenti la acest eveniment unic in istoria omenirii.

  16. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. şi în clipa aceea cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de porumbel şi venind peste El. 

17. şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei 3:16, 17).  

    5. Apostolul Petru le aminteste celor prezenti, ca aceasta coborare a DUHULUI SFANT pe Pamant a fost proorocita de Ioel cu sute de ani inainte:

 16. Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel: 

17. “În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrînii voştri vor visa visuri!
18. Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, şi vor prooroci.
19. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pămînt, sînge, foc şi un vîrtej de fum;
20. soarele se va preface în întunerec, şi luna în sînge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.
21. Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mîntuit.”
(Faptele apostolilor 2:16-21). 

 1.     Lucrarea DUHULUI SFANT pe Pamant, care e deosebit de complexa. Iata cate face:
 1.  Convinge omul ca e pacatos si deci e vinovat in fata lui Dumnezeu.   

 ….El,(Duhul Sfant) va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.    [Ioan 16:8]

 1.   Botezul celor care se intorc la Dumnezeu prin credinta in Domnul Isus Hristos si pocainta, se face in Numele Tatalui, al Fiului si al Duhului Sfant.  

19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.  [ Matei 28:19]

 1.   Invata pe cei credinciosi ce sa spuna si sa faca [Luca 12:12]
 2.  Le aduce aminte ucenicilor Domnului Isus Hristos ceea ce le-a spus El.  

26. Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimete Tatăl, în Numele Meu, va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.   [ Ioan 14:26]

 1.   Cei care cred in Domnul Isus Hristos ca Salvator primesc acest dar de nepretuit – Duhul Sfant.   

38. “Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, “şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh. [ Fapte 2:38]

 1.   El da putere si indrazneala celor credinciosi.  

 8. Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi,… [ Fapte 1:8 si 4:13]

 1.  Locuieste in urmasii Domnului Isus Hristos.  

16. Nu ştiţi că voi sînteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi   [1 Corinteni 3:16]

 1.   Elibereaza pe oameni de sub puterea diavolului.  

28. Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi.   [Matei 12:28]

 1.   Duhul Sfant se poate primi prin rugaciune.  

 15. Aceştia au venit la Samariteni, şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfînt.  [Fapte 8:15]

 1.  Vindeca bolile si neputintele. 

 17. Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mînile peste Saul, şi a zis: “Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimes ca să capeţi vederea, şi să te umpli de Duhul Sfînt.”   [Fapte 9:17]

 1.  Face multiplicarea sau marirea numarului celor credinciosi. 

31. Biserica se bucura de pace în toată Iudea, Galilea şi Samaria, se întărea sufleteşte, şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfînt, se înmulţea.   [Fapte 9:31]

 1.  Calauzeste in lucrare pe cei trimisi de Dumnezeu. 

 6. Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfînt să vestească Cuvîntul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei.   [Fapte 16:6]

 1.  Deciziile in Biserica Domnului Isus Hristos si in lucrarea lui Dumnezeu se iau prin Duhul Sfant.  

28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfînt şi nouă,   [ Fapte 15:28]

 1.  Pune in lucrare pe slujitorii Bisericii. 

 28. Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfînt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului,    [Fapte 20:28]

 1.  Face din trupul credinciosului Templul Duhului Sfant, in care nu mai are ce cauta pacatul.  

19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfînt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit dela Dumnezeu?  [ 1 Corinteni 6:19]

 1.  Cei care pretind a fi oamenii lui Dumnezeu trebuie sa vorbeasca “manati de Duhul Sfant” .

 21. Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sfînt.     [ 2 Petru 1:21]

 1.   Botezul cu Duhul Sfant il face Domnul Isus Hristos: “…El va va boteza cu Duhul Sfant si cu foc” (Matei 3:11)
 2.  Duhul Sfant rodeste in cel credincios .  

22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 

23. blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.    [Galateni 5:22 , 23]

 1.  El da daruri ucenicilor Domnului Isus Hristos dupa cum vrea El.

 7. şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 

8. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh;
9. altuia credinţa, prin acelaş Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh;
10. altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tîlmăcirea limbilor.
11. Dar
toate aceste lucruri le face unul şi acelaş Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.   [ 1 Corinteni 12:7-11

       20.DUHUL SFANT ii desemneaza, ii pune si-i trimite in lucrare pe cei pe care-i vrea EL.

