Inima mea Te aşteaptă, Doamne

copilIsaia 24:16b-23

Isaia 24:21a

„În

ziua

aceea,

Domnul

va pedepsi.”

*

 

Învaţă pe copilul tău sau al altora că Domnul Isus se va întoarce şi va domni cu putere. Toată lumea va vedea puterea Lui pentru că cei răi nu se vor putea lupta cu El. Vor fi distruşi. Pentru cei ce-L iubesc pe Isus va fi un timp de bucurie. Cei răi nu vor fi sub protecţia Lui. Vor fi judecaţi pentru păcatele lor. Este o mare mângâiere să ştim că Domnul se va întoarce cu putere şi va distruge pe cei răi complet.

Este bine să înveţi copilul şi să-i aminteşti adevărurile fundamentale. Vor veni vremuri când copilul se va întreba dacă este adevărat ce spune Dumnezeu. La joacă, la şcoală, printre vecini sau chiar la biserică copilul tău va auzi „Dumnezeu nu va face aşa ceva”. Vor întâlni învăţători falşi care vor spune că nu este adevăr absolut şi ceea ce este bine pentru unul, s-ar putea să nu fie bun pentru altul. Cum va răspunde copilul tău la provocările altora? Va cunoaşte el adevărul? Se va îndoi de adevărul pe care-l ştie? Va recunoaşte el o învăţătură falsă? Cum îl pregăteşti pe copilul tău? Oricât de mult te vei îngriji de copilul tău, oricât de mult îl vei proteja, tu nu poţi fi tot timpul lângă el să-i spui adevărul. Ai tu un plan de cunoaştere a adevărurilor fundamentale care să te ajute să-ţi pregăteşti copilul pentru viaţă?

Poate zici de unde să începi? Cunosc eu oare adevăratele principii de viaţă? Sunt anumite adevăruri mai importante decât altele? Cum voi şti că l-am învăţat ce trebuie?

Nu este o formulă pentru acest lucru! Totuşi începe cu câteva adevăruri fundamentale ale creştinismului când copilul este mic. Repetă-le din când în când. Memorează Scriptura şi Duhul Domnului te va călăuzi. Roagă-te pentru mintea copilului ca să deosebească falsul de adevăr.

Eşti tu sub protecţia Domnului?

Cum te mângâie adevărul că Domnul va reveni?

Crezi cu toată inima ta că Dumnezeu va face ce a spus? Cum recunoşti o învăţătură falsă?

 

Doamne, inima mea Te aşteaptă să vii

şi să domneşti cu putere!

 

Îl înveţi pe copilul tău să-L cunoască pe Dumnezeu?

Ioan 17: 25a 

,,Neprihănitule Tată,

lumea nu Te-a cunoscut,

dar Eu Te-am cunoscut

şi aceştia au cunoscut…“

 

Învaţă-l pe copilul tău sau al altora să asculte când Dumnezeu vorbeşte.

Dacă nu învăţăm să ascultăm, nu vom recunoaşte vocea lui Dumnezeu.

Vocea lui Dumnezeu nu este ca vocea oamenilor. Dumnezeu vorbeşte inimii şi gândirii noastre. Trebuie să aşteptăm în linişte şi să nu fim în grabă.

Uneori Dumnezeu trimite o persoană la noi care ne spune ceva despre Dumnezeu.

Alteori Dumnezeu vorbeşte prin părinţii noştri credincioşi.

Domnul vorbeşte prin păstori şi învăţători care sunt oameni puşi de o parte de Dumnezeu să dea hrană spirituală poporului.

Felul prin care Dumnezeu vorbeşte fiecăruia este Cuvântul Lui, Biblia.

Noi Îl cunoaştem pe Dumnezeu din Scripturi.

Învaţă-l pe copil cum să se roage. Trebuie să fie atent la cuvintele pe care le spune. De aceea ne plecăm capul (să arătăm respect), ne închidem ochii (să nu ne uităm în jur) şi ne împreunăm mâinile (să nu ne jucăm).

Dumnezeu nu aşteaptă să ne rugăm frumos, ci serios, adevărat, cum ştim noi mai bine.

 

Domnul să-ţi vorbească inimii şi minţii tale astăzi!