Proverbe 1

111 new*

Începem Noul An, 2014,  cu o nouă carte: Cartea Proverbele lui Solomon şi în fiecare zi a lunii ne vom ruga biblic după această carte. Rugăciune după capitolul 1 din Cartea Proverbele lui Solomon:

Proverbe 1

Doamne, mulţumesc pentru cartea Proverbe, cartea înţelepciunii. Te rog ajută-mă să înţeleg Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pilde care au fost scrise şi pentru mine; pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii; pentru înţelegerea cuvintelor minţii; pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire; ca să-mi dea mie agerime de minte, cunoştinţă şi chibzuinţă.

Vreau să ascult ca să fiu înţeleaptă, să-mi măresc ştiinţa şi  priceperea, să căpăt iscusinţă pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, pentru a pricepe înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc.

Cred că frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura. Păzeşte-mă de nebunie, căci vreau să ascult învăţătura bună a tatălui meu şi să nu lepăd îndrumările preţioase ale mamei mele! Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul meu şi un lanţ din aur la gâtul meu.

Dacă nişte păcătoşi vor să mă amăgească, nu mă las câştigat de ei, căci Tu mă ajuţi să rămân pe calea Ta. Dacă vor zice: „Vino cu noi! Haide să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat; haidem să-i înghiţim de vii, …ca pe cei ce se pogoară în groapă;  vom găsi tot felul de lucruri scumpe şi ne vom umple casele cu pradă; vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!”,  ajută-mă să  nu pornesc la drum cu ei, ci să-mi abat piciorul de pe cărarea lor! Căci picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge. Tu mă ajuţi să nu întind curse, nici laţuri şi să mă păzesc de lăcomie, căci lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.

Tată ceresc, ajută-mă să aud  Înţelepciunea care strigă pe uliţe, care îşi înalţă glasul în pieţe; care strigă unde e zarva mai mare; la porţi, în cetate; care îşi spune cuvintele ei: „Până când veţi iubi prostia? Până când le va place batjocoritorilor batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa? Eu ascult porunca Ta: ,,Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele!”

Mulţumesc pentru promisiunea că Tu vei turna Duhul Tău peste noi şi ne vei face cunoscut cuvintele Tale. Ajută-ne să nu iubim prostia, batjocurile şi nebuniile, ci să ascultăm de Înţelepciune.

Nu mă împotrivesc, ci iau seama la adevăr, la sfaturile Tale. Păzeşte-mă de groază, de furtună, de nenorocire, de   necaz şi strâmtorare. Te voi chema şi Tu îmi vei răspunde; Te voi căuta şi Te voi găsi pentru că iubesc ştiinţa şi aleg frica Domnului, pentru că iubesc sfaturile Tele şi preţuiesc toate mustrările Tale. De aceea mă vei  hrăni cu roada umbletelor mele şi mă vei sătura cu sfaturile Tale. Tu îmi vei da liniştea şi mă vei păzi de pierdere. Voi locui fără grijuri, voi trăi liniştită şi fără teamă de vreun rău.

Doamne, mă rog pentru familia mea şi biserica mea

să ne ajuţi să ascultăm de Înţelepciune!

Advertisement

Intrând în Noul An

11new*

INTRÂND  ÎN  NOUL  AN

Intrăm cu optimism în Noul An
Deplini încredințați de biruință
Cu hărnicie vom lucra în Lan
Să-ndeplinim a Cerului cerință.

Privim ‘napoi să constatăm
Ce bun a fost cu noi, Păstorul
Și mulțumiri cu drag ‘nălțăm
Că S-a-ngrijit de-ntreg poporul.

Rostim cu toții ”EBEN-EZER”
El ne-a însoțit fără-ncetare
Și-am depășit orice mister,
Ieșit-am din învolburare.

Intrând în Noul An cântăm
Un imn ales de proslăvire
Și vrem, plenar, să ne-angajăm
S-aducem roade în slujire.

Din nou vom înfrunta furtuni
Când vor izbi să ne doboare
Vom mai vedea multe minuni,
Vom birui chiar în cuptoare.

Pornim la drum îmbărbătați
De-acele revelații sfinte
Din nou vom fi orientați
De brațul Tău, o, drag Părinte.

*

By George Cornici / An Nou, 2014

Un gând … de Anul nou!!!

nou“1. Apoi am vazut un cer nou si un pamant nou; pentru ca cerul dintai si pamantul dintai pierisera, si marea nu mai era.