1. În Biserica din Antiohia erau nişte prooroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cîrmuitorul Irod, şi Saul.
2. Pe cînd slujeau Domnului şi posteau,
Duhul Sfînt a zis:“Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.”
3. Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mînile peste ei, şi i-au lăsat să plece.
4. Barnaba şi Saul, trimeşi de Duhul Sfînt, s-au coborît la Seleucia, şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru.

 1.     Pacatul impotriva Duhului Sfant

      Din nefericire, destul de multi se fac vinovati de acest pacat groaznic, chiar din cei care cunosc cele scrise in Biblie, sau mai ales acestia! Oameni care nu stiu, nu inteleg, dar vorbesc .

31. De aceea vă spun: Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfînt nu le va fi iertată.
32. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului, va fi iertat; dar
oricine va vorbi împotriva Duhului Sfînt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.(Matei 12:31,32).

      Deci, DOMNUL ISUS HRISTOS spune clar care pacat duce la moarte si care NU are iertare: hula impotriva DUHULUI SFANT!

      Ca sa intelegem, trebuie sa stim exact ce inseamna acest cuvant “hula”. Ne ajuta Dictionarul Explicativ al Limbii Romane (DEX).

HÚLĂ1, hule, s.f. (Pop.) Ocară, injurie; ponegrire, calomnie; blasfemie. – Din sl. hula. Sursa: DEX ’98

HÚLĂ s. v. afront, bârfă, bârfeală, bârfire, bârfit, calomnie, calomniere, cleveteală, clevetire, clevetit, defăimare, denigra-re, discreditare, injurie, insultă, jignire, ocară, ofensă, ponegreală, ponegrire, ruşine, şoaptă, umilinţă. Sursa: Sinonime

     Acum cred ca e clar ce NU trebuie sa facem pentru a evita pacatul care duce la moarte.

     Desigur ca toate pacatele duc la moarte, adica la iad, daca omul nu se pocaieste de ele. Are insa posibilitatea sa se POCAIASCA!

     In cazul HULEI Impotriva DUHULUI SFANT, omul chiar daca se pocaieste NU primeste iertarea, care se da in cazul altor pacate, nici acum in veacul acesta, nici in veacul viitor! Asa zice DOMNUL ISUS!

     Mai mare necaz nu poate exista pentru om!

     Deci, mare atentie: 

  – Sa nu vorbim despre DUHUL SFANT ceea nu stim, sau nu intelegem.

  – Sa nu vorbim, sa nu luam in batjocura darurile LUI ( I Cor. 12, etc.).

  – Sa nu vorbim impotriva celor care au darurile DUHULUI SFANT; daca zic ca le au, dar nu le au, e treaba lor; eu sa am grija sa nu ma fac vinovat. E mult prea mare riscul si urmarile!

36. Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvînt nefolositor, pe care-l vor fi rostit.
37. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osîndit.”
 (Matei 12:36,37)

      DOMNUL sa ne jute sa nu vorbim impotriva DUHULUI SFANT, ca sa fim feriti de un pacat care duce la moarte, adica la IAD si pentru care NU exista iertare, chiar daca omul s-ar pocai!

     EL ne ajuta, dar trebuie si noi sa ne infranam LIMBA! 

 1.    Plecarea DUHULUI SFANT  de pe Pamant impreuna cu Biserica DOMNULUI ISUS HRISTOS la rapire.   

 12. Iată, Eu vin curînd; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. 

13. Eu sînt Alfa şi Omega, Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfîrşitul. 

17. şi Duhul şi Mireasa zic: “Vino!” şi cine aude, să zică: “Vino!”  [Apocalipsa 22:12,13,17]

    Aceasta-i pe scurt prezentarea PERSOANEI sau PERSONALITATII DUHULUI SFANT si lucrarea Lui de pe Pamant. 

Cei care Il aveti, nu-L intristati, cei care nu-L aveti, nu va impotriviti Lui. Un indemn si pentru unii si pentru altii: Nu pacatuiti impotriva Lui, chiar daca nu intelegeti sau nu puteti crede in lucrarile Lui. Nu vorbiti nimic impotriva Lui!

    Domnul sa ne ajute sa rodim roada Lui in viata noastra si daca El voieste sa ne dea si daruri, pentru ca noi oamenii avem mare nevoie de ele.

