Învaţă pe copil (2)

11 copil*

Isaia 45

Isaia 45:5a „Eu sunt Domnul şi nu este altul.”

*

Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a adevărurilor Lui este foarte importantă!

Ce ştiu copiii tăi despre Domnul şi adevărurile Lui?

Copiii au multe întrebări.

Cum răspunzi la întrebările copilului? Cum explici cine este Dumnezeu sau ce vrea El de la noi?

Cum explici unui copil că trebuie să-şi mărturisească păcatul?

A mărturisi înseamnă a fi de acord cu Dumnezeu. Când sunt de acord că ceea ce am spus, ceea ce am gândit, ceea ce am făcut este păcat, mărturisesc că sunt un păcătos. Când mărturisesc că Isus Cristos este Domnul, sunt de acord cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca noi să mărturisim că Domnul Isus Cristos este Domn şi Mântuitor, Fiul lui Dumnezeu şi Împăratul împăraţilor. Dumnezeu vrea ca noi să ne mărturisim păcatul (1 Ioan 1:9).

Cum explici unui copil ce este pocăinţa?

Pocăinţa este o oprire (de la păcat), o întoarcere (spre Dumnezeu) şi un nou început (cerem iertare şi putere să facem binele) într-o direcţie opusă (Fapte 3:19 şi 17:30).

Cum explici unui copil ce înseamnă să fii iertat?

Iertat înseamnă eliberat de pedeapsa păcatului. Dumnezeu iartă pe toţi cei ce recunosc păcatul, îşi cer iertare şi caută să se lase de calea cea rea (Efeseni 1:7şi 4:32, 1 Ioan 1:9).

Cum explici unui copil ce este credinţa?

Credinţa este o alegere de a crede sau a te încrede în Cineva pe care nu-L vezi (Dumnezeu). Credem că El este cine zice că este şi face ceea ce zice că face (în Cuvântul Lui) (Galateni 2:16, Efeseni 2:8).

Înainte de a deveni membru în familia lui Dumnezeu, copilul trebuie să înţeleagă aceste adevăruri. Acest lucru nu înseamnă să stai jos cu copilul şi să-i citeşti această listă, ci mai degrabă să te familiarizezi cu aceste adevăruri pe care să le trăieşti tu mai întâi şi atunci când copilul vine la tine cu întrebări referitoare la aceste subiecte, să poţi să-i explici cu bucurie calea mântuirii.

Dumnezeu pregăteşte o cale (dă har) pentru fiecare persoană ca să-L cunoască.

 

Doamne, inima mea se bucură de harul Tău!

 

Ce resurse avem când lumea ne urăşte?


Ioan 15:18-27

 

Ioan 15:18b 

,,Dacă vă urăşte lumea…”

 

Relaţiile credinciosului cu lumea sunt relaţii grele.

Lumea are felul ei de a gândi, de a vorbi, de a petrece timpul, de a cheltui banii, etc.

Valorile lumii sunt diferite de cele ale lui Cristos.

Cine rămâne în Cristos, nu se întoarce la calea cea veche, la calea lumii, ci trăieşte o viaţă prin puterea Celui ce l-a chemat din moarte la viaţă şi din întuneric la lumina cea minunată. El înţelege adânc în fiinţa lui că suferinţa pentru Cristos aduce o bucurie deoarece ,,suntem părtaşi suferinţelor lui Cristos”.

Noi primim cam aceleaşi reacţii de la lume ca şi Domnul nostru Isus Cristos.

Puterea de a trăi o viaţă curată, cu bucurie şi scop chiar şi în mijlocul suferinţelor, dovedeşte prezenţa lui Dumnezeu în credincios căci ,,despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic”.

Domnul ne-a dat trei resurse ca să putem trece cu bine prin persecuţie şi suferinţă.

1.      Duhul Sfânt este Sfătuitorul nostru, Ajutorul nostru, Mângâietorul nostru. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Nimeni nu poate opri lucrarea Duhului Sfânt. El convinge şi astăzi pe mulţi dintre cei ce persecută pe credincioşi şi-i aduce la crucea Domnului Isus.

2.      Cuvântul Domnului este îndrumătorul nostru, adevărul nostru. Cuvântul Domnului este clar şi  ne spune că vom suferi. Trebuie să-l cunoaştem, ca să deosebim adevărul de erezie.

3.      Fraţii de credinţă sunt cei folosiţi de Dumnezeu să ne ajute în luptele zilnice, prin rugăciuni, încurajări, suport material, atenţionări, înţelegerea Cuvântului şi aplicarea lui.

 

Domnul să te binecuvânteze cu suport în rugăciune,

în luptele tale zilnice!