Doamne, Tu

Doamne, Tu ai pregătit un loc pentru mine pe pământ, un loc unde să locuiesc pentru o vreme. Tu vrei să ai o relaţie specială cu mine. Te iubesc şi mă închin Ţie. Doamne, cât de minunat ai creat totul! Tot ceea ce văd sau nu văd ochii mei este creaţia Ta minunată. Îți mulţumesc pentru lumină, pentru cer şi pământ, pentru copaci,  flori,  iarbă, pentru animale, pentru râuri, munţi şi dealuri, pentru văi şi lunci, pentru păsări și peşti şi pentru toată frumuseţea care mă înconjoară! Tu poţi să creezi şi în viaţa mea frumuseţe. Te invit în viaţa mea ca să schimbi întunericul în lumină, să dai viaţă unde este moarte, să înviorezi uscăciunea din inima mea cu izvoarele Tale nesecate, să dai odihnă sufletului şi trupului meu ostenit, să dai bucurie inimii mele prin toată creaţia Ta cea minunată; să dai sănătate minţii mele prin credinţa cea adevărată, bazată pe Cuvântul Tău, nu pe cuvântul oamenilor. Tu nu eşti departe de mine. Tu mi-ai dat Cuvântul Tău ca să Te cunosc. Îți mulţumesc pentru toate oportunităţile pe care mi le dai ca să Te cunosc. Puterea Ta mă ajută să aduc roadă. Îți mulţumesc pentru că lucrezi în viaţa mea. Câtă vreme rămân în Tine, voi aduce roadă (Ioan 15:4-5). Nu mă lăsa să mă depărtez de Tine sau să mă izolez. Îți mulţumesc că umpli viaţa mea cu activităţi care au o valoare veşnică. Nu doresc să fiu plictisită şi neroditoare. Vreau să cresc în cunoaşterea Adevărului. Îți mulţumesc că m-ai creat ca să ai o relaţie specială cu mine. Îți mulţumesc pentru Domnul Isus care m-a răscumpărat. Îți mulţumesc pentru toate binecuvântările Tale. Aleg să rămân în voia Ta. Mă voi ruga ca Tu să continui să îmi schimbi viaţa mea şi a altora aşa cum vrei Tu. Nu voi înceta să Te iubesc, să Îţi mulţumesc şi să mă închin Ţie, căci îmi vorbeşti zilnic prin creaţia Ta. Tu m-ai binecuvântat peste măsură de mult!

Doamne, Tu ești Binefăcătorul meu!

Doamne, nu mă ascund de Fața Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu. Vin cu îndrăzneală înaintea Ta, căci Tu m-ai mântuit. Cred că Tu șezi pe scaunul de domnie. Stau și eu în picioare înaintea Ta pentru că am primit har după har prin credința în Domnul Isus, Mielul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele mele. Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-ai dăruit și pentru faptul că m-ai scăpat de judecata finală, care va avea loc în ziua cea mare a mâniei Tale.

Doamne, Tu ești locul meu de scăpare în ziua necazului. Tu ești refugiul meu în încercare. Tu m-ai răscumpărat prin sângele Tău. Tu ești adăpostul şi sprijinul meu, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu mă tem, chiar dacă s-ar zgudui pământul, şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării, şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. Este un râu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, Sfântul locaş al locuinţelor Celui Prea Înalt. Tu, Doamne, ești lângă mine, de aceea nu mă clatin. Chiar dacă Neamurile se frământă, împărăţiile se clatină, glasul Tău, Doamne, răsună, şi pământul se topeşte de groază. Doamne al oştirilor, Tu ești cu noi, credincioșii Tăi. Doamne, Dumnezeul lui Iacov, Tu ești un turn de scăpare pentru noi. Vom privi lucrările Domnului, pustiirile pe care le-ai făcut pe pământ. Tu pui capăt războaielor până la marginea pământului. Ne oprim să recunoaștem că Tu stăpânești peste neamuri, Tu stăpânești pe pământ (Psalmi 46).