    E o mare binecuvantare sa fii salvat prin jertfa DOMNULUI ISUS HRISTOS, stapanit, calauzit si ocrotit de DUHUL SFANT, atat in plan personal, familial, sau in Biserica si rapit la cer prin puterea LUI la revenirea DOMNULUI ISUS HRISTOS ! DOAMNE ajuta-ne sa fim printre cei rapiti! Amin!

By   Ioan Burcă,  Atlanta

       P.S.: Sublinierile din textele Biblice aparţin scriitorului articolului.

            “Cercetaţi toate lucrurile şi pastrati ce este bun”, adică BIBLIC.

DATI acest articol la CAT MAI MULTI , pentru clarificare, intarire in credinta, sau intoarcere la DUMNEZEU, prin DOMNUL ISUS HRISTOS, si convingerea DUHULUI SFANT, si va veti intalni cu rezultatele aici pe Pamant, sau in Cer!

“…cine seamana mult, mult va secera.”

Accesati aceste site-uri:

http://www.perlesicomori.net/

http://www.crestinul.org/

Advertisement

Căutaţi pe Domnul

1a*

Isaia 55

Isaia 55:6 „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi;

chemaţi-L câtă vreme este aproape.”

*

Doamne, sunt însetată; recunosc setea mea spirituală. Însetez după ceea ce este curat, real, care aduce înviorare sufletului meu. Am nevoie de apa pe care ai promis-o femeii din Samaria, o apă care devine un izvor înlăuntrul meu şi îmi dă viaţă. Vin la Tine să cumpăr fără bani şi fără plată (totul a fost plătit de Hristos) tot ce îmi dai Tu. Nu vreau să cântăresc argintul pentru un lucru care nu mă hrăneşte, nici nu vreau să-mi dau câştigul muncii pentru ceva ce nu satură. Ascult de Tine ca să mănânc ce este bun, şi sufletul meu se va desfăta cu bucatele Tale gustoase. Iau aminte, ca să trăiesc. Vin la Tine ca să întăreşti îndurările Tale faţă de mine. Alerg la Tine alături de toţi cei ce Te caută, alături de toţi cei ce Te cheamă dintr-o inimă curată. Mă las de calea mea cea rea, de gândurile mele rele, mă întorc la Tine ca să ai milă de mine şi să mă ierţi.

Recunoşti că eşti însetată după ceea ce numai Dumnezeu poate da?

Recunoşti starea ta spirituală? După ce însetează fiinţa ta?

Mulţumesc pentru Cuvântul Tău, care iese din gura Ta şi nu se întoarce fără rod, aşa cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri şi nu se mai întoarce înapoi, ci udă pământul  şi-l fac să rodească şi să odrăslească sămânţa semănătorului şi să dea pâine celui ce mănâncă. Cuvântul Tău va face voia Ta şi va împlini planurile Tale. Tu nu ai vorbit în zadar, ci promisiunile făcute lui Avraam, Isaac, Iacov şi David s-au împlinit cu credincioşie. Cuvântul Tău are putere, mă mângâie, mă întăreşte.

Cum vorbeşti despre Cuvântul lui Dumnezeu cu copilul tău? Dar cu alţii? Ce emoţii creează în tine Cuvântul Domnului? Ce efect are Cuvântul Domnului în inima şi mintea ta?

Îţi mulţumesc că îmi dai bucurie. Îţi mulţumesc că mă călăuzeşti pe calea cea dreaptă. Îţi mulţumesc că mă înconjori cu protecţia Ta. Îţi mulţumesc pentru schimbarea pe care o faci în viaţa mea. Te caut ca să îmi schimbi spinii personalităţii mele cu roada Duhului Sfânt:  dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor şi smerenia.

Te chem ca să alungi mânia mea şi să-mi dai  iertarea Ta. Te caut ca să-mi schimbi plictiseala cu pasiunea de a petrece timp cu Tine în rugăciune şi Cuvânt. Te chem ca să mă însoţeşti zi de zi, prin Duhul Tău cel Sfânt.

Mulţumesc că mă înveţi că toată slava este a Ta.

 

Doamne, mulţumesc pentru roada Duhului Sfânt în inima mea!

 

Proverbe 25

25*

Proverbe 25

*

Doamne, Îţi mulţumesc pentru cartea Proverbele lui Solomon, proverbe strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda.

Cred că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor; înălţimea cerurilor, adâncimea pământului şi inima împăraţilor sunt nepătrunse.