2. Si eu am vazut coborandu-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfanta, Noul Ierusalim, gatita ca o mireasa impodobita pentru barbatul ei.

3. Si am auzit un glas tare care iesea din scaunul de domnie si zicea: “Iata cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, si ei vor fi poporul Lui, si Dumnezeu insusi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.

4. El va sterge orice lacrima din ochii lor. Si moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tanguire, nici tipat, nici durere, pentru ca lucrurile dintai au trecut.”

5. Cel ce sedea pe scaunul de domnie a zis: “Iata, Eu fac toate lucrurile noi.” Si a adaugat: “Scrie, fiindca aceste cuvinte sunt vrednice de crezut si adevarate.”

                                                        Apocalipsa 21:1-5

Imi plac lucrurile noi. Acestea plac tuturor oamenilor, atunci cind obtii un lucru nou uneori te mindresti cu el, chiar si fata radiaza de bucuria lucrului nou obtinut.

Si este normal sa fie asa pentru ca si lui Dumnezeu Îi plac lucrurile noi.

Atunci cind a creat pamintul a facut lucruri noi si, spune Biblia in prima carte, Genesa 1:31:

”Dumnezeu S-a uitat la tot ce facuse; si iata ca erau foarte bune.”

In textul din Apocalipsa 21:1-5 gasim trei lucruri noi ce vor fi facute de Creator dupa ce acest pamint de care suntem asa de legati ”va arde cu foc si tosnet” :

-un cer nou

-un pamant nou

-un Ierusalim nou

Trei lucruri noi ce depasesc imaginatia noastra oricit de bogata ar fi ea.

Si chiar suntem avertizati de aceasta:

”Lucruri pe cari ochiul nu le-a vazut, urechea nu le-a auzit si la inima omului nu s-au suit, asa sunt lucrurile pe cari le-a pregatit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”  1 Corinteni 2:9

Pentru acest cer nou, pamant nou si Ierusalim nou, Dumnezeu are nevoie de ”oameni noi” :

”El va locui cu ei si vor fi poporul Lui si Dumnezeu Însusi va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor”.

Domnul Isus a spus ucenicilor:

”In casa Tatalui meu sunt multe locaşuri. Daca n-ar fi asa, v-as fi spus. Eu ma duc sa va pregatesc un loc.

                                                                Ioan 14:2

Lui Nicodim ii spune: ” trebuie sa va nasteti din nou”

Pentru a locui cu Dumnezeu trebuie sa fim ”nascuti din nou”, oameni noi pentru o Imparatie vesnica:

”si sa va imbracati in omul cel nou, facut dupa chipul lui Dumnezeu, de o neprihanire si sfintenie pe care o da adevarul.”   Efeseni:4:24

”si v-ati imbracat cu omul cel nou, care se inoieste spre cunostinta, dupa chipul Celui ce l-a facut.”

                                                             Coloseni 3:10

Doamne, mareste-ne credinta!

Ajuta-ne in Noul An  sa fim ”oameni noi” si sa purtam in permanenta chipul Tau!

Doamne ajuta!

Titi Moga

30.12.2013

Te roagă…

1 new*

Te uită spre ceruri creştine
Sunt vremuri de har şi-ndurare…
Mai cântă un cântec de slavă
Şi mâini mai înalţă spre zare…

Te-apleacă în rugă fierbinte
La cruce…te-nchină smerit
Căci Domnul din ceruri veghează
Să fii zi de zi ocrotit…

Mai du-te în lume creştine
Vesteşte Cuvântul cel Sfânt
C-acesta ţi-e rostul….să fii
Lumină pe-ntregul pământ!

Şi-acum, când e anul sfârşit
Şi altul se-arată în zare
Te roagă la Tatăl Cersc
Să lase un an de-ndurare!

Vulcan-29-12-2013
Mary

by Maria Luca

Rugă pentru Anul Nou

5 blessPhilippians 4:6  

*

,,Nu vă îngrijoraţi de nimic;

ci în orice lucru,

aduceţi cererile voastre

la cunoştinţa lui Dumnezeu,

prin rugăciuni şi cereri,

cu mulţumiri.”

*

Mă bucur să vă salut cu acest verset şi cu această rugăciune:

Doamne, scumpe Tată,

Ce mare bucurie am să vin înaintea Ta şi să mă rog pentru anul care vine. Mă bucur să ştiu că Tu eşti cu mine şi mă vei binecuvânta în anul care vine. Speranţa mea este în Tine căci ceea ce Tu binecuvântezi, rămâne binecuvântat.

