Învăţătură peste învăţătură

a invataturaIsaia 28

Isaia 28:10

„Căci dă

învăţătură peste învăţătură,

învăţătură peste învăţătură,

poruncă peste poruncă,

poruncă peste poruncă,

puţin aici, puţin acolo.”

 

O simplă atenţionare „Stop” şi schimbarea direcţiei este iritantă, dacă trebuie să schimb direcţia maşinii sau direcţia vieţii mele. O asemenea schimbare poate salva vieţi. Isaia atenţionează mereu poporul pentru că Dumnezeu vrea să-l salveze şi să-l transforme. Isaia le atrage atenţia asupra vieţii lor trăite în falsitate, trăirea în nerecunoştinţă, necredinţă, rebeliune şi nesupunere faţă de Dumnezeu, în loc de a trăi în adevărul lui Dumnezeu,

Vai de cei ce-şi clădesc viaţa pe o altă fundaţie (temelie) decât Cristos. Vai de cei ce se bazează pe o învăţătură falsă, şi nu se bazează pe învăţătura Adevărului din Scripturi. „Vai” este un suspin adânc, o emoţie care exprimă regret, un strigăt de alarmă. Împărăţia de Nord n-a mai fost loială Domnului, ci a ales închinarea la idoli. Corupţia morală, judecătorească şi politică a mâncat rădăcinile civilizaţiei. Toată cultura şi oraşele, trecutul şi viitorul au ajuns călcate în picioare ca o smochină timpurie care se vede înainte de culesul roadelor şi pe care abia o iei în mână şi îndată o şi înghiţi (28:4). Furtuna vine şi va călca la pământ cununa îngâmfată a beţivilor lui Efraim. Mândria este beţie spirituală. Conducătorii Israelului în loc să fie plini de Duhul lui Dumnezeu au fost plini de alcool (28:7). Scena este dezgustătoare în versetul 8 (vărsături murdare, nici un loc curat). În aroganţa lor au refuzat să audă Cuvântul Domnului (28:9-10). Şi-au bătut joc de mesajul lui Dumnezeu transmis prin Isaia. Şi-au bătut joc de Isaia astupându-şi urechile, ca nişte copii, ca să nu audă mesajul. Pedeapsa lor va fi robia. Ironia este că ei, conducătorii spirituali, puteau să înţeleagă Cuvântul Domnului, dar nu au vrut şi acum urmează judecata asupra lor. S-au lăudat cu puterea şi cu alianţele lor omeneşti (Egiptul) făcând legământ cu moartea, învoială cu locuinţa morţilor, având ca loc de scăpare neadevărul şi ca adăpost minciuna.

Care este temelia vieţii tale? Pe ce clădeşti? Pe ce te bazezi? Cum crezi că va judeca Dumnezeu corupţia morală, politică, judecătorească? Este corupţie în viaţa ta?

Cum vezi viitorul civilizaţiei noastre? Cum te rogi pentru conducătorii noştri spirituali?

Cu cine faci tu alianţe? Pe cine te bazezi când ajungi în necaz? La cine alergi prima dată?

Pe puterea cui te bazezi la nevoie? Cauţi adevărul sau trăieşti în miniciună?

Doamne, inima mea caută

adevărul Tău,

învăţătura Ta,

porunca Ta!

Inima mea Te aşteaptă, Doamne

copilIsaia 24:16b-23

Isaia 24:21a

„În

ziua

aceea,

Domnul

va pedepsi.”

*

 

Învaţă pe copilul tău sau al altora că Domnul Isus se va întoarce şi va domni cu putere. Toată lumea va vedea puterea Lui pentru că cei răi nu se vor putea lupta cu El. Vor fi distruşi. Pentru cei ce-L iubesc pe Isus va fi un timp de bucurie. Cei răi nu vor fi sub protecţia Lui. Vor fi judecaţi pentru păcatele lor. Este o mare mângâiere să ştim că Domnul se va întoarce cu putere şi va distruge pe cei răi complet.

Este bine să înveţi copilul şi să-i aminteşti adevărurile fundamentale. Vor veni vremuri când copilul se va întreba dacă este adevărat ce spune Dumnezeu. La joacă, la şcoală, printre vecini sau chiar la biserică copilul tău va auzi „Dumnezeu nu va face aşa ceva”. Vor întâlni învăţători falşi care vor spune că nu este adevăr absolut şi ceea ce este bine pentru unul, s-ar putea să nu fie bun pentru altul. Cum va răspunde copilul tău la provocările altora? Va cunoaşte el adevărul? Se va îndoi de adevărul pe care-l ştie? Va recunoaşte el o învăţătură falsă? Cum îl pregăteşti pe copilul tău? Oricât de mult te vei îngriji de copilul tău, oricât de mult îl vei proteja, tu nu poţi fi tot timpul lângă el să-i spui adevărul. Ai tu un plan de cunoaştere a adevărurilor fundamentale care să te ajute să-ţi pregăteşti copilul pentru viaţă?

