Inima mea Te aşteaptă, Doamne

copilIsaia 24:16b-23

Isaia 24:21a

„În

ziua

aceea,

Domnul

va pedepsi.”

*

 

Învaţă pe copilul tău sau al altora că Domnul Isus se va întoarce şi va domni cu putere. Toată lumea va vedea puterea Lui pentru că cei răi nu se vor putea lupta cu El. Vor fi distruşi. Pentru cei ce-L iubesc pe Isus va fi un timp de bucurie. Cei răi nu vor fi sub protecţia Lui. Vor fi judecaţi pentru păcatele lor. Este o mare mângâiere să ştim că Domnul se va întoarce cu putere şi va distruge pe cei răi complet.

Este bine să înveţi copilul şi să-i aminteşti adevărurile fundamentale. Vor veni vremuri când copilul se va întreba dacă este adevărat ce spune Dumnezeu. La joacă, la şcoală, printre vecini sau chiar la biserică copilul tău va auzi „Dumnezeu nu va face aşa ceva”. Vor întâlni învăţători falşi care vor spune că nu este adevăr absolut şi ceea ce este bine pentru unul, s-ar putea să nu fie bun pentru altul. Cum va răspunde copilul tău la provocările altora? Va cunoaşte el adevărul? Se va îndoi de adevărul pe care-l ştie? Va recunoaşte el o învăţătură falsă? Cum îl pregăteşti pe copilul tău? Oricât de mult te vei îngriji de copilul tău, oricât de mult îl vei proteja, tu nu poţi fi tot timpul lângă el să-i spui adevărul. Ai tu un plan de cunoaştere a adevărurilor fundamentale care să te ajute să-ţi pregăteşti copilul pentru viaţă?

Poate zici de unde să începi? Cunosc eu oare adevăratele principii de viaţă? Sunt anumite adevăruri mai importante decât altele? Cum voi şti că l-am învăţat ce trebuie?

Nu este o formulă pentru acest lucru! Totuşi începe cu câteva adevăruri fundamentale ale creştinismului când copilul este mic. Repetă-le din când în când. Memorează Scriptura şi Duhul Domnului te va călăuzi. Roagă-te pentru mintea copilului ca să deosebească falsul de adevăr.

Eşti tu sub protecţia Domnului?

Cum te mângâie adevărul că Domnul va reveni?

Crezi cu toată inima ta că Dumnezeu va face ce a spus? Cum recunoşti o învăţătură falsă?

 

Doamne, inima mea Te aşteaptă să vii

şi să domneşti cu putere!

 

Roagă-te pentru copilul tău!

Ioan 16:23 

,,Veţi cere de la Tatăl

în Numele Meu…“

 

Ioan 16:33b 

,,Eu am biruit lumea.“ 

Biruieşte prin rugăciune.

Roagă-te pentru copilul tău!

Roagă-te pentru copilul tău să respecte autoritatea, indiferent unde ar fi – acasă, la şcoală, la biserică, în societate, etc.

Roagă-te pentru copilul tău să-şi dorească prieteni buni, să-l păzească Domnul de prieteni răi, de locuri periculoase, de anturaje nesănătoase.

Roagă-te pentru copilul tău să se bazeze pe ajutorul şi sfatul Domnului în ce priveşte viitorul (căsătorie, carieră, biserică, etc.)

Roagă-te pentru copilul tău să-şi dorească să rămână curat până la căsătorie şi să se roage acelaşi lucru pentru viitoarea soţie (sau viitorul soţ).

Roagă-te pentru copilul tău să se dăruiască total Domnului în orice situaţii din viaţă.

Roagă-te pentru copilul tău să ceară înţelepciune de la Domnul pentru a accepta valorile Lui, nu ale lumii.

Roagă-te pentru copilul tău să-L lase pe Domnul să-i formeze caracterul cristic exprimat într-o viaţă de slujire şi dedicare.

 

Domnul să-ţi asculte rugăciunea!