Vreau să fiu un vas ales, de aceea mă uit cum se scoate zgura din argint şi cum argintarul face din el un vas ales, ca să învăţ să mă las în mâinile Olarului să-mi dea forma pe care El o doreşte.

Scot afară răul din mine prin rugăciune şi prin ajutorul Tău, căci doresc să mă întăresc  prin neprihănire.

Nu mă fălesc înaintea altora şi nu iau locul celor mari; căci este mai bine să mi se zică: „Suie-te mai sus!” decât să fiu pogorâtă înaintea celor pe care mi-i văd ochii.

Nu mă grăbesc să mă iau la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu ştiu ce să fac, când mă va lua la ocări aproapele meu. Îmi apăr pricina împotriva aproapelui meu, dar nu dau pe faţă taina altuia, ca nu cumva, aflând-o cineva, să mă umple de ruşine şi să-mi iasă nume rău care să nu se mai şteargă.

Sunt atentă la cuvintele pe care le rostesc, căci un cuvânt spus la vremea potrivită, este ca nişte mere din aur într-un coşuleţ din argint; ca o verigă din aur şi o podoabă din aur curat, aşa este înţeleptul care mustră, pentru o ureche ascultătoare; ca răcoreala zăpezii pe vremea secerişului, aşa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite: el înviorează sufletul stăpânului său.

Nu mă laud cu dărniciile mele, căci aşa ca norii şi vântul fără ploaie, este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui.

Tată ceresc, ajută-mă ca prin răbdare să înduplec pe alţii şi limba mea să fie dulce, căci o limbă dulce poate vindeca oase.

Caut să fiu cumpătată în toate lucrurile. Ajută-mă să mănânc atât cât îmi ajunge, ca să nu mă îmbolnăvesc din poftă nestăpânită şi lăcomie.

Calc rar în casa aproapelui meu, ca să nu se sature de mine şi să nu mă urască.

Spun adevărul, căci ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său.

Nu-mi pun nădejdea în oamenii stricaţi, căci ca un dinte stricat şi ca un picior care şchiopătează, aşa este încrederea într-un stricat la ziua necazului.

Doamne, învaţă-mă cum să mă port cu cei ce sunt în nenorocire, căci ca unul care îşi scoate haina pe o zi rece sau varsă oţet pe silitră, aşa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire.

Dacă este flămând vrăjmaşul meu, vreau să-i dau  pâine să mănânce; dăcă-i este sete, vreau să-i dau apă să bea; căci făcând aşa, adun cărbuni aprinşi pe capul lui şi Domnul îmi va răsplăti.

Mă păzesc de clevetire, căci precum vântul de miazănoapte aduce ploaia tot aşa limba clevetitoare aduce o faţă mâhnită.

Dă-mi putere să îmi stăpânesc limba, ca nu cumva să spună cei din casa mea că este mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât să locuieşti într-o casă mare cu o femeie gâlcevitoare.

Mă bucur să dau veşti bune, căci ca apa proaspătă pentru un om obosit, aşa este o veste bună venită dintr-o ţară depărtată.

Nu mă clatin în faţa celui rău, căci ca o fântână tulbure şi ca un izvor stricat, aşa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău.

Vreau să am echilibru în toate lucrurile fără să alerg după slava mea însumi.

Tată ceresc, Te rog să dezvolţi în viaţa mea roada Duhului Sfânt: stăpânirea de sine, căci omul care nu este stăpân pe sine, este ca o cetate surpată şi fără ziduri.

 

Doamne, mă rog pentru familia mea şi biserica mea

să vorbim cuvintele vieţii care izvorăsc dintr-o inimă în care Duhul Sfânt rodeşte!

 

Adăposturi liniştite

womanIsaia 32:9-20

Isaia 32:18

„Poporul meu va locui

în locuinţa păcii,

în case fără grijă

şi în adăposturi liniştite.”

*

 

Sunt două feluri de femei: nepăsătoare şi roditoare.

Vai de femeile nepăsătoare. Vai de cele care trăiesc fără grijă. Vai de femeile care se complac în starea lor. Vai de femeile care sunt gălăgioase, iubitoare de plăceri şi  petreceri. Vai de cele ce au o falsă securitate. În scurt timp ele vor tremura. Va veni groaza şi plânsul. Frumuseţea nu va mai fi, ci numai amărăciune în casele de petreceri. Va fi uitare şi părăsire, sălbăticie şi ascunzători prin peşteri (32:9-14). Prăbuşirea lor este hotărâtă (v.19).