Doamne, vreau să experimentez puterea şi prezenţa Ta prin rugăciune acum, în anul care vine şi pentru tot restul vieţii! Vreau să mă bucur şi să fiu mulţumitoare căci aceasta este voia Ta. (1 Tesaloniceni 5:16-18) „Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi.”

Doamne, îmi doresc pentru anul care vine ca să mă bucur de o închinare adevărată în duh şi în adevăr care aduce transformare şi putere în viaţa mea şi a altora, căci aceasta este cea mai mare bucurie pentru mine. Vin în prezenţa Ta, îmi plec inima şi genunchii ca să-Ţi înalţ Numele Tău, pentru că eşti vrednic de laudă. Te laud că Tu-mi dai bucurie în inima mea (Psalm 4:7a). Toată cinstea şi puterea,  tăria şi gloria, sfinţenia şi dreptatea sunt ale Tale. Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale şi voi cânta minunile Tale (Psalm 145:5). Tu sprijineşti pe cei nenorociţi şi dobori pe cei răi la pământ (Psalm 147:6). Tu faci dreptate celor asupriţi. Tu dai pâine celor flămânzi. Tu izbăveşti. Tu deschizi ochii orbilor. Tu îndrepţi pe cei încovoiaţi. Tu iubeşti pe cel neprihănit (Psalm 146:7-8). Tu ai un plan pentru viaţa mea. Ai un viitor plin de speranţă pentru mine. Mulţumesc că mi Te descoperi prin Cuvânt, prin Fiul Tău Isus Cristos. Tu eşti Mângâietorul meu, Călăuzitorul meu, Eliberatorul meu, Răscumpărătorul meu. Tu-mi dai dragoste, pace, linişte, bucurie, credincioşie, har, îndurare, bunătate, adevăr şi vindecare. Mă bucur să ştiu că Tu nu Te schimbi, eşti acelaşi ieri, azi şi în veci. Te rog să mă ierţi când neglijez să mă închin şi să-Ţi aduc laudă aşa cum meriţi sau cum ceri. Învaţă-mă să mă închin cu toată inima. Ajută-mă să răspund cu laudă şi închinare la orice situaţie din viaţa mea. Vreau să Te laud pentru că Tu eşti bun şi îndurările Tale ţin pe vecie (Psalm 136:1). „Pentru că bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa de aceea buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, deci, toată viaţa mea şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile” (Psalmul 163:3-4). Voi povesti minunile Tale (Psalmul 96:3). Mă voi închina înaintea Ta îmbrăcată cu podoabe sfinte (Psalmul 29:2).

Doamne, îmi doresc să fiu o femeie înţeleaptă. Cer de la Tine înţelepciune, căci înţelepciunea care vine de sus este curată, paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică (Iacov 3:17).

Tată, Te rog ajută-mă să-mi amintesc că:

Înţelepciunea cântăreşte toate opţiunile şi apoi ia decizii.

Înţelepciunea dă echilibru în toate domeniile vieţii (lucru, bani, timp, sănătate, familie, relaţii, vorbă, gândire, mâncare, cărţi etc.).

Înţelepciunea cunoaşte priorităţile şi le practică.

Mi-aş dori să-mi deschid gura numai dacă am ceva bun de spus şi să spun cu înţelepciune, blândeţe, smerenie şi dragoste.

*

Doamne, ajută-mă! Doamne, dă izbândă!!!

*

 

 

Urări de Anul Nou

3 blessUrări de anul nou!

*

Autor: Maria Luca

*

Ce aş putea să îţi doresc
În anul care va veni?
Să ai o viaţă-mbelşugată
Cu împliniri şi bucurii!

*

Să-ţi fie sufletul…lumină
Şi-n lume să o răspândeşti
Iar inima să-ţi fie plină…
Să ierţi…să crezi şi să iubeşti!

În casa ta să fie pace,
Şi pâine din belşug, şi cânt…
Iar setea să ţi-o stingi, în rugă,
Cu apa vie din Cuvânt!

În inimă să porţi iubirea
Ca o comoară fără preţ
Căci ea te va purta spre ceruri
Urmând un ideal măreţ!

Iar dacă Domnu-n noul an
Pe nori de slavă va veni
Să fii şi tu Mireasa Lui
Şi să ajungi în veşnicii!

