Reacții

isaacnewton382602Noi suntem responsabili pentru reacțiile noastre față de acțiunile altora. Faptele bune sau rele ale altora ne descoperă realitatea din inimile noastre. Reacțiile noastre față de acțiunile altora dau la o parte vălul ca să se vadă ce avem în inimi. Realitatea este că inima omului este dejnădăjduit de rea și nespus de înșelătoare.

Ce spun reacțiile mele despre inima mea? Este ea supusă Domnului? Cum pot să am reacții care Îl glorifică pe Domnul în orice situație?

De multe ori îi condamnăm pe alții pentru păcatele lor (mai mari decât ale noastre), dar cât despre reacțiile noastre, nu acordăm atenție mare. Toți suntem vinovați și avem nevoie de pocăință. Toți avem nevoie de iertare și toți trebuie să acordăm iertare. Ce vei face astăzi ca să ai reacții bune, după voia lui Dumnezeu?

Doamne, Te rog iartă-mă pentru toate reacțiile mele greșite față de actiunile, vorbele sau purtarea altora și ajută-mă să mă schimb, să fiu atentă, să mă rog pentru puterea și înțelepciunea Ta. Vreau să am o inimă curată din care să izvorască reacții care Te onorează pe Tine chiar și în cele mai dificile situații. Dă-mi puterea Duhului Tău cel Sfânt ca să mă las transformată de Tine și folosită ca un vas de cinste în casa Împăratului.

Image result for action and reaction christians must have

Ce resurse avem când lumea ne urăşte?


Ioan 15:18-27

 

Ioan 15:18b 

,,Dacă vă urăşte lumea…”

 

Relaţiile credinciosului cu lumea sunt relaţii grele.

Lumea are felul ei de a gândi, de a vorbi, de a petrece timpul, de a cheltui banii, etc.

Valorile lumii sunt diferite de cele ale lui Cristos.

Cine rămâne în Cristos, nu se întoarce la calea cea veche, la calea lumii, ci trăieşte o viaţă prin puterea Celui ce l-a chemat din moarte la viaţă şi din întuneric la lumina cea minunată. El înţelege adânc în fiinţa lui că suferinţa pentru Cristos aduce o bucurie deoarece ,,suntem părtaşi suferinţelor lui Cristos”.

Noi primim cam aceleaşi reacţii de la lume ca şi Domnul nostru Isus Cristos.

Puterea de a trăi o viaţă curată, cu bucurie şi scop chiar şi în mijlocul suferinţelor, dovedeşte prezenţa lui Dumnezeu în credincios căci ,,despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic”.

Domnul ne-a dat trei resurse ca să putem trece cu bine prin persecuţie şi suferinţă.

1.      Duhul Sfânt este Sfătuitorul nostru, Ajutorul nostru, Mângâietorul nostru. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Nimeni nu poate opri lucrarea Duhului Sfânt. El convinge şi astăzi pe mulţi dintre cei ce persecută pe credincioşi şi-i aduce la crucea Domnului Isus.

2.      Cuvântul Domnului este îndrumătorul nostru, adevărul nostru. Cuvântul Domnului este clar şi  ne spune că vom suferi. Trebuie să-l cunoaştem, ca să deosebim adevărul de erezie.

3.      Fraţii de credinţă sunt cei folosiţi de Dumnezeu să ne ajute în luptele zilnice, prin rugăciuni, încurajări, suport material, atenţionări, înţelegerea Cuvântului şi aplicarea lui.

 

Domnul să te binecuvânteze cu suport în rugăciune,

în luptele tale zilnice!

 

Cum acţionezi sau reacţionezi în relaţii dificile?

Care este porunca Domnului?

Ioan 15:12-17

 Ioan 15:12 

,,Aceasta

este

porunca Mea:

să vă iubiţi unii pe alţii.”

 

Rămânerea mea în Cristos îmi afectează relaţiile mele cu alţii. Cum?

Domnul ne porunceşte: ,,Să vă iubiţi unii pe alţii”. Cum? Cu iubirea Tatălui. Cum este iubirea Tatălui? Este jertfitoare.

Dragostea pentru alţii îl caracterizează pe creştin, este felul lui de viaţă.

Domnul aşteaptă ca noi să ne iubim unii pe alţii.

Domnul a promis tuturor celor ce rămân în El, o roadă care ţine veşnic.

Roada rămâne veşnic pentru că Cel ce o dă este veşnic.

Un om poate spune: ,,Eu am adus oameni la Cristos”. Testul ultim este dacă roada noastră rămâne. Dacă este lucrarea Duhului Sfânt, nu înţelepciune omenească, orice roadă produsă rămâne veşnic.

Domnul ne pune de multe ori în relaţii dificile pentru că vrea să schimbe ceva în viaţa noastră.

Cum reacţionezi tu în relaţii dificile? Fugi de ele? Înveţi dragostea?

Cât timp petreci cu credincioşii? Dar cu necredincioşii?

Cum sunt relaţiile din casa ta?

Cum sunt relaţiile cu cei din biserica ta?

Ce zici despre oamenii care iubesc cu o dragoste jertfitoare?

Cum se schimbă caracterul unui creştin roditor?

Recunoşti tu că o roadă rămâne veşnic numai dacă este lucrarea Duhului Sfânt?

Ce poţi face astăzi ca să arăţi dragoste celor din jur?

Doamne, dă-mi o inimă bună în relaţii,

o minte clară şi sănătoasă,

şi o înţelegere profundă a poruncilor Tale.

 

Domnul să te binecuvânteze cu relaţii sănătoase!