Multe femei sunt satisfăcute astăzi cu plăcerile lor şi nu sunt conştiente de pericolele din jur. Căutarea multora este confortul şi atractivitatea şi nu recunosc nevoia lor de pocăinţă. Multe au uitat preţul plătit de Domnul pentru păcatele noastre. Multe nu înţeleg că nu au un viitor fără pocăinţă şi iertare.

Care din aceste descrieri ţi se potrivesc? Te sperie judecata lui Dumnezeu?

Cunoşti pe cineva care trăieşte aşa? Cum te rogi pentru femeile pe care le-a pus Domnul în viaţa ta? Cum plănuieşti să le vorbeşti despre nevoia lor de pocăinţă? Cum te pregăteşti ca să ai putere şi curaj în mărturisirea adevărului?

Binecuvântate vor fi femeile care au prezenţa, lucrarea şi roada Duhului Sfânt în inima lor. Ele sunt pline de viaţă. Ele au pace, odihnă şi linişte. Casa lor este o casă a păcii, adăposturile lor sunt liniştite. Trăiesc în siguranţă, nu se îngrijorează de nimic. Sunt binecuvântate cu rodul pământului şi se bucură de binecuvântarea Domnului şi de lucrarea mâinilor lor (32:15-20).

Duhul Sfânt aduce calitate caracterului nostru.

Cum te ajută ceea ce ai învăţat despre Duhul Sfânt? Ce face Duhul Sfânt în viaţa ta?

 

Doamne, inima mea caută

prezenţa, lucrarea şi roada Duhului Sfânt!

 

Lord, give me a blessing!

Iosua 15:13-20

Iosua 15:19

,,She answered: ,,Give me a blessing, for thou hast given me a south land; give me also springs of water.” And he gave her the upper springs, and the nether springs.”

,,Ea a răspuns: „Fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi şi izvoare de apă.” Şi el i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos.”

 

Caleb a binecuvântat-o pe fiica lui. Ea a primit mai mult decât a cerut.

Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Când Domnul Isus a murit pe cruce, a restaurat ceea ce diavolul a furat. Dumnezeu poate restaura şi viaţa mea ori de câte ori diavolul mă înşeală sau îmi fură bucuria.

Ceri o binecuvântare de la Domnul? Cine cere capătă (Matei 7:7).

Când suntem mântuiţi intrăm în ţara promisă.

Avem o moştenire în Cristos.

Tot ce avem nevoie, putem găsi în Isus Cristos.

Alergi după Domnul Isus sau după oameni?

Crezi că ai nevoie de păstori, preoţi, vindecători, icoane, îngeri, etc.? Recunoşti mare ta nevoie? Cine este Cristos pentru tine şi ce ai tu în Cristos?

Avem un scop şi un loc în Împărăţia lui Dumnezeu.

Suntem pescari de oameni, nu doar stăm câteva ore pe bancă la biserică şi dăm bani la colectă.

Avem un destin păstrat de Fiul lui Dumnezeu.

În lumea spirituală avem şi duşmani, uriaşi, dar Cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Acelaşi Dumnezeu care a secat Marea Roşie şi Iordanul, care a dat apă din stâncă şi mană, în pustie, poporului Israel, este de partea noastră cu ajutorul Lui.

Cine suntem noi în Cristos?

Noi suntem învingători din pricina a ceea ce a făcut Cristos la cruce pentru noi şi nici un duşman nu poate sta împotriva noastră (mlădiţele) atâta timp cât rămânem în Cristos (viţa). Dumnezeu ne dă mai mult decât cerem, dacă Îl credem că El poate face imposibilul, dacă ne bazăm pe El şi voia Lui.

Fata lui Caleb a cerut mai mult decât a primit. Nu s-a mulţumit cu pustia. A cerut izvoare de apă ca pustia să rodească. Nu este viaţă fără apă.

Fără Duhul Sfânt religia este o pustie. Avem nevoie de izvoare de apă (Duhul Sfânt). Religia este moartă şi plictisitoare dar Duhul Sfânt o poate transforma, poate aduce viaţă şi putere. Biserica este vie când Duhul Sfânt dă viaţă mesajului Scripturilor.

Cea mai mare binecuvântare este prezenţa, puterea, roada şi ungerea Duhului Sfânt.