În Tine, Doamne, îmi caut scăparea ca să nu rămân de ruşine niciodată! Scapă-mă, în dreptatea Ta, şi izbăveşte-mă! Pleacă-Ţi urechea spre mine, şi ajută-mi. Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea. Izbăveşte-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit şi asupritor! Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea. Pe Tine mă sprijinesc, din pântecele mamei mele. Tu eşti Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare. Pentru mulţi am ajuns ca o minune, dar Tu eşti scăparea mea cea tare. Să mi se umple gura de laudele Tale, şi-n fiecare zi să Te slăvească! Nu mă lepăda la vremea bătrâneţei; când mi se duc puterile, nu mă părăsi! Dumnezeule, nu Te depărta de mine! Dumnezeule, vino degrabă în ajutorul meu! În Tine voi nădăjdui pururea, Te voi lăuda tot mai mult. Gura mea va vesti, zi de zi, dreptatea şi mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile. Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne, Dumnezeule! Voi pomeni dreptatea Ta şi numai pe a Ta. Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe, şi până acum eu vestesc minunile Tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţe cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni! Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer; Tu ai săvârşit lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine? Te voi lăuda, Îţi voi cânta credincioşia. Voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit; şi limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta (Psalmi 71).

Doamne, Tu ești Binefăcătorul meu!

Domnul va purta de grijă

provideGeneza 22:1-22

Geneza 22:8: „Fiule”, a răspuns Avraam „Dumnezeu Însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea-de-tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte.”

Ce mare uşurare şi câtă bucurie a fost în inima lui Avraam când a văzut împlinirea acestor cuvinte! El nu a cunoscut detaliile, dar a ştiut că Dumnezeu poartă de grijă. Ce mare profeţie! Domnul a purtat de grijă şi a pregătit Mielul pentru jertfă. Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, a venit şi S-a jertfit ca să îi mântuiască pe cei păcătoşi.

Ceea ce a spus Avraam (,,Domnul va purta de grijă”) s-a întâmplat. Cel care trimite testul, este Cel care poartă de grijă pentru ca noi să ieşim biruitori din el. Dumnezeu a intervenit la momentul potrivit. Nici mai devreme, nici mai târziu, ci chiar la timpul potrivit. Domnul a pregătit un berbec pentru jertfă în locul lui Isaac. Isaac a purtat lemnele pentru jertfă, iar Domnul Isus a purtat păcatele omenirii. Noi meritam moartea, dar Domnul Isus a murit pentru noi ca să ne izbăvească de moartea veşnică şi de separarea de Dumnezeu.

Dumnezeu i l-a dat lui Avraam înapoi pe fiul lui, comoara inimii lui şi Avraam s-a bucurat. Aştepţi ziua când Domnul îţi va da şi ţie comoara pregătită de El, pentru că ai fost un rob bun şi credincios (Matei 25:21)? Avraam ne-a arătat calea Lui. Este alegerea ta aceea de a umbla pe calea Lui?

În Evrei 12:1-2, suntem sfătuiţi: ,,Şi noi, deci, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-i era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.”

Ce sfârşit triumfător în viaţa lui Avraam! Ai experimentat şi tu bucurie atunci când ai ascultat de Dumnezeu, făcând un  mare sacrificiu?

Dumnezeu le poartă de grijă celor care caută voia Lui. Dumnezeu poartă de grijă într-un fel foarte natural. Berbecul era în tufiş. Nu a  căzut din cer.

Purtarea de grijă a lui Dumnezeu este spre slava Lui, nu a noastră. Adevărata credinţă se bucură de purtarea de grijă a lui Dumnezeu acum şi în viitor. Cum ţi-a purtat de grijă Domnul în săptămâna aceasta? Ai fost prea ocupată să vezi? Ţi-ai ridicat ochii spre Domnul să vezi cum are El grijă de tine? Ai uitat? Te-a cuprins disperarea? Cum vei experimenta purtarea Lui de grijă în săptămâna care vine? Dacă ai nevoie de ajutor, la cine vei alerga?

Dumnezeu l-a testat pe Avraam. Dumnezeu i-a purtat de grijă şi el s-a bucurat de promisiunile Lui. Care este situaţia ta?

Doamne, Te slăvesc pentru purtarea Ta de grijă!

Călătoria credinței este …

trust-in-god*

Geneza 12:4: ,,Avram a plecat, cum îi spusese Domnul.”

Ce legătură există între binecuvântările lui Dumnezeu şi ascultarea noastră?

Te-a fascinat vreodată o imagine care prezintă oameni adunaţi să se închine la nişte moaşte (oasele unor morţi)? Ai văzut vreodată mulţimi greu de numărat (aşteptând sau călătorind ore şi zile, indiferent de vreme sau condiţii), care vor cu disperare să sărute o icoană sau un mort dintr-un sicriu? Te înspăimântă religia unor oameni care nu cunosc adevărul Scripturilor? Ce pot face oasele unor morţi?