Poate zici de unde să începi? Cunosc eu oare adevăratele principii de viaţă? Sunt anumite adevăruri mai importante decât altele? Cum voi şti că l-am învăţat ce trebuie?

Nu este o formulă pentru acest lucru! Totuşi începe cu câteva adevăruri fundamentale ale creştinismului când copilul este mic. Repetă-le din când în când. Memorează Scriptura şi Duhul Domnului te va călăuzi. Roagă-te pentru mintea copilului ca să deosebească falsul de adevăr.

Eşti tu sub protecţia Domnului?

Cum te mângâie adevărul că Domnul va reveni?

Crezi cu toată inima ta că Dumnezeu va face ce a spus? Cum recunoşti o învăţătură falsă?

 

Doamne, inima mea Te aşteaptă să vii

şi să domneşti cu putere!

 

Cine te ajută să recunoşti învăţătura falsă?

2 Ioan 1

 

2 Ioan 1:7a  

,,Căci în lume

s-au răspândit

mulţi amăgitori.”

 

Învăţătorii falşi vin şi în biserică şi pretend că au adevărata cunoştinţă despre Dumnezeu. Unii spun că au ajuns perfecţi şi nu mai pot păcătui.

Creştinii trebuie să ţintească spre desăvârşire şi sfinţenie dar încă nu sunt oameni perfecţi. Cristos este îndreptăţirea lor. Numai Dumnezeu este perfect şi sfânt.

Umblarea cu Dumnezeu este umblarea în calităţile pe care numai El le are.

Perfecţiunea este o iluzie dar părtăşia cu Cristos este o realitate.

Noi suntem păcătoşi iertaţi şi felul nostru de viaţă dovedeşte credinţa noastră pe care o avem. Noi căutăm dragostea în relaţii şi ascultarea de Dumnezeu.

Adevăraţii creştini sesizează falsul şi se ţin de învăţătura apostolilor.

Prin ungerea Duhului Sfânt creştinul poate să deosebească adevărul de fals. Ungerea este lucrarea Duhului Sfânt prin care ne dă discernământ spiritual să recunoaştem şi să acceptăm lucrurile lui Dumnezeu.

Doamne, vreau să rămân în învăţătura lui Cristos şi să primesc în casa mea pe cei ce se ţin de învăţătura lui Cristos.

Mă bucur să ştiu că umbli în adevăr!

 

Tu ai primit ungerea Duhului Sfânt!

 

Cum recunoşti învăţătura falsă?

1 Ioan 5:21 

,,Copilaşilor,

păziţi-vă

de

idoli!”

 

Credincioşilor, păziţi-vă de învăţătura falsă.

Credincioşilor, păziţi-vă de lucruri rele dar care au o aparenţă înşelătoare.

Credincioşilor, păziţi-vă de tot ce se pare rău.

 

Dacă cineva spune că Dumnezeu nu s-a descoperit în Fiul Său, Domnul Isus Cristos, este o învăţătură falsă. Stai departe de învăţătura falsă. Nu trebuie să o accepţi.

Refuză ce este fals şi îmbrăţişează ce este adevăr.

Umple-ţi mintea, viaţa, timpul, cu Adevărul.

Lumina, credinţa, dragostea şi viaţa veşnică sunt darurile lui Dumnezeu, primite de credincios, prin Domnul Isus Cristos.

,,Cine crede în Fiul are viaţa, cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa”. (1 Ioan 5:12)

Te rogi ca să ai viaţă prin credinţa ta?

,,Dacă inima noastră nu ne osândeşte, avem îndrăsneală la Domnul”. (1 Ioan 3:21)

,,Îndrăsneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă”. (1 Ioan 5:14)

Te rogi ca să ajungi să ceri Domnului lucruri după voia Lui?

,,Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire”. (1 Ioan 1:9)

Te rogi ca să te păzeşti de idoli? Care sunt idolii din viaţa ta pentru care ar trebui să ceri iertare de la Domnul?

,,Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă, cine nu cunoaşte pe Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii”. (1 Ioan 4:6)

Te rogi să recunoşti duhul adevărului şi duhul rătăcirii?

Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Cum răspunzi la dragostea lui Dumnezeu?

 

Umpleţi mintea, viaţa şi timpul cu Adevărul!