Cum îţi începi anul? Ceri această binecuvântare? Vrei să fii plină de Duhul Sfânt?

Ceri Domnului să vezi oameni venind la crucea Lui ca să fie mântuiţi?

Ceri Domnului vindecare pentru sufletele celor dragi nemântuiţi?

Pentru cine plânge inima ta? Vrei să vezi roadă în viaţa ta? În familia ta? În biserica ta? Vrei să biruieşti frica prin credinţă? Vrei să ceri mai multe binecuvântări? Vrei ca Duhul Sfânt să inunde fiinţa ta? Vrei ca din inima ta să curgă izvoare de apă vie?

Cât de aproape de Domnul vrei să fii în anul acesta? Ce binecuvântare vrei să experimentezi?

Experimentează

puterea, prezenţa,

roada şi ungerea Duhului Sfânt!

Ce ştie copilul tău despre roada spirituală?

 

Ioan 15

 

Ioan 15:8 

,,Dacă aduceţi multă roadă…”

Învaţă pe copilul tău sau al altora că roada spirituală, roada Duhului Sfânt, cum este bunătatea, blândeţea, dragostea, răbdarea, etc., este foarte importantă. Cu cât rămânem mai mult în Cristos cu atât aducem mai multă roadă. Stând aproape de Domnul semănăm mai mult cu El. Noi ca şi părinţi ştim ce bucurie aduce roada Duhului în viaţa credinciosului şi de aceea copiii trebuie să înveţe încă de mici, să dezvolte încă de mici aceste calităţi care arată că Duhul Sfânt lucrează în viaţa lor.

Lumea are alte valori decât credincioşii. Lumea aplaudă frumuseţea fizică şi abilitătile intelectuale. Într-o lume a competiţiilor trebuie să învăţăm copilul adevăratele valori. În contrast cu ceea ce lumea apreciază, tu trebuie zilnic să apreciezi calităţile caracterului creştin, pe care le observi în purtarea şi atitudinea copilului. Lauda este cea mai importantă pentru creşterea spiritului. Când copilul îşi termină lucrul sau tema fii sigură că-l lauzi pentru terminarea lucrului mai ales dacă a fost greu pentru el. Când împarte mâncare cu fratele său, prietenul lui, nu uita să-l lauzi, cu voce tare, pentru bunătatea şi generozitatea lui. Laudă-l când spune ,,mulţumesc” sau ,,te rog” sau ,,iartă-mă”. Copilul trebuie să ştie când face un lucru care place părinţilor şi lui Dumnezeu.

Dumnezeu vede întotdeauna un copil ascultător. Dumnezeu se bucură când facem ce este drept. Spune-i copilului ce aştepţi de la el tot timpul, pentru că el nu ştie de la sine. Este uşor pentru părinţi să vadă dezordinea şi lucrurile nefăcute de copil de aceea are nevoie să-şi amintească şi să se concentreze asupra lucrurilor importante. Fereşte-te de atitudini negative. Copilul şi noi învăţăm mai bine prin acceptare şi atitudine positivă.

 

Domnul să te ajute să fii o persoană roditoare!

 

Este pacea o valoare pentru tine?

Cauţi Pacea?

 

 

Ioan 14:26   ,,Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”

 

 

Duhul Sfânt rodeşte în noi. Roada Duhului este pacea.

Pacea vine de la Dumnezeu. Pacea este puterea lui Dumnezeu care păstrează echilibru credinciosului în vremuri bune sau în vremuri grele.

Pacea este puterea lui Dumnezeu care-l ajută pe credincios să-şi păstreze cumpătul când traversează prăpăstii, când trece prin dureri şi pericole.

Pacea vine în inimă când înţelegem că nu suntem singuri niciodată, căci Dumnezeu este cu noi şi în noi prin Duhul Sfânt, când credem că are grijă de noi şi ne încredem în El.

Pacea nu depinde de circumstanţe sau de abilităţile noastre în relaţii.

Pacea nu este absenţa problemelor ci prezenţa lui Dumnezeu.

Pacea nu este tulburată de aspectul evenimentelor mici sau mari.

Nimic şi nimeni nu ne poate smulge din mâna Lui. Nimic şi nimeni nu ne poate fura pacea Lui.

Vei alege astăzi să te odihneşti în mâna Lui?

Vei alege astăzi să te încrezi în înţelepciunea Lui?

Vei alege astăzi să-ţi aminteşti că El ţine totul în control?

