Proverbe 14

14a*

Proverbe 14

*

Tată ceresc, ajută-mă să fiu o femeie înţeleaptă care îşi zideşte casa, nu o femeie nebună care o dărâmă cu înseşi mâinile ei.

Umblu cu neprihănire, mă tem de Domnul, nu apuc pe căi strâmbe, nu Te nesocotesc, nu las în gura mea nebunie şi mândrie, ci înţelepciunea.

Binecuvântează dar, viaţa mea şi casa mea cu belşug de roade.

Caut să fiu un martor credincios care nu minte şi nu spune minciuni; mă feresc de batjocură şi de batjocoritori care nu găsesc înţelepciunea chiar dacă o caută, mă depărtez de nebun, căci nu pe buzele lui voi găsi ştiinţa.

Dă-mi înţelepciunea Ta ca să fiu omului chibzuit care vede pe ce cale să meargă, căci nebunia celor nesocotiţi îi înşeală pe ei înşişi.

Mă depărtez de cei nesocotiţi care glumesc cu păcatul, şi mă apropiu de cei fără prihană unde găsesc bunăvoinţă.

Binecuvântează inima mea, căci inima îşi cunoaşte necazurile şi nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei.

Cred că, casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori.

Am citit că multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte; de multe ori chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită şi bucuria poate sfârşi prin necaz; cel cu inima rătăcită se satură de căile lui şi omul de bine se satură şi el de ce este în el; omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. De aceea vreau să fiu înţeleaptă, să mă tem de Tine să mă abat de la rău şi de la îngâmfare.

Înţeleg că cine este iute la mânie face prostii şi omul plin de răutate se face urât; cei proşti au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiţi sunt încununaţi cu ştiinţă; cei răi se pleacă înaintea celor buni şi cei nelegiuiţi înaintea porţilor celui neprihănit; săracul este urât chiar şi de prietenul său, dar bogatul are foarte mulţi prieteni; cine dispreţuieşte pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociţi. De aceea nu gândesc răul, ca să nu mă rătăcesc, ci binele ca să lucrez cu bunătate şi credincioşie.

Preţuiesc munca, căci oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă. Caut bogăţia care este o cunună pentru cei înţelepţi, căci cei nesocotiţi n-au altceva decât nebunie.

Sunt martorul care spune adevărul să scape suflete, dar cel înşelător spune minciuni.

Mă  tem de Domnul ca să am un sprijin tare în El şi copiii mei să aibă un loc de adăpost la El.

Caut frica de Domnul care este un izvor de viaţă, căci ea ne fereşte de cursele morţii.

Mulţumesc pentru mulţimea poporului Tău care este slava Împăratului şi mă bucur la închinare.

Mă lupt şi mă rog să fiu înceată la mânie ca să am multă pricepere, căci cine se aprinde iute, face multe prostii.

Îmi doresc mult să am o inimă liniştită care este viaţa trupului, căci pizma (invidia) este putrezirea oaselor.

Nu asupresc pe sărac ca să nu batjocoresc pe Ziditorul său, ci am milă de cel lipsit ca să cinstesc pe Ziditorul său.

Mă păzesc de răutate, căci cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar şi la moarte trage nădejde.

Vreau să am o inimă pricepută în care înţelepciunea se odihneşte.

Întorc spatele la păcat şi caut neprihănirea, căci neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor.

Nu vreau să fiu un slujitor de ocară pe care îl atinge mânia Împăratului, ci un slujitor chibzuit de care Împăratul meu să aibă plăcere.

Doamne, mă rog pentru familia mea şi biserica mea

să ne ajuţi să fim chibzuiţi şi plăcuţi înaintea Împăratului!

14aa

Rugă pentru Anul Nou

5 blessPhilippians 4:6  

*

,,Nu vă îngrijoraţi de nimic;

ci în orice lucru,

aduceţi cererile voastre

la cunoştinţa lui Dumnezeu,

prin rugăciuni şi cereri,

cu mulţumiri.”

