Ai vrea să trăieşti într-o lume perfectă?

21mIsaia 11:1-9

Isaia 11:9

„Nu se va face nici un rău

şi nici o pagubă

pe tot muntele Meu cel sfânt;

căci pământul va fi plin

de cunoştinţa Domnului,

ca fundul mării

de apele care-l acoperă.”

 

Crezi că e posibil să fie pace în lume?

Ai vrea să trăieşti într-o lume perfectă? Cum crezi că ar arăta o lume perfectă?

Eu mi-aş dori tare mult o lume perfectă, o lume în care toţi oamenii să fie mulţumiţi, să nu fie războaie, necazuri, neînţelegeri, dezastre şi moarte.

M-aş bucura să trăiesc într-o lume unde să nu fie nevoie de explicaţii pentru întrebări ca: „De ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni?”

Realitatea este că va fi o lume perfectă când Domnul Isus „Prinţul Păcii” va domni. Acest adevăr îmi dă bucurie şi nădejde că acea zi va veni.

Domnul Isus transformă oameni şi naţiuni astăzi şi în viitor. Chiar şi în mijlocul dezastrului este speranţă. După ce poporul Israel a fost pedepsit de Domnul (dezastru naţional-judecata lui Dumnezeu în capitolul 10), urmează promisiunea lui Dumnezeu că este un viitor pentru popor. Mesia va veni din seminţia lui David. El, Cel mai puternic conducător pe care lumea L-a văzut vreodată, va aduce pacea şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Cum se va întâmpla acest lucru? Prin puterea Duhului Sfânt! În Ioan 1:33, când Domnul Isus a venit la Ioan Botezătorul, citim despre Domnul Isus că El este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt S-a pogorât peste El ca să mărturisească adevărul despre El şi ungerea pe care Tatăl i-a dat-o. Ce ştii tu despre lucrarea Duhului Sfânt?

Domnul Isus a fost plin de Duhul lui Dumnezeu. Cum eşti tu?

Domnul Isus are putere să transforma omul şi natura. Crezi tu?

Cum crezi că ar arăta familia ta într-o lume perfectă? Cum vezi diferenţa dintre lumea de acum şi lumea viitoare?

Eu aş dori o lume unde se trăieşte în armonie, o lume în care lipsesc conflictele, lipseşte lăcomia, nu este foamete, nu este boală etc.

Mă bucur la gândul că în Împărăţia lui Cristos va fi o lume plină de dragoste, nu va fi păcat, nici frică, ci, o veşnică şi glorioasă închinare înaintea Celui care stă pe tronul de domnie.

Cum te ajută pe tine promisiunea că toate lucrurile vor fi schimbate, vor fi noi? Îţi dă putere să alungi frica şi păcatul de azi? Îţi dă putere să te păstrezi curată?

 

Inima mea este plină de bucurie

când mă gândesc la viitorul pregătit de Domnul!

 

Advertisement

Ungerea Duhului Sfânt

1 Ioan 2

 *

1 Ioan 2:20   

,,Dar voi aţi primit

ungerea din partea celui Sfânt

şi ştiţi orice lucru.“

*

Doamne,

mulţumesc că am priceput că nu pot iubi în acelaşi timp şi lumea şi Cuvântul. Nu vreau să cunosc valorile lumii. Vreau să răstignesc firea pământească. Vreau ca ochii mei să privească drept la Domnul şi la învăţăturile Lui. Lăudăroşenia vieţii să nu prindă rădăcini în viaţa mea. Am nevoie de Tine, de lumina Ta, de înţelepciunea Ta, de puterea Ta, de călăuzirea Ta.

Mulţumesc pentru ungerea pe care am primit-o ca să ştiu cine este adevăratul Cristos. Vreau să mărturisesc pe Fiul şi pe Tatăl, ce am auzit de la început şi ce ştiu că este adevărat.

Vreau să fac voia Ta ca să rămân în veac, să nu pier în ceasul cel de pe urmă cu anticriştii veacului care numesc minciuna adevăr şi adevărul, minciună.

Mulţumesc pentru făgăduinţa pe care mi-ai dat-o că voi avea viaţă veşnică.

Sunt mulţi care se rătăcesc, dar eu vreau să rămân pe calea cea dreaptă.

Mă bucur la gândul că nu voi fi dată de ruşine, ci voi merge cu îndrăzneală înaintea Tatălui, şi aştept venirea Domnului cu dor. Nu voi fi niciodată despărţită de El, Cel neprihănit, care mă ajută şi pe mine să trăiesc în neprihănire.