Vei alege astăzi să accepţi căile Lui în problemele tale?

Este atenţia ta la Domnul sau la dificultăţi?

Ai pace în inima ta?

Experimentează astăzi pacea lui Cristos. El este Prinţul Păcii. Pacea Lui este aşa de superioară păcii omenişti, pentru că depăşeşte orice putere de pricepere omenească.

Prinţul Păcii să-ţi dea pacea Lui!

 

Cum defineşti bucuria?

Roada Duhului Sfânt este bucuria

 

Ce este Bucuria?

 

 

Ioan 14:26   ,,Dar Mângâitorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”

 

Duhul Sfânt rodeşte în noi. Roada Duhului este bucuria.

Fericirea depinde de circumstanţele vieţii. Bucuria nu depinde de problemele sau realizările din viaţă ci se bazează pe realităţile spirituale ale bunătăţii lui Dumnezeu, pe dragostea Lui necondiţionată pentru noi şi victoria Lui asupra păcatului şi a întunericului.

Bucuria nu se bazează pe eforturile noastre, nici pe puterile noastre ci pe adevărul născut din relaţia noastră cu Tatăl.  Bucuria nu este o emoţie sau un simţământ trecător ci rezultatul unei alegeri de a privi deasupra aparenţelor din viaţă, către adevărata viaţă în Cristos.

Sursa bucuriei este în Cristos. Ne putem bucura de relaţia noastră cu Cristos.

Aduce bucurie în inima ta, relaţia ta cu Cristos?

 

Ne putem bucura de mântuirea pe care ne-a dat-o Cristos. Te bucuri de mântuirea Lui?

Ne putem bucura de promisiunile Lui. Cum te bucuri de promisiunile Lui?

Ne putem bucura de Împărăţia Lui. Cum te bucuri de Împărăţia Lui?

Ne putem bucura de viitorul nostru cu Cristos. Te bucuri când te gândeşti la viitorul tău împreună cu Cristos?

Noi putem experimenta zilnic bucuria Domnului.

Bucuria Domnului este tăria noastră. Neemia 8:10

Este bucurie în viaţa ta?

 

Bucuria Domnului să fie tăria ta!

Cum defineşti dragostea?

Dragostea Agape

*

Ioan 14:26  

,,Dar Mângâitorul,

adică Duhul Sfânt,

pe care-L va trimite Tatăl

în Numele Meu,

vă va învăţa

toate lucrurile

şi vă va aduce aminte

de tot ce v-am spus Eu.”

*

Ce mi-aş dori cel mai mult?

Care este nevoia mea cea mai mare?

În viaţa mea am cea mai mare nevoie de Duhul Sfânt cu roada Lui: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor, smerenia etc.

Roada Duhului este semnul prezenţei lui Dumnezeu în credincios.

Roada Duhului este pecetea credinciosului.

Roada Duhului este ceea ce numai Dumnezeu poate produce.

Roada Duhului este dragostea.

Dragostea este răbdătoare, se poartă frumos, nu invidiază, nu este mândră, nu este obraznică, nu este egoistă, nu se mânie, nu ţine evidenţa lucrurilor rele, nu se bucură de rău, ci se bucură de adevăr, întotdeauna protejează, întotdeauna este încrezătoare, întotdeauna speră şi întotdeauna perseverează. 1 Corinteni 13:4-7

Umbli în dragoste? Iubeşti întâi pe cei din casa ta? Crezi că felul în care te porţi acasă, arată cum eşti de fapt? Eşti o persoană plină de dragoste acasă? Când vezi că nu mai ai dragoste, fugi la Dătătorul dragostei? Crezi că  El dă cu mână largă? Ceri mereu dragoste? Îţi umpli inima şi mintea cu dragoste? Îţi aminteşti că eşti slujitoare, nu stăpână? Îţi aminteşti că Isus a slujit dându-şi chiar viaţa ,,ca răscumpărare pentru mulţi”? Iubeşti cu privirea, cu cuvinte, cu fapte, cu atitudinea, cu tăcerea, cu ascultarea etc.?

 ,,Dacă dragoste nu e, nimic nu e!” (Marin Preda)

Dumnezeu este dragoste! 1 Ioan 4:16b

Este astăzi ,,dragoste” în inima ta?

Duhul Sfânt să rodească dragostea în inima ta astăzi!

Domnul să umple inima ta cu dragoste în fiecare zi!