Vulcan-27-12-2012
Mary

http://www.youtube.com/watch?v=xjKso6csGO0

Anul vechi, Anul nou

2013c Si acum, cand anul vechi de la noi

se duce iara

Si alt An Nou, Isuse Doamne,

sta in prag sa ne rasara,

Ca de-atatea ori si-acuma

in genunchi, cu umilire

Noi Ti-aducem printre lacrimi

rugi fierbinti de multumire!

Multumire, ca si-n anul ce se duce, tu Isuse,

Datu-ne-ai imbelsugarea bucuriilor nespuse!

Si ne-ai ocrotit viata cu puterea mainii Tale

Sa urcam mereu spinoasa dar slavita Crucii Cale.

……………………………………………………………………….

Uneori, ne-ai dat sa plangem lacrimi grele si amare

Sa ne-nseninezi pe urma fata-n dulcea Ta cantare…

…………………………………………………………………….

O, si-acuma, sfinte Doamne, pentru anul care vine

Calda noastra rugaciune se indreapta catre Tine:

Sa-ntaresti dorinta noastra, de-a ramane purtatorii Vestii Bune mai departe,

Mai departe sa calcam pe urma urmei Tale-nsangerate.

Si daca marturisirea dragostei si-a jertfei Tale

Va aduce vietii noastre alte suferinti in cale,

Te rugam atunci, in fata fetei noastre-nlacrimate

Sa rasai pe-o clipa-n slava fericirii minunate!

……………………………………………………………….

Dupa Tine ne-nseteaza inimile-n dor fierbinte!

Tu sa fii a noastra Mama si prieten si Parinte

Tu sa fii a noastra Hrana, Bautura si Avere,

Tu Iubire, Tu Putere, Tu Lumina, Tu Nadejde,

Tu deplina noastra Pace, Tu duioasa Mangaiere……

Ochii nostri, sus, spre slava vesniciei Tu ni-i tine!

Sa purtam cantand amarul astei clipe de suspine,

Stiind bine ca aceasta incercare de-o clipire

Ne urzeste-o vesnicie grea de slavi si fericire.

Si astfel,desfacuti de tina neputintei ce ne tine,

Preschimbati din slava-n slava sa ne contopim cu Tine!

O, privirea noastra scald-o in a cerurilor ape

Sa simtim in orice clipa mai aproape, mai aproape,

Pasul Tau si rasaritul fericirii asteptate!

Astea-s cererile noastre catre Tine inaltate

Glas de inimi ce le afla Anul Nou ingenunchiate….

Traian Dorz

http://www.muzica-crestina.ro/video/8823

Urări de Anul Nou

2013f  de George Cornici

*

URĂRI DE ANUL NOU (2)

*

Şi în anul care vine
S-aveţi parte de trăiri
Îmbrăcate-n stări divine
Şi în multe împliniri.

Zilele vieţii voastre
Să v-aducă situaţii
Fără tragedii, dezastre
Fără multe complicaţii.

Mergeţi liniştiţi pe cale
Aveţi Călăuză bună
Din minunăţii astrale
Împletiţi-vă cunună.

Nu lăsaţi îngrijorarea
Să vă macine fiinţa
Luminaţi-vă cărarea
Cu iubirea şi credinţa.

Vor fi zile însorite
Dar şi ploi vor mai cădea
Fi-vor şi stări nedorite
Şi dureri veţi mai avea,

Dar de vă încredeţi tare
În Cuvântul Cărţii Sfinte
Multă binecuvântare
Vă va da bunul Părinte.

Semănaţi oriunde-ajungeţi
Gânduri calde şi candoare
Pe nimeni să nu străpungeţi
Cu rostiri usturătoare.

Adânciţi-vă în taina
Vieţii ce-i dincol’ de moarte
Iar când demoni aduc spaima
Apelaţi la Cel ce poate,

Să înlăture şi temeri
Şi terori şi frământare,
Să vă-ncânte cu luceferi
Din grădinile stelare.

Ca în anul încheiat
Nu cedaţi lumii murdare
Respingeţi orice păcat
De e mic sau de e mare.

Daţi balsam la cei răniţi
Ca să fiţi o pildă vie
Vestea bună s-o vestiţi
C-o cerească bucurie.

Vor veni, iar, încercări
(Poate fi-vor mult mai grele)
Dar cu rugă şi cântări
Veţi privi, din nou, spre stele.

