Cu cine Mă veţi asemăna?

1111*

Isaia 46

Isaia 46:5a

„Cu cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi?”

*

Cu cine putem să-L asemănăm pe Dumnezeu?

Care este comparaţia dintre babilonieni şi dumnezeii lor în contrast cu poporul Israel şi Dumnezeul lor?

Dumnezeii babilonienilor erau Bel şi Nebo. Ei erau puşi pe vite şi dobitoace care îi purtau unde mergeau ei. Aceşti idoli au ajuns o povoară pentru vita obosită care s-a prăbuşit fără să poată salva povara.

Dumnezeul poporului Israel este Domnul care a purtat poporul în spinare de la obârşia lui, a purtat poporul pe umăr de la naşterea lui şi va fi acelaşi până la bătrâneţea lor, până la cărunteţea lor vor fi sprijiniţi. Vor fi purtaţi şi sprijiniţi de Domnul ca să fie mântuiţi.

Cunoşti din istoria poporului Israel situaţii când Dumnezeu i-a purtat, i-a susţinut şi i-a apărat?

Din Egipt până astăzi au fost apăraţi, sprijiniţi şi purtaţi de Domnul.

Cum îţi poartă ţie Domnul de grijă? Cum te sprijineşte Domnul astăzi?

Cum te-a apărat Domnul de-a lungul anilor?

Care este cerinţa Domnului de la poporul Israel?

Ascultaţi-Mă, ţineţi minte, fiţi oameni, veniţi-vă în fire, aduceţi-vă aminte.

Care crezi că este cerinţa Domnului faţă de tine?

Care este promisiunea Domnului pentru poporul Israel? Să fie mântuit!

Care crezi că este promisiunea Domnului pentru tine? Mântuirea!

Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu care mă poartă de la naştere până la bătrâneţe. Tu mă sprijineşti ca să mă mântuieşti. Tu porţi de grijă tuturor nevoilor mele. Tu mă chemi să Te ascult când îmi vorbeşti. Tu îmi aminteşti să ţin minte legile şi poruncile Tale. Tu mă ajuţi să fiu o femeie înţeleaptă şi evlavioasă. Tu-mi spui să-mi vin în fire când mă depărtez de Tine. Tu îmi aduci aminte de lucrările Tale în viaţa mea. Tu îţi păstrezi bunătatea şi credincioşia faţă de mine. Tu nu ai asemănare nici în cer nici pe pământ!

Doamne, vreau să păstrez în inima mea legile şi poruncile Tale!

Advertisement

Via Domnului

Isaia 5:1-7

Isaia 5:1b

„Preaiubitul meu

avea o vie

pe o câmpie foarte mănoasă.”

 *

Via Domnului este poporul Domnului. Domnul a făcut tot pentru poporul Lui. În primul rând a ales un pământ fertil (Canaanul) unde l-a aşezat. Când a venit foametea l-a dus în Egipt unde l-a hrănit. L-a scos din Egipt cu mână tare şi cu braţ puternic şi l-a dus prin pustie, unde timp de patruzeci de ani l-a hrănit cu pâine din cer (mană) şi apă din stâncă. Hainele nu li s-au învechit şi papucii nu li s-au stricat.

Domnul poartă de grijă dar are şi aşteptările Lui de la cei îngrijiţi.

Domnul ne dă tot ce avem nevoie ca să trăim o viaţă evlavioasă.

El va veni şi va judeca pe credincioşi (prin har) şi pe necredincioşi (prin judecată dreaptă).

Judecata Domnului pentru credincioşi (disciplina) este diferită de judecata necredincioşitor (condamnare veşnică).

Dreptatea lui Dumnezeu cere pedepsă pentru păcat.

Doamne, mulţumesc că ai grijă de mine şi sunt parte din poporul Tău. Fă-mi clare aşteptările Tale de la mine şi nu mă lăsa să mă înşel că sunt bine aşa cum sunt. Învaţă-mă cum să trăiesc o viaţă evlavioasă. Ajută-mă să recunosc disciplina Ta şi să mă îndrept ca să nu ajung pedepsită pentru păcatul meu. Fie gândul meu la revenirea Ta şi ajută-mă să Te aştept cu drag.

În timp ce Îl aşteptăm pe Domnul, să umblăm în lumina Lui.

 

Preaiubitul inimii mele este Domnul!