*

Mă bucur să vă salut cu acest verset şi cu această rugăciune:

Doamne, scumpe Tată,

Ce mare bucurie am să vin înaintea Ta şi să mă rog pentru anul care vine. Mă bucur să ştiu că Tu eşti cu mine şi mă vei binecuvânta în anul care vine. Speranţa mea este în Tine căci ceea ce Tu binecuvântezi, rămâne binecuvântat.

Doamne, vreau să experimentez puterea şi prezenţa Ta prin rugăciune acum, în anul care vine şi pentru tot restul vieţii! Vreau să mă bucur şi să fiu mulţumitoare căci aceasta este voia Ta. (1 Tesaloniceni 5:16-18) „Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi.”

Doamne, îmi doresc pentru anul care vine ca să mă bucur de o închinare adevărată în duh şi în adevăr care aduce transformare şi putere în viaţa mea şi a altora, căci aceasta este cea mai mare bucurie pentru mine. Vin în prezenţa Ta, îmi plec inima şi genunchii ca să-Ţi înalţ Numele Tău, pentru că eşti vrednic de laudă. Te laud că Tu-mi dai bucurie în inima mea (Psalm 4:7a). Toată cinstea şi puterea,  tăria şi gloria, sfinţenia şi dreptatea sunt ale Tale. Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale şi voi cânta minunile Tale (Psalm 145:5). Tu sprijineşti pe cei nenorociţi şi dobori pe cei răi la pământ (Psalm 147:6). Tu faci dreptate celor asupriţi. Tu dai pâine celor flămânzi. Tu izbăveşti. Tu deschizi ochii orbilor. Tu îndrepţi pe cei încovoiaţi. Tu iubeşti pe cel neprihănit (Psalm 146:7-8). Tu ai un plan pentru viaţa mea. Ai un viitor plin de speranţă pentru mine. Mulţumesc că mi Te descoperi prin Cuvânt, prin Fiul Tău Isus Cristos. Tu eşti Mângâietorul meu, Călăuzitorul meu, Eliberatorul meu, Răscumpărătorul meu. Tu-mi dai dragoste, pace, linişte, bucurie, credincioşie, har, îndurare, bunătate, adevăr şi vindecare. Mă bucur să ştiu că Tu nu Te schimbi, eşti acelaşi ieri, azi şi în veci. Te rog să mă ierţi când neglijez să mă închin şi să-Ţi aduc laudă aşa cum meriţi sau cum ceri. Învaţă-mă să mă închin cu toată inima. Ajută-mă să răspund cu laudă şi închinare la orice situaţie din viaţa mea. Vreau să Te laud pentru că Tu eşti bun şi îndurările Tale ţin pe vecie (Psalm 136:1). „Pentru că bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa de aceea buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, deci, toată viaţa mea şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile” (Psalmul 163:3-4). Voi povesti minunile Tale (Psalmul 96:3). Mă voi închina înaintea Ta îmbrăcată cu podoabe sfinte (Psalmul 29:2).

Doamne, îmi doresc să fiu o femeie înţeleaptă. Cer de la Tine înţelepciune, căci înţelepciunea care vine de sus este curată, paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică (Iacov 3:17).

Tată, Te rog ajută-mă să-mi amintesc că:

Înţelepciunea cântăreşte toate opţiunile şi apoi ia decizii.

Înţelepciunea dă echilibru în toate domeniile vieţii (lucru, bani, timp, sănătate, familie, relaţii, vorbă, gândire, mâncare, cărţi etc.).

Înţelepciunea cunoaşte priorităţile şi le practică.

Mi-aş dori să-mi deschid gura numai dacă am ceva bun de spus şi să spun cu înţelepciune, blândeţe, smerenie şi dragoste.

*

Doamne, ajută-mă! Doamne, dă izbândă!!!

*