Tu ai primit ungerea de la Dumnezeu ca să cunoşti Adevărul!

Ungerea de sus

1 Ioan 2:18-29

,,Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Copilaşilor, este  ceasul cel de pe urmă. Şi după cum aţi auzit că are să vină antichrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri, căci dacă ar fi fost dintre ai noştri ar fi rămas cu noi; ci au ieşit ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri. Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt, şi ştiţi orice lucru. V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi, şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Cristosul? Acela este Anticristul care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl. Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl. Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este acesta: viaţa veşnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El, rămâne în voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o mincună, rămâneţi în El după cum v-a învăţat ea. Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El pentru ca atunci când se va arăta El, să avem îndrăsneală, şi la venirea Lui să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El. Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El.“

Ce este ungerea de sus? Ce este ungerea Duhului Sfânt? Cui îi este dată şi de ce?

De multe ori nu realizăm cât de mare nevoie avem de ungerea de sus. Cauţi ungerea de sus? Ceri ungerea de sus?

De multe ori nu realizăm cât de trecători suntem. Suntem la fel de preocupaţi de lucrurile din lume ca şi ceilalţi oameni. Domnul ne aminteşte că ceea ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşenia vieţii, nu este de la Tatăl.

Cum te lupţi tu cu pofta firii pământeşti?

Cum te lupţi tu cu pofta ochilor?

Cum te lupţi tu cu lăudăroşenia vieţii?

Domnul să-ţi dea ungerea Lui care te învaţă toate lucrurile!

Lord, give me a blessing!

Iosua 15:13-20

Iosua 15:19

,,She answered: ,,Give me a blessing, for thou hast given me a south land; give me also springs of water.” And he gave her the upper springs, and the nether springs.”

,,Ea a răspuns: „Fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi şi izvoare de apă.” Şi el i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos.”

 

Caleb a binecuvântat-o pe fiica lui. Ea a primit mai mult decât a cerut.

Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Când Domnul Isus a murit pe cruce, a restaurat ceea ce diavolul a furat. Dumnezeu poate restaura şi viaţa mea ori de câte ori diavolul mă înşeală sau îmi fură bucuria.

Ceri o binecuvântare de la Domnul? Cine cere capătă (Matei 7:7).

Când suntem mântuiţi intrăm în ţara promisă.

Avem o moştenire în Cristos.

Tot ce avem nevoie, putem găsi în Isus Cristos.

Alergi după Domnul Isus sau după oameni?

Crezi că ai nevoie de păstori, preoţi, vindecători, icoane, îngeri, etc.? Recunoşti mare ta nevoie? Cine este Cristos pentru tine şi ce ai tu în Cristos?

Avem un scop şi un loc în Împărăţia lui Dumnezeu.

Suntem pescari de oameni, nu doar stăm câteva ore pe bancă la biserică şi dăm bani la colectă.

Avem un destin păstrat de Fiul lui Dumnezeu.

În lumea spirituală avem şi duşmani, uriaşi, dar Cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Acelaşi Dumnezeu care a secat Marea Roşie şi Iordanul, care a dat apă din stâncă şi mană, în pustie, poporului Israel, este de partea noastră cu ajutorul Lui.

Cine suntem noi în Cristos?

Noi suntem învingători din pricina a ceea ce a făcut Cristos la cruce pentru noi şi nici un duşman nu poate sta împotriva noastră (mlădiţele) atâta timp cât rămânem în Cristos (viţa). Dumnezeu ne dă mai mult decât cerem, dacă Îl credem că El poate face imposibilul, dacă ne bazăm pe El şi voia Lui.

Fata lui Caleb a cerut mai mult decât a primit. Nu s-a mulţumit cu pustia. A cerut izvoare de apă ca pustia să rodească. Nu este viaţă fără apă.

Fără Duhul Sfânt religia este o pustie. Avem nevoie de izvoare de apă (Duhul Sfânt). Religia este moartă şi plictisitoare dar Duhul Sfânt o poate transforma, poate aduce viaţă şi putere. Biserica este vie când Duhul Sfânt dă viaţă mesajului Scripturilor.

Cea mai mare binecuvântare este prezenţa, puterea, roada şi ungerea Duhului Sfânt.

Cum îţi începi anul? Ceri această binecuvântare? Vrei să fii plină de Duhul Sfânt?

Ceri Domnului să vezi oameni venind la crucea Lui ca să fie mântuiţi?

Ceri Domnului vindecare pentru sufletele celor dragi nemântuiţi?

