Via Domnului

Isaia 5:1-7

Isaia 5:1b

„Preaiubitul meu

avea o vie

pe o câmpie foarte mănoasă.”

 *

Via Domnului este poporul Domnului. Domnul a făcut tot pentru poporul Lui. În primul rând a ales un pământ fertil (Canaanul) unde l-a aşezat. Când a venit foametea l-a dus în Egipt unde l-a hrănit. L-a scos din Egipt cu mână tare şi cu braţ puternic şi l-a dus prin pustie, unde timp de patruzeci de ani l-a hrănit cu pâine din cer (mană) şi apă din stâncă. Hainele nu li s-au învechit şi papucii nu li s-au stricat.

Domnul poartă de grijă dar are şi aşteptările Lui de la cei îngrijiţi.

Domnul ne dă tot ce avem nevoie ca să trăim o viaţă evlavioasă.

El va veni şi va judeca pe credincioşi (prin har) şi pe necredincioşi (prin judecată dreaptă).

Judecata Domnului pentru credincioşi (disciplina) este diferită de judecata necredincioşitor (condamnare veşnică).

Dreptatea lui Dumnezeu cere pedepsă pentru păcat.

Doamne, mulţumesc că ai grijă de mine şi sunt parte din poporul Tău. Fă-mi clare aşteptările Tale de la mine şi nu mă lăsa să mă înşel că sunt bine aşa cum sunt. Învaţă-mă cum să trăiesc o viaţă evlavioasă. Ajută-mă să recunosc disciplina Ta şi să mă îndrept ca să nu ajung pedepsită pentru păcatul meu. Fie gândul meu la revenirea Ta şi ajută-mă să Te aştept cu drag.

În timp ce Îl aşteptăm pe Domnul, să umblăm în lumina Lui.

 

Preaiubitul inimii mele este Domnul!

Cum te ajută cartea Psalmilor ca să te rogi?

Ioan 17

Te ajută cartea Psalmilor să te rogi?

Ioan 17:21 

,,Mă rog…“

 

Roagă-te prin psalmi.

 

Doamne, în Tine mi se încrede sufletul; de la Tine îmi vine ajutorul.

Da, Tu eşti stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.

Da, sufletul meu se va încrede în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.

Nu mă încred în asuprire şi nu îmi pun nădejdea zadarnică în răpire. Când bogăţiile cresc, nu îmi lipesc inima de ele.

Mulţumesc că îmi vorbeşti de multe ori şi am înţeles că puterea este a lui Dumnezeu.

A Ta este, Doamne, şi bunătatea, căci Tu răsplăteşti fiecăruia după faptele lui.

Mulţumesc, Doamne, Dumnezeul meu, că ai milă de mine şi mă binecuvântezi. Fă să lumineze faţa Ta peste mine, ca să se cunoască pe pământ calea Ta şi printre oameni mântuirea Ta.

Vreau să am inima curată pentru că, da, bun este Domnul cu cei cu inima curată.

(Psalmul 62)

 

Domnul să fie ajutorul şi turnul tău de scăpare!