Veţi primi noi revelaţii
Cu privire la Cuvânt
Veţi simţi noi aspiraţii
Pentru tot ce este sfânt…

De aceea, cu ardoare,
Implicaţivă-n lucrări
Ce produc mărgăritare
Nu dileme şi-ntristări.

Vor apare noi curente
Să vă rupă de la har
Şi vor fi evenimente
Ce produc un gust amar…

Falşi profeţi veni-vor iar
Cu idei fără valoare
Din întunecat hotar
Să vă-mpiedice-n lucrare…

Dar tezaurul format
În toţi anii dinainte
Naşte-n voi un zel curat
Şi cucernice cuvinte…

Staţi, deci, lângă Creatorul
Nu v-abateţi de la ţel
El vă este viitorul
EL – slăvit Emanuel…

Slujiţi-L cu scumpătate
Zi de zi şi ceas de ceas
El cu multă bunătate
Vă ajută în impas.

Nu se ştie ce aduce
Ora, clipa următoare
Nu se ştie ce răscruce
Întâlni-veţi pe cărare…

Dar cunoaşteţi foarte bine
Semnele îngustei căi
Şi pe Cel ce vă susţine
Prin câmpii, coline, văi…

Urmând semnele spre zarea
Ce-i dincolo de morminte
Nu vă va capta pierzarea
Ci cucernicul Părinte.

Şi în anul ce-a sosit
Creşteţi mult în dedicare
S-aveţi simţul aţintit
Spre Neprihănitul Soare…

Să culegeţi multe roade
Ce-s apreciate Sus
Unde Trinitatea şade
Iar splendoarea-i făr’ apus.

gc/ 20 Decembrie, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=Y7O760_Id9Q

Anul nou

2013eAnul nou

*

de Marius Alexandru

*

Azi e iarasi un hotar,
Piatra de aducere aminte
Si-am ajuns aici prin Har
Tot prin Har mergem ‘nainte.

*

Umil vin sa ma inchin
Si vreau sa Iti multumesc
Pentru Darul Tau Divin
Si Iti spun ca Te iubesc.

*

Azi la pieptul meu Te strang
…Inima imi bate tare..!
Plin de bucurie plang
Câtă binecuvantare!

*

‘ncet rasuna un ecou
‘mi-aud graiul …nerostit
Stai cu mine-n Anul Nou,
Sant atat de fericit!

http://www.youtube.com/watch?v=olTp7X8sUBo

Anul Nou

2013

Am mai trecut o cotitură şi-am mai legat în vremi un nod,
Am mai închis ‘napoi o poartă şi-am mai trecut peste un pod.
Iar Timpul, scotocind desaga, o nouă haină iar îşi scoate.
Un an s-a dus şi altul vine, şi toate-s noi şi vechi sunt toate.

*

S-a-ntors clepsidra vremii iarăşi, stăm la un prag de vremuri noi,
Dar cine ştie-n calendare dacă mai sunt şi alte foi?
În sacul vremii pe golite, câte surprize ne aşteaptă?
Şi nu cumva pe scara vremii, aceasta e ultima treaptă?

*

Când Anul Vechi a dat salutul, avea o teamă la apel,
Căci Anul Nou stătea în faţă, dar nu vedea ce-i după el.
S-a dat onor la schimbul gărzii, dar mai solemn ca altădată,
De parcă anii, pe la vamă, nu vor mai trece niciodată.

*

Ne vin răvaşe din Scriptură, că-n vremurile de apoi,
Vor fi războaie, boli şi ură, şi Anticristul printre noi;
Că-n mulţi iubirea şi credinţa se vor răci în sloi de gheaţă,
Iar strâmbătatea şi desfrâul vor umple legile din viaţă.

*

Dar iar ne mai sosesc răvaşe că Dumnezeu e-Atotstăpân,
Că-n mâna Lui stă Universul, şi toate doar prin El rămân.
Într-o clipită hotărâtă, El va striga timpului: GATA!
Şi timpul va preda ştafeta, ca să înceapă judecata!

*

Eşti pregătit de întâlnirea cu Marele Judecător?
El vrea să-ţi dea prin har iertarea, să-ţi fie azi Mântuitor.
Al veşniciilor Părinte, ce-a înnoit un an pe cale,
Vrea şi pe noi să ne-nnoiască, pentru ospăţul slavei Sale!

Valentin Popovici