Pentru cine plânge inima ta? Vrei să vezi roadă în viaţa ta? În familia ta? În biserica ta? Vrei să biruieşti frica prin credinţă? Vrei să ceri mai multe binecuvântări? Vrei ca Duhul Sfânt să inunde fiinţa ta? Vrei ca din inima ta să curgă izvoare de apă vie?

Cât de aproape de Domnul vrei să fii în anul acesta? Ce binecuvântare vrei să experimentezi?

Experimentează

puterea, prezenţa,

roada şi ungerea Duhului Sfânt!

New Resolution for New Year

Te rogi cu credinţă?

Evrei 11:6

,,Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.”

 

Cum te apropii tu de Dumnezeu? Cum Îl cauţi? Prin rugăciune?

Cu cât ne apropiem mai mult de Domnul, cu atât ne depărtăm de învăţătura falsă.

Mulţi credincioşi nu şi-au făcut timp regulat de rugăciune zilnică, nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Dumnezeu pentru înţelepciune, putere şi har. De multe ori rugăciunile noastre sunt pentru familie (protecţie, sănătate, decizii şi acţiuni), dar nu stăm destul de mult în rugăciune pentru noi şi pentru alţii, şi nu aşteptăm până ce Duhul Sfânt ne deschide ochii ca să vedem nevoile şi slăbiciunile umane. Mulţi dintre noi nu ajungem să experimentăm ungerea Duhului Sfânt care ne învaţă adevărul şi ne împuterniceşte să trăim viaţa de credinţă.

Avem înaintea noastră un an necunoscut, avem douăsprezece luni în care putem să ne rugăm pentru noi, pentru cei dragi ai noştri şi pentru alţii. Poate vrei să te gândeşti la cele 12 subiecte de rugăciune din lista de mai jos şi să alegi unul în fiecare lună ca să te gândeşti şi să te rogi. Poate te gândeşti să memorezi câteva versete din Biblie în fiecare lună.

1. Matei 7:3-6

Roagă-te Domnului cu credinţă ca să te convingă unde este ipocrizie în viaţa ta, în ceea ce spui, în ceea ce faci. Mărturiseşte-ţi păcatul şi cere putere să te laşi de el.

2. Proverbe 31:10-12; Efeseni 5:25, 28

Roagă-te Domnului cu credinţă pentru vorbele tale, acţiunile tale, felul cum arăţi, ca să reflecte cu claritate copiilor tăi şi celor din jur că tu îl iubeşti şi îl onorezi pe partenerul tău de viaţă.

3. Coloseni 3:21; Efeseni 6:4

Roagă-te Domnului cu credinţă ca să recunoşti limitele altora, să respecţi diferenţele şi să ai aşteptări reale de la alţii.

4. Proverbe 29:17

Roagă-te Domnului cu credinţă ca să nu fii niciodată obosită, nervoasă sau neglijentă în disciplinarea ta sau a copiilor tăi, şi să faci acest lucru cu înţelepciune.

5. Proverbe 17:14; Filipeni 2:3; Matei 5:9

Roagă-te Domnului cu credinţă ca să faci pace, să alungi gelozia şi iritaţiile zilnice.

6. Psalm 37:16

Roagă-te Domnului cu credinţă să nu alergi după posesiuni şi să nu ai prea puţine aşteptări şi responsabilităţi.

7. Eclesiastul 3:1,17

Roagă-te Domnului cu credinţă să te păstrezi curată în trup şi gândire şi să nu cauţi cunoştinţa lumii care nu este necesară.

8. 1 Samuel 16:7; Psalmul 37

Roagă-te Domnului cu credinţă să nu cauţi popularitatea şi standardele lumii ci o inimă curată.

9. Psalmul 78:38-39; Proverbe 25:11

Roagă-te Domnului cu credinţă să fii generoasă şi să nu îţi aminteşti greşelile altora din trecut.

10. Proverbe 16:9

Roagă-te Domnului cu credinţă ca să ştii când să mergi înainte sau să stai pe loc.

11. Efeseni 6:18; 1 Tesaloniceni 5: 17-18

Roagă-te Domnului cu credinţă ca rugăciunea să fie răspunsul tău imediat la bucurie sau la necaz.

12. Psalmul 16:11

Roagă-te Domnului cu credinţă ca să îţi aminteşti marea ta nevoie zilnică de a citi Cuvântul şi a fi umplută de Duhul Sfânt şi de putere în aşa fel ca să reflectezi bucuria Domnului înaintea altora.

Tu roagă-te Tatălui cu credinţă,

prin puterea Duhului Sfânt,

în Numele Domnului Isus!