Simţi uşurare în inima ta pentru că ai înţeles salvarea prin credinţa în ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos? Câtă durere şi tristeţe simţi faţă de cei dragi ai tăi care nu merg pe calea mântuirii?

Creştinii nu trebuie să călătorească spre anumite locuri, ci să trăiască în fiecare zi credinţa cea adevărată. Viaţa noastră este o călătorie. Să călătorim alături de Dumnezeu în fiecare zi. Cerul este destinaţia finală şi cerul este casa veşnică spre care se îndreaptă cei credincioşi.

Călătoria credinţei este închinare, încredere şi ascultare!

Scopul principal al lui Dumnezeu este ca să ne facă mai sfinţi, nu să ne ajute să fim mai fericiţi, mai înţelepţi, mai bogaţi şi mai sănătoşi. Ce cauţi mai mult: fericire, înţelepciune, bogăţie, sănătate sau sfinţenie? Dumnezeu ne dă înţelepciunea de sus, ne dă adevărata bucurie şi tot ce primim de la El este mai important decât bunurile şi bogăţiile lumeşti.

Ce lucruri lumeşti, ce bogăţii pământeşti te ţin pe loc în aşa fel încât nu înaintezi pe calea credinţei? Uneori, Dumnezeu ne cere să ne separăm de unii oameni dragi, ca să nu ne îndepărtăm de El. Uneori, viaţa de credinţă nu este foarte confortabilă. Noi nu putem trăi în păcat, căci pierdem binecuvântarea Domnului.

Binecuvântarea primită în prezenţa Domnului este mai importantă decât orice alt lucru sau persoană.

Cum te bucuri de binecuvântările Domnului? I-ai mulţumit săptămâna aceasta  pentru prezenţa Lui în viaţa ta?

Dumnezeu i-a promis lui Avraam că îl va face faimos. Ce îi înveţi pe copiii tăi despre ceea ce înseamnă să ai un nume mare? Îi înveţi să intre în competiţii cu alţii? Îi înveţi să aştepte ca Domnul să le facă un nume? Ce vei face săptămâna aceasta ca să-i înveţi pe copiii tăi că Domnul ne ajută să avem un nume bun şi mare dacă Îl credem şi Îl ascultăm?

Doamne, vreau să călătoresc alături de Tine în fiecare zi!

Înlătură, Doamne

Înlătură, Doamne, din sufletul meu
ispita-ndoielii oricând mă încearcă
şi inima toată spre Tine mereu,
cu-ncredere tare, mi-o fă să se-ntoarcă.

Înlătură, Doamne, din casa mea-n veac
ispita-ngrijirii de ziua de mâine,
că Tu, Cel ce-ai grijă de-un vierme sărac,
purta-vei şi nouă, de apă şi pâine.

Înlătură, Doamne, din toţi fiii Tăi
ispita lumească şi duhul mândriei,
în calea-nfrânării şi-a dragostei fă-i
să umble-mpreună, în duhul frăţiei.

Înlătură, Doamne, pe-ntregul pământ
ispita orbiei – şi dă-i omenirii
o nouă lumină şi-un nou crezământ
pe calea dreptăţii şi-n duhul iubirii.

Înlătură-l, Doamne, în veşnicul foc
pe tatăl ispitei, mândriei şi urii,
dreptatea şi pacea aşează-le-n loc
şi-nalţă domnia eternă-a Scripturii.

Traian Dorz

Adu-ne, Doamne, la unire!

1 flowerAdu-ne, Doamne, la unire:
Să fie-o turmă şi-un Păstor!
Să nu mai fie despărţire,
Ci numai dulce înfrăţire
Şi pace-n ceata sfinţilor.

Adu-ne, Doamne, la veghere:
Să nu ne prindă gând vrăjmaş.
Nici murmurul amar de fiere,
Să nu ne-aducă vreo cădere,
Din harul dreptului făgaş.

Adu-ne, Doamne, la altarul
Adevăratei pocăinţi,
Ca să urcăm unici Calvarul,
Şi-n noi să nu se stingă jarul
Iubirii pentru toţi cei sfinţi.

Adu-ne, Doamne, la răbdare,
Să ştim să nu vorbim prea mult;
Cu inima mulţumitoare
Să fim mereu în aşteptare,
Aşa cum robii Tăi Te-ascultă.

Adu-ne, Doamne, la iubire
Să fim un cuget toţi şi-un gând,
Nedespărţiţi, într-o simţire,
Să aşteptăm a Ta venire,
Să Te slujim prin Duhul Sfânt.

By Valentin Popovici